Nieuwsbrief 3 februari 2014

 

De werkzaamheden voor een goede invoering van passend onderwijs binnen onze regio zijn in volle gang. De afgelopen weken zijn er diverse belangrijke mijlpalen gerealiseerd. Ten eerste is het concept ondersteuningsplan door het bestuur vastgesteld. En ten tweede is de ondersteuningsplanraad opgericht. Over beide onderwerpen kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief.

 

Nu het ondersteuningsplan klaar is, komen we zoals gezegd in een volgende fase, namelijk die van de concretisering. Veel onderdelen uit het ondersteuningsplan, zoals het met elkaar vaststellen van de criteria voor verwijzing naar de diverse arrangementen tot de verwijzing naar speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, zullen de komende maanden moeten worden uitgewerkt. Hierbij zullen we ook weer regelmatig deskundigen uit het werkveld betrekken. Want tenslotte zal passend onderwijs in de klas moeten worden gerealiseerd.

 

Deze concretisering van het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de directeur PPO Rotterdam, Nicole Teeuwen. Ze start op 1 februari en heeft inmiddels kennis gemaakt met de medewerkers van WSNS Rotterdam-Noord en WSNS Rotterdam-Zuid. In de volgende nieuwsbrief stelt ze zichzelf aan u voor.

 

Simone de Wit
Kwartiermaker PPO Rotterdam

 

     Oprichting ondersteuningsplanraad
 

Op 21 januari 2014 is de oprichtingsbijeenkomst geweest van de ondersteuningsplanraad. De belangrijkste taak van deze nieuwe medezeggenschapsraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van PPO Rotterdam. In de ondersteuningsplanraad hebben normaal gesproken 14 leden zitting: 7 ouders en 7 personeelsleden. De werving heeft 13 leden opgeleverd. De volgende mensen vormen de ondersteuningsplanraad:

 

Ouders
Femke de Waard (Albert Plesmanschool, Kind & Onderwijs)
Belinda van der Aa (Nieuwe Park Rozenburgschool, Kind & Onderwijs)
Luc van Dijck (Nieuwe Park Rozenburgschool, Kind & Onderwijs)
Saskia van Leer (Rotterdamse Schoolvereniging, RSV)
Kim Nauwels (Elisabethschool, RVKO)
Jack de Vringer (Heijbergschool, SPCOHS)
Sandra Pantelic (voorzitter) (Hildegaertschool, SPCOHS)
 
Personeelsleden
Marjolein Hogendoorn (Heijbergschool, SPCOHS)
Ruth Jansen (Emmaschool, SPCOHS)
Petra Grootendorst (Yulius onderwijs, Yulius)
Corrie Kreft (Valentijnschool, RVKO)
Margot Snoyl (Eloutschool, Kind & Onderwijs)
Gaby Hoogenboom (De Kleine Prins, RVKO)

 

    
     Ondersteuningsplan
 

Het definitief concept van het ondersteuningsplan is inmiddels vastgesteld door het bestuur van PPO Rotterdam. Ook heeft er een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente Rotterdam plaatsgevonden. In een constructief gesprek tussen de wethouder onderwijs en enkele bestuurders is het plan doorgenomen. Beiden zijn van mening dat het ondersteuningsplan een goede basis biedt om verder te bouwen. Ze realiseren zich dat er nog veel werk verzet moet worden voor de concrete uitwerking van diverse onderdelen. Nu ligt het plan bij de ondersteuningsplanraad. Zij hebben zes weken de tijd (tot 15 maart 2014) om te beoordelen of ze instemmen met het ondersteuningsplan.

 

In het ondersteuningsplan wordt onder meer beschreven wat de basisondersteuning is van alle scholen binnen ons samenwerkingsverband. U kunt het ondersteuningsplan downloaden op onze website.

 

    
     Week van passend onderwijs
 

De week van 24 - 28 maart staat in het teken van passend onderwijs. De week is bedoeld om elkaar te informeren en te inspireren. Om ervaringen te delen en anderen op weg te helpen. Om samen te bespreken wat passend onderwijs precies betekent op school en in de klas. Door het hele land worden dan bijeenkomsten georganiseerd welke wellicht ook voor u interessant kunnen zijn. Meer informatie over de Week van passend onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl.

 

    

Nieuws uit de groepen


PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003 DD Rotterdam

010-3031400

info@pporotterdam.nl