Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

19 maart 2019

Samen zijn wij school

Samen willen we ieder kind een passende onderwijsplek bieden. Samen met collega's van PPO, scholen, schoolbesturen en natuurlijk ook met ouders. 

Latest news image

19 maart 2019

Voortgangsrapportage 3 - 2018

Het derde en laatste Voortgangsrapportage van PPO Rotterdam over het jaar 2018 is beschikbaar. In deze rapportage wordt kort teruggeblikt op de periode september tot en met december 2018. 

Klik hier.

11 februari 2019

"Voorlezen, lezen en leesplezier"

15 januari 2019

“Geen kind Hoogvliet en Pernis uit”

16 oktober 2018

De kracht van Kralingen-Crooswijk

PPO Rotterdam in vogelvlucht

PPO Rotterdam in vogelvlucht

27 maart 2019

Themamiddag: Zml-leerlijn - mondige taal

Themamiddag: Zml-leerlijn - mondelinge taal

03 april 2019

Themamiddag: Autisme

Als je vraagt aan begeleiders/leerkrachten van kinderen met autisme om enkele kenmerken van deze ontwikkelingsstoornis te noemen, hoor je al snel twee soorten antwoorden. Los van alle diagnostische criteria, zien ouders en professionals elke dag opnieuw dingen in het gedrag die anders zijn bij kinderen met autisme. De één zal veel positieve kenmerken noemen zoals leerlingen met autisme houden zich goed aan afspraken, hebben oog voor detail, hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel, goed in feitenkennis etc. Kijken naar wat deze leerlingen wel kunnen geeft aan hoe deze begeleiders in hun werk staan.

Uitkomsten Evaluatie SCP 2015-2016

Pilots & Projecten in Rotterdamse wijken

Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2016-2020 - Bronnenboek