Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

3 december 2019

Rotterdam Gaaf! - We kunnen van start, onze subsidieaanvraag is toegekend.

Rotterdam Gaaf!
We kunnen van start, onze subsidieaanvraag is toegekend.

Rotterdam Gaaf! is een ambitieus projectplan voor begaafde leerlingen. Met het projectplan ligt er een voortzetting van een reeds in 2016 in gang gezette ontwikkeling. PPO Rotterdam is een voorloper in Nederland waar het gaat om bovenschoolse voorzieningen ten behoeve van leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Wat omvat dit actieplan?
Het deeltijdarrangement voor begaafde leerlingen wordt dekkend gemaakt voor ons verzorgingsgebied. We zorgen er voor dat er voldoende voorzieningen zijn waar leerlingen tijdelijk een deeltijdonderwijsplek kunnen krijgen om gedurende deze periode met de expertise vanuit het samenwerkingsverband de onderwijsbehoeften op te helderen en de stamscholen van de leerlingen verminderd handelingsverlegen te maken.

In ieder OAT gaan begaafdheidsspecialisten hun expertise vergroten en versterken, zodat de organisatie een dekkend netwerk van expertise voor alle aangesloten scholen kan bieden.

Vanuit een wijkgerichte aanpak gaan de begaafdheidsspecialisten in gesprek met de wijknetwerken om tot een voorstel te komen. Daarbij zetten we in op kennisverbreding en kennisdeling tussen de scholen.

PPO Rotterdam gaat met partners in het onderwijsveld een studiereis gericht op onderzoek naar de toepasbaarheid van het Schoolwide Enrichment Model van Joseph Renzulli organiseren. Een studiereis gericht op het onderscheiden van factoren die de leermotivatie en academische performance van leerlingen verhogen.

De fulltime-voorzieningen voor “hoogbegaafde leerlingen” gaan we ondersteunen en ontwikkelen tot “Hub” om de op deze lesplaatsen aanwezige kennis aan te wenden tot een dekkend netwerk van kenniscentra voor onderwijs aan begaafde leerlingen.

We gaan vanaf begin 2020 een signaleringsprotocol en/ of de abonnementskosten t.a.v. begaafdheid ter beschikking stellen voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband. 

Samenwerking
Vanuit Rotterdam Gaaf! gaan we nog intensiever samenwerken met Koers Vo. Samenwerkende gemeenschappen van vertegenwoordigers van PO en VO gaan vorm geven aan aansluiting van aanbod en overdracht. Daarnaast willen we toewerken naar een structurele Inzet van overstapbegeleiders die leerlingen van het PO naar het VO begeleiden.

Lees verder
Latest news image

12 november 2019

Evaluaties van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget

In de periode juni tot en met september 2019 hebben in de wijknetwerken de evaluaties van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget plaats gevonden. De grootste resultaten zijn de korte lijntjes en de verbinding tussen het SBO en de andere scholen in de wijk.

Ook het onderwerp ‘dekkend netwerk’ is in de wijknetwerken geëvalueerd. Hiervoor is de volgende definitie gebruikt: over lastig plaatsbare of overplaatsbare leerlingen wordt in de wijk overleg gevoerd, en een oplossing gevonden. Zie ‘Eerste contouren nieuwe Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2020-2024, versie 0.2’.  In de meeste wijknetwerken vindt er al overleg plaats over deze leerlingen, maar de volgende stap is van praten over naar ook daadwerkelijk handelen. In de wijknetwerkbijeenkomsten van het huidige schooljaar zal het onderwerp ‘dekkend netwerk’ dan ook op de agenda’s staan.

Benieuwd naar alle informatie over de evaluatie van de wijkplannen en het SBO (wijk)maatwerkbudget? Dit staat in de factsheet ‘evaluatie wijkplannen en SBO(wijk) maatwerkbudget schooljaar 2018-2019’.  Graag delen met de scholen waar je schoolcontactpersoon bent en/of bespreken tijdens een wijknetwerkbijeenkomst als PFH wijk.

Lees verder
Latest news image

11 november 2019

Terugblik ontmoetingsbijeenkomst tussen PFH wijk en gebiedsadviseurs van de gemeente Rotterdam

Op 7 november 2019 vond de eerste ontmoetingsbijeenkomst plaats tussen de portefeuillehouders (PFH) Wijk en de gebiedsadviseurs van de gemeente Rotterdam. Deze bijeenkomst had tot doel  (nadere) kennismaking, informatie, samenwerking en inspiratie.

PPO Rotterdam informeerde de gebiedsadviseurs over passend onderwijs, het preventieve werk van de schoolcontactpersonen en de rol van de PFH wijk. Terwijl de gemeente Rotterdam informatie gaf over de wijkprogrammering Jeugd https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkprogrammering.

Door deze bijeenkomst werden we met elkaar met de neus op de feiten gedrukt dat samenwerking voor de kinderen in de wijken een heel groot voordeel kan betekenen, omdat we met gedeeld eigenaarschap elkaar kunnen versterken.  De nauwe samenwerking in Kralingen Crooswijk werd door de PFH wijk’s en de betrokken gebiedsadviseur als  ‘good practice’ voorbeeld toegelicht. Er zijn tijdens de bijeenkomst afspraken gemaakt en succeservaringen, knelpunten & oplossingen/ideeën met elkaar gedeeld. De middag werd afgesloten met een informele (netwerk)borrel. Deze succesvolle en inspirerende middag zal dan ook zeker een positief vervolg krijgen.

Lees verder

03 september 2019

Schoolcontactpersoon bij PPO Rotterdam

Bekijk Video

02 juli 2019

Aanmelden en inschrijven op de basisschool

Bekijk Video

02 juli 2019

PPO Rotterdam jaarverslag 2018

Bekijk Video
Agenda items

15 januari 2020 - 15 januari 2020

Teach Like a Champion

Datum: 15-01-2020
Tijd:   van 13.00 tot 16.00 uur (inloop om 12.45 uur)
Door:  Liesbeth Stout-Kreuk en Walter Wilschut

 

Programma
Wil je meer orde hebben in je klas? Ben je op zoek naar een manier om je lessen effectiever te laten verlopen? Of wil je gewoon je lessen leuker maken? De technieken van Teach like a Champion kunnen hierbij een uitkomst bieden! Doelgericht, efficiënt maar ook plezier staan bij Teach voorop. Tijdens de bijeenkomst zullen Liesbeth en Walter één en ander voordoen, inhoud bieden, filmmateriaal laten zien en is er altijd ruimte voor discussie. Weet je nog niets of wel al iets van de technieken? Iedereen is van harte welkom om van en met elkaar te leren en inspiratie op te doen. Ons doel is dat je er morgen direct mee aan de slag kunt. Dat betekent dat we graag bij jouw situatie willen aansluiten, om dit mogelijk te maken. Bij degenen die zich hebben ingeschreven zullen wij ruim van tevoren inventariseren waar behoefte aan is als het gaat om technieken die zij graag behandeld zien. Maar ook: waar lopen mensen tegenaan in de praktijk, al dan niet gebruik makend van de technieken?

Locatie
(wordt op een later moment bekend gemaakt)     

Aanmelden:
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres. (De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)

 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

Tot ziens op 15 januari!

 

Hartelijke groeten,

 

Walter en Liesbeth

 

 

 

 

Lees verder

05 februari 2020 - 05 februari 2020

Themamiddag: Leerlingen met een motorische beperking, ziekte of handicap (leerrkachten)

Passend onderwijs voor leerlingen met een motorische beperking, ziekte of een handicap.

Tijd:   van 14.30 tot 16.30 uur (inloop om 14.15 uur)
Door:  Corine van Ipenburg, Marga van der Kooij, Annick Volker, Jacqueline Bezemer

Programma:
Er is een maximum van 20 personen.
Korte beschrijving van het programma verloop van de middag
Een dag uit het schoolleven van verschillende leerlingen met een handicap of ziekte. Wat maken zij mee, wat kunt u doen als leerkracht en wat kan PPO betekenen voor u en de leerlingen. Aan bod komen: leren signaleren, bespreken casuïstiek, hoe maak je het onderwijs passend, diverse handige materialen en boeken. 

Locatie
Naam Locatie: OLS De Recon
Adres: Olijflaan 4
Postcode: 3053WK Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden graag vóór 13 januari 2020 bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en verspreiding over de verschil-lende OAT’s)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
Tot ziens op woensdag 05 februari 2020!
Annick Volker, Corine van Ipenburg, Jacqueline Bezemer en Marga van der Kooij

Lees verder

18 maart 2020 - 18 maart 2020

Themamiddag: De rol van ontwikkelingsmaterialen in de kleutergroep (leerkrachten)

Datum: 18-03-2020
Tijd:   van 13.30- tot 15.00 (inloop om 13.15 uur)
Door:  Dieneke ten Berge en Heleen Janse


Programma
In de onderbouw van de basisschool zijn ontwikkelingsmaterialen een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van kleuters om ze te laten experimenteren en ontdekken. In de  enorme verschei-denheid aan ontwikkelingsmaterialen willen we tijdens deze themamiddag expliciet ingaan op de toevallige, kosteloze materialen (Dingsels) waarmee kinderen kunnen experimenteren en erva-ringen kunnen opdoen. Dit geldt voor alle kinderen, ook voor kinderen met een ontwikkelingsach-terstand en HB kinderen.
Verder halen we  een stukje kennis op over ontwikkelingsmaterialen en gaan we praktisch aan de slag om ideeën op te doen voor in de klas.
De themamiddag is vooral bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw die hun kennis over ontwik-kelingsmaterialen wat willen opfrissen en die willen ervaren welke aanvulling kosteloos mate-riaal zou kunnen geven. Aan het eind van de middag krijgen alle deelnemers een startpakket van 'Dingsels'  mee om met-een te kunnen gebruiken in de klas.

Locatie
OBS 't Landje (locatie Singel)
Schiedamsesingel 180
3012 BA Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl.  
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
Tot ziens op 18 maart 2020.
Dieneke ten Berge en Heleen Janse

Lees verder

25 maart 2020 - 25 maart 2020

Themamiddag: Hechtings- en trauma problematiek (leerkrachten)


Datum: 25-03-2020
Tijd:   van 15.00 uur tot 16.30 uur (inloop om 14.45 uur)
Door:  Janine Hartman en Joke van Mastrigt

Locatie: Wereldwijs
Adres: Van Eversdijckstraat 31
Postcode:  3083 MA Rotterdam


Programma
Er is een maximum van 20 personen.
Wil je meer achtergrondinformatie over hechting- en trauma problematiek en wat je ermee kunt in de klas, kom dan naar deze themamiddag.
We geven je informatie over het ontstaan van hechtingsproblematiek, hoe je het kunt herkennen in de klas en welke aanpak effectief zou kunnen zijn.
Het wordt een informatieve, maar vooral praktische bijeenkomst.

Locatie: volgt 

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
We kijken uit naar jullie komst!
Tot ziens op 25 maart,
Janine Hartman en Joke van Mastrigt

Lees verder