Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

25 juni 2019

Het Leerlingdossier Dyslexie

Deze drie documenten zijn volledig op elkaar afgestemd en vormen samen één geheel. Voor zowel onderwijs- als zorgprofessionals is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de inhoud van deze documenten. Hiernaast is ook het vernieuwde document ‘Werkwijze aanmelding leerling’ terugvinden op de website van PPO Rotterdam met linkjes naar de door de gemeente Rotterdam gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders waar wij mee samen werken.

Belangrijk:
Vriendelijk verzoek om altijd gebruik te maken van de meest recente versie van de formulieren op onze website.

Latest news image

24 juni 2019

Artikel "Risicokleuters welkom"

In het Rotterdamse Onderwijs Magazine (ROM) is een artikel gepubliceerd "Risicokleuters welkom".  In maart stemden de Rotterdamse schoolbesturen in met een voorstel om jonge risicokinderen al vanaf vier jaar toe te laten tot het speciaal basisonderwijs (sbo).

Lees hier het artikel 

16 mei 2019

Blog 4 - IJsland "We gaan het doen!"

15 mei 2019

Blog 3 - IJsland "Pak je kans wanneer het kan"

14 mei 2019

Blog 2 IJsland - bezoek aan het Ministerie van Onderwijs

PPO Rotterdam in vogelvlucht

PPO Rotterdam in vogelvlucht

04 oktober 2019 - 04 juni 2019

Themaochtend: Gedrag in school (directies)

Themaochtend: Gedrag in school (directies)

09 oktober 2019 - 09 oktober 2019

Themamiddag: Autisme in de klas (leerkrachten)

Uitnodiging Themamiddag
Leerlingen met autisme in het basisonderwijs.

Als je vraagt aan begeleiders/leerkrachten  van kinderen met autisme om enkele kenmerken van deze ontwikkelingsstoornis te noemen, hoor je al snel twee soorten antwoorden. Los van alle diagnostische criteria, zien ouders en professionals elke dag opnieuw dingen in het gedrag die anders zijn bij kinderen met autisme. De één zal veel positieve kenmerken noemen zoals leerlingen met autisme houden zich goed aan afspraken, hebben oog voor detail, hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel, goed in feitenkennis etc. Kijken naar wat deze leerlingen wel kunnen  geeft aan hoe deze begeleiders in hun werk staan.

Maar leerlingen met autisme begeleiden is niet altijd voor iedereen een positieve ervaring. Soms loopt het mis. De klas staat regelmatig op stelten, oeverloze discussies die het les geven vertragen, boze buien die uit het niets lijken op te komen. Dat is de realiteit bij autisme en die belet het vaak om de sterke kanten en de mooie leermomenten in het oog te houden.

Ook mensen die minder autismekennis hebben focussen sneller op wat iemand (nog) niet kan. Omdat ze vergelijken met andere kinderen , omdat de leerstof geleerd moet worden, omdat er nog zoveel andere leerlingen zijn die aandacht nodig hebben. En dan krijg je hele andere antwoorden op de vraag naar autismekenmerken: ‘Hij let niet op in de klas, wil geen hulp aanvaarden, vindt alles saai, loopt zomaar de klas uit etc.’

Beide antwoorden gaan over kenmerken die in de schoolpraktijk kunnen opduiken. Ze behoren tot de buitenkant van een leerling. Vaak wordt er in gegrepen door belonen en straffen in te zetten, maar daar blijven we mee op het niveau van zichtbaar gedrag, het effect is vaak teleurstellend voor zowel leerling als begeleider.

Autisme schuilt namelijk binnenin. Je ziet het niet. Ergens onder ‘de waterspiegel onzichtbaar in het denken’, ligt de oorzaak van al dat gedrag dat we elke dag zien bij kinderen met autisme.

Wil je meer weten over autisme en hoe er mee om te gaan in jouw klas duik dan met ons mee in de wondere wereld van autisme.

 
Datum: 09-10-2019

Tijd:   van 13.30 uur tot 16.00 uur(inloop om 13.00 uur).

Door:  Lisette Schouten  en Janna Put

Programma Er is een maximum van 20 personen.

 

Locatie

Naam Locatie: Basisschool het Prisma

Adres: Heersdijk 15

Postcode: 3194KA Hoogvliet

Metrohalte Tussenwater (3 min. Loopafstand).

Gratis parkeren.

 

Aanmelden

Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,

onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst).  Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

Tot ziens op woensdag 9 oktober 2019,

Lisette Schouten en Janna Put

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten Evaluatie SCP 2015-2016

Pilots & Projecten in Rotterdamse wijken

Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2016-2020