Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

14 januari 2020

Vooraankondiging: maatwerkbijeenkomsten geoorloofd verzuim in maart 2019

Al het verzuim van leerlingen op school is zorgelijk, ook als dit verzuim geoorloofd is. Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek en vormt een risicofactor voor volledig en ongeoorloofd thuiszitten in het PO en/of VO.

De afspraken in de G4 om meer preventief in te zetten op deze specifieke groep kinderen, heeft ertoe geleid dat Rotterdam vanaf eind 2019 een aanpak ontwikkeld om ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en in te grijpen bij de eerste signalen ervan. PPO Rotterdam maakt deel uit van de Rotterdamse werkgroep ‘zorgelijk verzuim’ waaraan ook de Gemeente Rotterdam, Leerplicht, Koers VO, CJG en de wijkteams deelnemen. Hierbij is speciale aandacht voor het geoorloofd verzuim in de groepen 7 en 8 en de overgang PO-VO.

De maatwerkbijeenkomsten ‘geoorloofd verzuim’ in maart 2020 zijn de start van een stads brede Rotterdamse campagne onder de noemer ‘oog voor jou’. Deze campagne is gericht op bewustwording van geoorloofd verzuim bij ouders, leerlingen en onderwijs- en zorgprofessionals. Verdere uitrol van deze Rotterdamse campagne en bijbehorende acties zullen in de periode van het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 plaats vinden.

Waar & wanneer:
Op 4 maart 2020 vindt de bijeenkomst plaats in Noord en op 25 maart 2020 in Zuid.  De bijeenkomsten vinden plaats in de middag. Nadere informatie over de locatie, tijd en aanmelding volgt zo snel mogelijk.

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Vanuit elke school twee afgevaardigden (directie, IB en/of leerkrachten groep 7 of 8). Het belooft een inspirerende en interactieve middag te worden.

Klik hier voor de vooraankondiging. 

Lees verder
Latest news image

17 december 2019

Wisseling van de wacht binnen het poortwachters EED team!

Wisseling van de wacht binnen het poortwachters EED team!

Dees van Grondelle en Toos van Drielen genieten inmiddels van hun welverdiende pensioen. Ingeborg Steenwinkel heeft de overstap gemaakt naar Koers VO en Elouise van Vessem heeft haar EED gerelateerde beleidstaken overgenomen. Marleen van Dijk heeft zich als nieuwe collega vanaf dit schooljaar bij ons team aangesloten. We zijn dus formatief weer compleet en ‘up and running’!

 

Van links naar rechts: Kees Stentler, Marga Boer, Marleen van Dijk, Anneke Buis, Elouise van Vessem

Lees verder
Latest news image

17 december 2019

Twee vacatures bij PPO Rotterdam

Wil je aan de slag in een dynamische omgeving? PPO Rotterdam heeft op dit moment 2 openstaande vacatures:

  1. Communicatiemedewerker
  2. Begeleider passend onderwijs

Klik op de link voor meer informatie en solliciteer!

Lees verder

03 september 2019

Schoolcontactpersoon bij PPO Rotterdam

Bekijk Video

02 juli 2019

Aanmelden en inschrijven op de basisschool

Bekijk Video

02 juli 2019

PPO Rotterdam jaarverslag 2018

Bekijk Video
Agenda items

05 februari 2020 - 05 februari 2020

Themamiddag: Leerlingen met een motorische beperking, ziekte of handicap (leerrkachten)

Passend onderwijs voor leerlingen met een motorische beperking, ziekte of een handicap.

Tijd:   van 14.30 tot 16.30 uur (inloop om 14.15 uur)
Door:  Corine van Ipenburg, Marga van der Kooij, Annick Volker, Jacqueline Bezemer

Programma:
Er is een maximum van 20 personen.
Korte beschrijving van het programma verloop van de middag
Een dag uit het schoolleven van verschillende leerlingen met een handicap of ziekte. Wat maken zij mee, wat kunt u doen als leerkracht en wat kan PPO betekenen voor u en de leerlingen. Aan bod komen: leren signaleren, bespreken casuïstiek, hoe maak je het onderwijs passend, diverse handige materialen en boeken. 

Locatie
Naam Locatie: OLS De Recon
Adres: Olijflaan 4
Postcode: 3053WK Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden graag vóór 13 januari 2020 bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en verspreiding over de verschil-lende OAT’s)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
Tot ziens op woensdag 05 februari 2020!
Annick Volker, Corine van Ipenburg, Jacqueline Bezemer en Marga van der Kooij

Lees verder

07 februari 2020 - 07 december 2019

Themaochtend over ’Privacy’ voor directies

Sessie over bewustzijn van AVG en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Datum: 07-02-2020
Tijd:   van 9.00 uur tot 11.30 uur (inloop om 8.45)

Door: Wilmar Hendriks, Functionaris Gegevensbescherming van PPO Rotterdam.

 

Programma

AVG, privacy en verwerking van persoonsgegevens zijn termen die we de laatste tijd vaker horen. Sommige verwerkers van persoonsgegevens trekken zich er niet teveel van aan. En soms leidt het juist tot vragen of discussies. Een enkel keer zelfs tot ergernis en vertraging van lopende processen. En soms komt het tot blokkades in processen of samenwerking. En daar is de wet natuurlijk niet voor bedoeld. Net zoals die niet bedoeld is om je niets van aan te trekken, want hij geldt voor iedereen. Met rust gelaten worden in de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. In bijzondere gevallen mag daarin worden getreden, dat ligt in de diverse wetten vastgelegd. Daarnaast gelden er dan regels bij, die liggen vast in de AVG en vragen meer dan voorheen aandacht voor transparantie en aanspreekbaarheid voor de verwerkers en daarnaast steviger rechten voor de betrokkenen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt hier extra aandacht besteed. Uiteraard wordt aandacht besteed aan hoe we omgaan met de gegevens die we verwerken om Passend Onderwijs goede invulling te geven. En de afspraken die hierbij gelden, misschien ook verbeteringen die we daarin kunnen realiseren. Daarnaast kan de bijeenkomst u, als verwerker van veel persoonsgegevens, helpen om de verantwoordelijkheid scherper in beeld te krijgen. U krijgt daarvoor ook een aantal concrete handreikingen gepresenteerd die specifiek bedoeld zijn voor directie en management. De bedoeling van de bijeenkomst is niet om met een waarschuwende vinger naar alle verboden dingen te wijzen. Het doel is juist om op constructieve manier, realistisch, werkbaar en effectief invulling aan ons werk te helpen geven.

 

Locatie

PPO Rotterdam     

Adres:            Schiekade 34         

Postcode:       3032 AJ Rotterdam

 

Aanmelden

Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst). Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

Tot ziens op 7 februari,

Wilmar Hendriks

 

 

 

 

Lees verder

18 maart 2020 - 18 maart 2020

Themamiddag: De rol van ontwikkelingsmaterialen in de kleutergroep (leerkrachten)

Datum: 18-03-2020
Tijd:   van 13.30- tot 15.00 (inloop om 13.15 uur)
Door:  Dieneke ten Berge en Heleen Janse


Programma
In de onderbouw van de basisschool zijn ontwikkelingsmaterialen een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van kleuters om ze te laten experimenteren en ontdekken. In de  enorme verschei-denheid aan ontwikkelingsmaterialen willen we tijdens deze themamiddag expliciet ingaan op de toevallige, kosteloze materialen (Dingsels) waarmee kinderen kunnen experimenteren en erva-ringen kunnen opdoen. Dit geldt voor alle kinderen, ook voor kinderen met een ontwikkelingsach-terstand en HB kinderen.
Verder halen we  een stukje kennis op over ontwikkelingsmaterialen en gaan we praktisch aan de slag om ideeën op te doen voor in de klas.
De themamiddag is vooral bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw die hun kennis over ontwik-kelingsmaterialen wat willen opfrissen en die willen ervaren welke aanvulling kosteloos mate-riaal zou kunnen geven. Aan het eind van de middag krijgen alle deelnemers een startpakket van 'Dingsels'  mee om met-een te kunnen gebruiken in de klas.

Locatie
OBS 't Landje (locatie Singel)
Schiedamsesingel 180
3012 BA Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl.  
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
Tot ziens op 18 maart 2020.
Dieneke ten Berge en Heleen Janse

Lees verder

25 maart 2020 - 25 maart 2020

Themamiddag: Hechtings- en trauma problematiek (leerkrachten)


Datum: 25-03-2020
Tijd:   van 15.00 uur tot 16.30 uur (inloop om 14.45 uur)
Door:  Janine Hartman en Joke van Mastrigt

Locatie: Wereldwijs
Adres: Van Eversdijckstraat 31
Postcode:  3083 MA Rotterdam


Programma
Er is een maximum van 20 personen.
Wil je meer achtergrondinformatie over hechting- en trauma problematiek en wat je ermee kunt in de klas, kom dan naar deze themamiddag.
We geven je informatie over het ontstaan van hechtingsproblematiek, hoe je het kunt herkennen in de klas en welke aanpak effectief zou kunnen zijn.
Het wordt een informatieve, maar vooral praktische bijeenkomst.

Locatie: volgt 

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
We kijken uit naar jullie komst!
Tot ziens op 25 maart,
Janine Hartman en Joke van Mastrigt

Lees verder