Ieder kind een passende plek in het basisonderwijs. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

24 september 2018

Informatie Vroeghulp - gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2018 is Integrale Vroeghulp overgegaan naar de gemeente Rotterdam en hun expertiseteam. Integrale Vroeghulp waarborgt dat kwetsbare kinderen vroegtijdig in beeld blijven komen. Vanaf april 2018 heeft de Gemeente de Integrale Vroeghulp georganiseerd in het MDO Jonge kind.

Latest news image

14 september 2018

Kinderen die thuiszitten? Onacceptabel!

Op dit moment zitten er in Rotterdam 39 kinderen thuis. Zij staan niet ingeschreven op een school of zijn thuiszitter geworden op een school. Wij vinden dit in Rotterdam onacceptabel.

11 september 2018

Past ons onderwijs ons?

11 juni 2018

Mindset

15 mei 2018

Gedrag op de schoolagenda in IJsselmonde

PPO Rotterdam in vogelvlucht

PPO Rotterdam in vogelvlucht

07 november 2018

Themamiddag: Zml-leerlijn: zintuiglijke en motorische ontwikkeling en bewegen

Zml-leerlijn: zintuiglijke en motorische ontwikkeling en bewegen

14 november 2018

Themamiddag: Meertaligheid in de klas

NT2 in de klas

FACTSHEET Taskforce Thuiszitters Rotterdam

Statuten Medezeggenschapsorganen en Reglement Ondersteuningsplanraad

Bestuursverslag PPO Rotterdam 2016