Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

10 februari 2020

Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk

Onderstaande films geven handvatten om de kwaliteit van procedures rond de vergoedingsregeling (verder) te verbeteren.

 

Lees verder
Latest news image

4 februari 2020

Vooraankondiging Tafeltjesmiddag PO - VO

Samen zorgen we voor een goede overstap naar het VO. Op woensdagmiddag, 17 juni organiseren Koers VO, gemeente Rotterdam en PPO Rotterdam een nieuwe editie van de tafeltjesmiddag. De gelegenheid voor po-scholen om een mondelinge toelichting te geven op het OKR voor leerlingen die naar Rotterdamse vo-scholen gaan.

Klik hier voor de volledige vooraankondiging.

Lees verder
Latest news image

4 februari 2020

Uitnodiging creatieve werkplaats "Oog voor jou"

Elke school heeft leerlingen die wel eens niet op school zijn. In Rotterdam willen we stil staan bij het geoorloofd verzuim in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, met name de overgang van het PO naar het VO is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Met als motto “Oog voor jou” organiseren PPO Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Koers VO samen een creatieve werkplaats geoorloofd verzuim voor onderwijsprofessionals (bovenbouw PO en onderbouw VO) en samenwerkingspartners op 4  maart 2020 (scholen op Noord) of 25 maart 2020 (scholen op Zuid). Zie uitnodiging en aanmelding in de bijlage.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 12 februari 2020. De beschikbare plaatsen zijn beperkt dus aanmelden is erg belangrijk. Uiterlijk 20 februari 2020 laten we weten of je hierbij aanwezig kunt zijn. Een bevestiging is nodig om toegang te krijgen tot deze bijeenkomst.

We hopen jou of je collega in maart 2020 op een van de bijeenkomsten te zien.

Klik hier voor de uitnodiging en de mogelijkheid tot inschrijving.

 

                 

 

Lees verder

03 september 2019

Schoolcontactpersoon bij PPO Rotterdam

Bekijk Video

02 juli 2019

Aanmelden en inschrijven op de basisschool

Bekijk Video

02 juli 2019

PPO Rotterdam jaarverslag 2018

Bekijk Video
Agenda items

18 maart 2020 - 18 maart 2020

Themamiddag: De rol van ontwikkelingsmaterialen in de kleutergroep (leerkrachten)

Datum: 18-03-2020
Tijd:   van 13.30- tot 15.00 (inloop om 13.15 uur)
Door:  Dieneke ten Berge en Heleen Janse


Programma
In de onderbouw van de basisschool zijn ontwikkelingsmaterialen een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van kleuters om ze te laten experimenteren en ontdekken. In de  enorme verschei-denheid aan ontwikkelingsmaterialen willen we tijdens deze themamiddag expliciet ingaan op de toevallige, kosteloze materialen (Dingsels) waarmee kinderen kunnen experimenteren en erva-ringen kunnen opdoen. Dit geldt voor alle kinderen, ook voor kinderen met een ontwikkelingsach-terstand en HB kinderen.
Verder halen we  een stukje kennis op over ontwikkelingsmaterialen en gaan we praktisch aan de slag om ideeën op te doen voor in de klas.
De themamiddag is vooral bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw die hun kennis over ontwik-kelingsmaterialen wat willen opfrissen en die willen ervaren welke aanvulling kosteloos mate-riaal zou kunnen geven. Aan het eind van de middag krijgen alle deelnemers een startpakket van 'Dingsels'  mee om met-een te kunnen gebruiken in de klas.

Locatie
OBS 't Landje (locatie Singel)
Schiedamsesingel 180
3012 BA Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl.  
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
Tot ziens op 18 maart 2020.
Dieneke ten Berge en Heleen Janse

Lees verder

02 april 2020 - 02 april 2020

Themamiddag: voor interne begeleiders: Verbindende communicatie

Datum: 02-04-2020
Tijd:   van 13.30 tot 16.30 (inloop om 13.00 uur)
Door:  Irma Bergmans van de Verbindingsfirma www.verbindingsfirma.nl.

Programma:
We communiceren de hele dag, zowel in privé- als werksituaties. De manier waarop we communiceren heeft dan ook veel invloed op ons leven. Verbindende Communicatie, ook wel Geweldloze Communicatie genoemd, is een gedachtegoed dat behoorlijk verschilt van hoe de meeste mensen hebben geleerd om te communiceren. Het b​iedt je een andere manier van denken, spreken en luisteren.

Deze themabijeenkomst over  Verbindende  Communicatie is naast theoretisch ook praktisch van aard. De middag is bedoeld om te inspireren, te ervaren en uit te wisselen. Iedereen die nieuwsgierig is naar wat Verbindende Communicatie is en wat het zou kunnen brengen is van harte welkom.

Locatie:
Imelda Basisschool
Veurstraat 3-7      
3037 BN Rotterdam        

Aanmelden:
info@pporotterdam.nl

onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres. (De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst). Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

Tot ziens op 2 april,

Irma Bergmans en de Beleidsadvies Groep intern begeleiders (BAG-IB)

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder

29 mei 2020 - 29 mei 2020

"Gedrag in de school, wat kan ik daar aan doen?"

Themabijeenkomst:  
"Gedrag in de school, wat kan ik daar aan doen?"
 
Datum: 29-05-2020
Tijd:  van 09.00 tot 12.00 uur (inloop om 08.30 uur) voor een lunch wordt gezorgd
Door: Michiel Minderhoud en Marjolein Versluis  

Programma:
Uit de gesprekken in de wijken is gebleken dat er op een aantal scholen grote problemen worden ervaren met het gedrag van leerlingen en soms ook hun ouders. Als directeur heb je op het gedrag van de mensen in je school een enorme invloed.

In deze themabijeenkomst spreken we daar met elkaar over. Naast wat theorie vooral voorbeelden uit de praktijk van alle dag die jou als directeur kunnen helpen. Met name jouw invloed op het voorkomen van ongewenst gedrag is gespreksonderwerp. Het wordt een bijeenkomst van ‘directeuren onder elkaar’. Behalve wat goede voorbeelden zullen vooral ook de dilemma’s worden gedeeld die de dagelijkse praktijk van ons geweldige vak soms zo moeilijk maken.

Locatie:
PPO Rotterdam 
Schiekade 34          
3032 AJ Rotterdam                

Aanmelden
info@pporotterdam.nl
onder vermelding van naam, naam themabijeenkomst, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)

 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

 

 

 

Lees verder