Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

15 juli 2019

Pilot project KID: Prachtige resultaten, uitrol voor Rotterdam

Basisschoolleerkrachten met ‘moeilijke’ kleuters in de klas hebben een flinke klus te klaren. Dagelijks staan leerkrachten voor de grote uitdaging om elk kind de juiste aandacht te geven. PPO Rotterdam onderzoekt hoe dit beter kan. In het schooljaar 2016/2017 is de pilot KID gestart: Kleuters in Delfshaven. Nu twee jaar later kijken we terug op de eerste resultaten.

Prachtige resultaten 
Ontzettend enthousiast zijn wij over KID Delfshaven, zo enthousiast dat we het project  verder willen uitrollen in andere wijken. De resultaten zijn namelijk direct zichtbaar en tastbaar.
Op financieel vlak zien we dat de investeringen lager zijn dan de kosten. Dat is een prachtig gegeven, maar het gaat in de basis om het geluk van de leerling, de leerkracht en de ouders.  Ook daar boeken we significante resultaten. We zien een daling van kinderen die een verwijzing krijgen naar een dagbehandeling, specialistische GGZ of plaatsing op het SO of SBO. Kinderen krijgen meer kansen om op de reguliere basisschool in de wijk te blijven. Dat is wat ouders ook graag willen. We zien ook een daling van het kortdurend arbeidsverzuim bij leerkrachten.
Door middel van vroegsignalering en het eerder inzetten van extra ondersteuning, wordt voorkomen dat problemen verergeren,  kinderen worden geschorst  of verwijderd en uiteindelijk thuis komen te zitten.
Deze aanpak is baanbrekend in ‘onderwijs-zorgland’, maar past waar PPO Rotterdam voor staat: thuisnabij onderwijs en een inclusieve samenleving waarin kinderen de kans krijgen hechte relaties op te bouwen in hun eigen omgeving en gewoon meedoen. 

Onafhankelijk rapport  
Lees het onafhankelijke rapport van Sinzer: “ Maatschappelijke Business Case. Passend onderwijs in Rotterdam Delfshaven: De effecten van laagdrempelige ondersteuning bij kleuters, peuters en leerkrachten in het regulier onderwijs.”

Hoe nu verder?
Zoals aangegeven willen we KID verder uitrollen over Rotterdam. Dat kunnen en willen we niet alleen. Samen met de gemeente Rotterdam en onze zorgpartners moet het vervolg verder vormgegeven worden. We komen hier op terug en gaan graag het gesprek aan met onze partners.

 

Latest news image

9 juli 2019

Geen aanvragen meer op ons algemene e-mailadres

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij geen EED aanmeldingen bij het dyslexieloket meer via ons algemene mailadres poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl in behandeling nemen.

PPO Rotterdam is dit schooljaar gestart met de webapplicatie Kindkans. Wanneer een leerling in Rotterdam woont, maar op een basisschool buiten Rotterdam zit, kunt u als intern begeleider de leerling sinds kort digitaal aanmelden door een nieuwe hulpvraag aan te maken in Kindkans.

Heef u nog geen account voor Kindkans? Dan kunt u deze aanvragen via het ticketsysteem van de PPO Rotterdam helpdesk. Belangrijk daarbij is vermelding van de officiële naam, vestigingsplaats en BRIN van de school en het professionele e-mailadres van uzelf.

16 mei 2019

Blog 4 - IJsland "We gaan het doen!"

15 mei 2019

Blog 3 - IJsland "Pak je kans wanneer het kan"

14 mei 2019

Blog 2 IJsland - bezoek aan het Ministerie van Onderwijs

PPO Rotterdam

PPO Rotterdam

04 oktober 2019 - 04 juni 2019

Themaochtend: Gedrag in school (directies)

Themaochtend: Gedrag in school (directies)

09 oktober 2019 - 09 oktober 2019

Themamiddag: Autisme in de klas (leerkrachten)

Uitnodiging Themamiddag
Leerlingen met autisme in het basisonderwijs.

Als je vraagt aan begeleiders/leerkrachten  van kinderen met autisme om enkele kenmerken van deze ontwikkelingsstoornis te noemen, hoor je al snel twee soorten antwoorden. Los van alle diagnostische criteria, zien ouders en professionals elke dag opnieuw dingen in het gedrag die anders zijn bij kinderen met autisme. De één zal veel positieve kenmerken noemen zoals leerlingen met autisme houden zich goed aan afspraken, hebben oog voor detail, hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel, goed in feitenkennis etc. Kijken naar wat deze leerlingen wel kunnen  geeft aan hoe deze begeleiders in hun werk staan.

Maar leerlingen met autisme begeleiden is niet altijd voor iedereen een positieve ervaring. Soms loopt het mis. De klas staat regelmatig op stelten, oeverloze discussies die het les geven vertragen, boze buien die uit het niets lijken op te komen. Dat is de realiteit bij autisme en die belet het vaak om de sterke kanten en de mooie leermomenten in het oog te houden.

Ook mensen die minder autismekennis hebben focussen sneller op wat iemand (nog) niet kan. Omdat ze vergelijken met andere kinderen , omdat de leerstof geleerd moet worden, omdat er nog zoveel andere leerlingen zijn die aandacht nodig hebben. En dan krijg je hele andere antwoorden op de vraag naar autismekenmerken: ‘Hij let niet op in de klas, wil geen hulp aanvaarden, vindt alles saai, loopt zomaar de klas uit etc.’

Beide antwoorden gaan over kenmerken die in de schoolpraktijk kunnen opduiken. Ze behoren tot de buitenkant van een leerling. Vaak wordt er in gegrepen door belonen en straffen in te zetten, maar daar blijven we mee op het niveau van zichtbaar gedrag, het effect is vaak teleurstellend voor zowel leerling als begeleider.

Autisme schuilt namelijk binnenin. Je ziet het niet. Ergens onder ‘de waterspiegel onzichtbaar in het denken’, ligt de oorzaak van al dat gedrag dat we elke dag zien bij kinderen met autisme.

Wil je meer weten over autisme en hoe er mee om te gaan in jouw klas duik dan met ons mee in de wondere wereld van autisme.

 
Datum: 09-10-2019

Tijd:   van 13.30 uur tot 16.00 uur(inloop om 13.00 uur).

Door:  Lisette Schouten  en Janna Put

Programma Er is een maximum van 20 personen.

 

Locatie

Naam Locatie: Basisschool het Prisma

Adres: Heersdijk 15

Postcode: 3194KA Hoogvliet

Metrohalte Tussenwater (3 min. Loopafstand).

Gratis parkeren.

 

Aanmelden

Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,

onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst).  Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

Tot ziens op woensdag 9 oktober 2019,

Lisette Schouten en Janna Put

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten Evaluatie SCP 2015-2016

Pilots & Projecten in Rotterdamse wijken

Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2016-2020