Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

15 september 2020

Themabijeenkomsten 2020-2021

Dit schooljaar organiseren we weer themabijeenkomsten rond diverse onderwerpen. Vanwege de Coronacrisis is het aanbod van onderwerpen beperkter dan andere jaren en kunnen er minder deelnemers worden ingeschreven. 

De kalender wordt dit jaar niet afgedrukt en uitgedeeld, maar is binnenkort digitaal te vinden op onze PPO-website. De themabijeenkomsten waar nu op ingeschreven kan worden zijn te vinden in de agenda op onze website.  
 
Meer informatie is te vinden in de agenda op onze website (klik hier voor de agenda).  
Aanmelden kan via info@pporotterdam.nl 
Vragen? Projectcoördinator:  Margreet Clarijs (m.clarijs@pporotterdam.nl)

Lees verder
Latest news image

15 september 2020

Herinnering afronding basisbudget wijk en SBO wijk(maatwerk)budget

Herinnering afronding basisbudget wijk en SBO wijk(maatwerk)budget
PPO Rotterdam heeft al heel wat ingevulde evaluatieformulieren en financiële overzichten van het basisbudget wijk en het SBO (wijk) maatwerkbudget voor de zomervakantie 2019-2020 mogen ontvangen. Bedankt daarvoor. Aangezien we nog niet alles van elke wijk hebben ontvangen hierbij een herhaling van het eerdere bericht. Het is belangrijk dat PPO inzicht krijgt in het geld dat terugbetaald wordt vanuit de wijken zodat we weten welk geld de komende periode extra ingezet kan gaan worden. 

Afronden oud beleid en start nieuw beleid
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 ingegaan en werken we met het ‘Schoolbudget’ en het ‘budget inclusief onderwijs’. Hiernaast werken we in de wijken met wijkcontactpersonen (WCP) in plaats van met portefeuillehouders wijk.

Het basisbudget wijk en het SBO (wijk) maatwerkbudget van het vorige ondersteuningsplan 2016-2020 moet echter wel nog afgerond worden.

Laatste evaluatie en verantwoording
Sinds schooljaar 2016-2017 hebben de wijken jaarlijks een basisbudget wijk ontvangen en sinds schooljaar 2017-2018 hebben de wijken ook de mogelijkheid gehad een SBO wijkbudget te ontvangen. De uitgaven van deze budgetten moeten voor een laatste keer worden verantwoord en het eventuele resterende bedrag worden terugbetaald. Het terugbetaalde geld wordt in de nieuwe ondersteuningsplan periode ingezet. 

Het is bekend dat een aantal wijken nog activiteiten gepland heeft in deze periode die nu niet doorgaan of uitgesteld zijn tot volgend schooljaar vanwege de Corona-maatregelen (uiterlijk besteed in 2020). Uitgestelde activiteiten mogen alvast worden opgenomen in de evaluatie. Het geld voor deze activiteiten hoeft dan niet te worden terugbetaald. 

Werkwijze
Om een en ander te stroomlijnen werken we als volgt: 
PPO Rotterdam heeft eind schooljaar 2019-2020 per wijk een overzicht van het totaal uitgekeerde basisbudget wijk en SBO(wijk) maatwerkbudget naar de penvoerder en de portefeuillehouder wijk gestuurd. PPO Rotterdam heeft dit gelijktijdig gedaan met de evaluatieformulieren 2019-2020. Als in een wijk meerdere penvoerders zijn ontvingen die allemaal het overzicht. Dit kan het geval zijn als de penvoerder voor het basisbudget niet dezelfde is als de penvoerder van het SBO (wijk)maatwerkbudget. Aan de penvoerders wordt verzocht dit overzicht in te vullen en voor de zomervakantie 2020 te retourneren aan PPO Rotterdam en het eigen bestuurskantoor.

De bestuurskantoren ontvangen een totaaloverzicht met alle uitgekeerde budgetten van de penvoerende scholen van hun bestuur. Aan de bestuurskantoren wordt gevraagd om dit overzicht voor 1 september 2020 compleet in te vullen en terug te sturen aan PPO. Als er geld terugbetaald moet worden, ontvangt PPO dit graag voor 1 oktober 2020. PPO heeft met de betrokken bestuurskantoren contact gehad over deze werkwijze. Voor vragen kun je terecht bij  financien@pporotterdam.nl .

Wie doet wat?
PFH wijk (met ingang van het schooljaar 2020-2021 is dit de wijkcontactpersoon)                         

Deelt het evaluatieformulier met de wijk. Het gaat om de inhoudelijke en financiële evaluatie van het schooljaar 2019-2020. De penvoerder levert het financiële overzicht aan. 

Penvoerders             
Levert financiële overzicht voor wijkbudget en/of SBO(wijk) budget voor de periode 2016-2020 (met daarin ook schooljaar 2019-2020) voor de zomervakantie. 

Bestuurskantoren     
Bundelen de overzichten van de penvoerders en maken daarmee inzichtelijk hoeveel geld er moet worden terugbetaald voor 1 oktober. De bestuurskantoren zorgen voor terugbetaling.

 

Lees verder
Latest news image

14 september 2020

Toestemming vragen of ouders informeren. Wat doet de school en wat doet PPO Rotterdam?

Toestemming vragen of ouders informeren. Wat doet de school en wat doet PPO Rotterdam?
Zowel voor de school als voor PPO Rotterdam is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met bijzondere persoonsgegevens en dat we op de juiste wijze ouders betrekken en informeren. PPO Rotterdam heeft het document “toestemming of informatieplicht” (klik hier) opgesteld. Dit document geeft weer wie in welke gevallen toestemming moet vragen aan ouders en waarover ouders geïnformeerd moeten worden.

Wat zijn de rechten van ouders?
Klik hier om te lezen wat de rechten van ouders zijn.

Informatie over toestemming voor ouder(s) en/of verzorger(s)
Klik hier om informatie te lezen over de toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s).

Heeft u vragen over deze handreiking? Neem dan contact op met Annelies Kingma (a.kingma@pporotterdam.nl) of stel uw vraag aan uw Schoolcontactpersoon. 

Lees verder

03 september 2019

Schoolcontactpersoon bij PPO Rotterdam

Bekijk Video

02 juli 2019

Aanmelden en inschrijven op de basisschool

Bekijk Video

02 juli 2019

PPO Rotterdam jaarverslag 2018

Bekijk Video
Agenda items

14 oktober 2020 - 14 oktober 2020

Themamiddag: EED voor beginnende IB en IB met weinig ervaring - poortwachtersteam

Lees verder

04 november 2020

Themamiddag: Teach Like A Champion

Datum: 04-11-2020
Tijd:   van 13.30 uur tot 16.00 uur (inloop om 13.00 uur).
Door:  Walter Wilschut

Programma
Wil je weten hoe je zowel doelgericht, effectief maar ook tegelijkertijd inspirerend jouw klas kunt leiden? Dan is Teach like a champion zeker iets voor jou!

Na een korte introductie van wat Teach like a champion inhoudt, waar het vandaan komt en waarom iedere leerkracht deze werkwijze zou moeten omarmen zullen enkele technieken de revue passeren. Technieken waar je de dag erna direct mee aan de slag kunt zullen worden voorgedaan, getoond middels beeldmateriaal en omdat Teach vooral dóen is, wordt ook jij actief betrokken bij het ervaren van de werkwijzen (uiteraard passend binnen de 1,5 meter- maatregel).

Aangezien deze bijeenkomst gaat om jóuw leerkrachtvaardigheden en ik daar optimaal bij wil aansluiten, wil ik je vragen om van tevoren aan te geven hoeveel kennis en ervaringen je reeds hebt met betrekking tot Teach. Uiterlijk vóór de herfstvakantie, je kunt je mail sturen naar: w.wilschut@pporotterdam.nl

Er is een maximum van 15 personen.

Locatie
Naam Locatie: Maria Basisschool
Adres: Schietbaanlaan 90 (NB: dus Níet Taandersplein!)
Postcode: 3021 LN

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving! Tot ziens op 4 november 2020!
Walter Wilschut

Lees verder

11 november 2020

Themamiddag: Teach Like A Champion

Datum: 11-11-2020
Tijd:   van 13.30 uur tot 16.00 uur (inloop om 13.00 uur).
Door:  Walter Wilschut

Programma
Wil je weten hoe je zowel doelgericht, effectief maar ook tegelijkertijd inspirerend jouw klas kunt leiden? Dan is Teach like a champion zeker iets voor jou!

Na een korte introductie van wat Teach like a champion inhoudt, waar het vandaan komt en waarom iedere leerkracht deze werkwijze zou moeten omarmen zullen enkele technieken de revue passeren. Technieken waar je de dag erna direct mee aan de slag kunt zullen worden voorgedaan, getoond middels beeldmateriaal en omdat Teach vooral dóen is, wordt ook jij actief betrokken bij het ervaren van de werkwijzen (uiteraard passend binnen de 1,5 meter- maatregel).

Aangezien deze bijeenkomst gaat om jóuw leerkrachtvaardigheden en ik daar optimaal bij wil aansluiten, wil ik je vragen om van tevoren aan te geven hoeveel kennis en ervaringen je reeds hebt met betrekking tot Teach. Uiterlijk vóór de herfstvakantie, je kunt je mail sturen naar: w.wilschut@pporotterdam.nl

Er is een maximum van 15 personen.

Locatie
Naam Locatie: Maria Basisschool
Adres: Schietbaanlaan 90 (NB: dus Níet Taandersplein!)
Postcode: 3021 LN

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving! Tot ziens op 11 november 2020!
Walter Wilschut

 

 

Lees verder

10 februari 2021

Themamiddag: EED voor beginnende IB en IB met weinig ervaring

Lees verder