Ieder kind een passende plek in het basisonderwijs. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

19 februari 2018

Oproep: MR, stem op ouders voor in de OPR!

Eerder deden we ook langs deze weg een oproep voor nieuwe leden voor onze Ondersteuningsplanraad (OPR). Omdat meer ouders zich hebben aangemeld dan er plaatsen zijn, worden er verkiezingen gehouden. Hierbij willen wij alle MR-en van basisscholen in Rotterdam dan ook vragen een stem uit te brengen.

Latest news image

15 februari 2018

Save the date: Arena Hoogbegaafdheid

Op 30 mei 2018 organiseert PPO Rotterdam een Arena Hoogbegaafdheid. Tijdens deze middag verkennen we met elkaar de wensen en mogelijkheden voor een passend ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen.

18 januari 2018

Zwanenzang

14 december 2017

Van vinken naar vonken

16 november 2017

Het past niet

PPO in vogelvlucht

PPO in vogelvlucht

21 februari 2018

Themamiddag: ADHD

Wanneer je de theoretische achtergrond van ADHD begrijpt zijn praktisch tips en tools beter in te zetten. Daarom gaan we bij deze themamiddag in op wat ADHD is en wordt er koppeling gemaakt naar de praktijk.

07 maart 2018

Themamiddag: Ontwikkelingsmaterialen bij kleuters

In de onderbouw van de basisschool zijn ontwikkelingsmaterialen een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van kleuters om ze te laten experimenteren en ontdekken. In de  enorme verscheidenheid aan ontwikkelingsmaterialen willen we tijdens deze themamiddag expliciet ingaan op de toevallige, kosteloze materialen (Dingsels) waarmee kinderen  kunnen experimenteren en ervaringen kunnen opdoen.

Verder halen we  een stukje kennis op over ontwikkelingsmaterialen en gaan we praktisch aan de slag om ideeën op te doen voor in de klas.

De themamiddag is vooral bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw die hun kennis over ontwikkelingsmaterialen wat willen opfrissen en die willen ervaren welke aanvulling kosteloos materiaal zou kunnen geven.

Aan het eind van de middag krijgen alle deelnemers een startpakket van 'Dingsels'  mee om meteen te kunnen gebruiken in de klas.

Statuten Medezeggenschapsorganen en Reglement Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2016-2020 - Bronnenboek

Folder - Publieksversie Bestuursverslag 2016