Ieder kind een passende plek in het basisonderwijs. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

19 februari 2018

Oproep: MR, stem op ouders voor in de OPR!

Eerder deden we ook langs deze weg een oproep voor nieuwe leden voor onze Ondersteuningsplanraad (OPR). Omdat meer ouders zich hebben aangemeld dan er plaatsen zijn, worden er verkiezingen gehouden. Hierbij willen wij alle MR-en van basisscholen in Rotterdam dan ook vragen een stem uit te brengen.

Latest news image

15 februari 2018

Save the date: Arena Hoogbegaafdheid

Op 30 mei 2018 organiseert PPO Rotterdam een Arena Hoogbegaafdheid. Tijdens deze middag verkennen we met elkaar de wensen en mogelijkheden voor een passend ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen.

18 januari 2018

Zwanenzang

14 december 2017

Van vinken naar vonken

16 november 2017

Het past niet

PPO in vogelvlucht

PPO in vogelvlucht

07 maart 2018

Themamiddag: Ontwikkelingsmaterialen bij kleuters

In de onderbouw van de basisschool zijn ontwikkelingsmaterialen een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van kleuters om ze te laten experimenteren en ontdekken. In de  enorme verscheidenheid aan ontwikkelingsmaterialen willen we tijdens deze themamiddag expliciet ingaan op de toevallige, kosteloze materialen (Dingsels) waarmee kinderen  kunnen experimenteren en ervaringen kunnen opdoen.

Verder halen we  een stukje kennis op over ontwikkelingsmaterialen en gaan we praktisch aan de slag om ideeën op te doen voor in de klas.

De themamiddag is vooral bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw die hun kennis over ontwikkelingsmaterialen wat willen opfrissen en die willen ervaren welke aanvulling kosteloos materiaal zou kunnen geven.

Aan het eind van de middag krijgen alle deelnemers een startpakket van 'Dingsels'  mee om meteen te kunnen gebruiken in de klas.

14 maart 2018

Themamiddag: Intelligentie en het onderzoeken daarvan

Intelligentie is een veelbesproken thema binnen de psychologie. Ook in het leven van alledag en daarmee ook binnen het onderwijs krijgt het veel aandacht. Maar wat is intelligentie nu eigenlijk en hoe onderzoek je het? En natuurlijk, hoe maak je de vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar de dagelijkse praktijk in de klas?

Binnen deze themamiddag willen we op een interactieve manier bovenstaande vragen met jullie behandelen. Het doel is om inzicht te geven in het begrip intelligentie, hoe je intelligentie bij kinderen betrouwbaar kunt onderzoeken (en jullie dit ook laten ervaren) en wat je in de dagelijkse praktijk kunt met onderzoeksgegevens rondom intelligentie. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van overige vragen over intelligentie(onderzoek).

Statuten Medezeggenschapsorganen en Reglement Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2016-2020 - Bronnenboek

Profiel - Schoolcontactpersoon