Ieder kind een passende plek in het basisonderwijs. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

15 maart 2018

Uitnodiging: Roots of Empathhy

Horizon – Horizon wil de mogelijkheden van de methode Roots of Empathy op zowel reguliere als SO scholen onderzoeken. Alle Rotterdamse scholen zijn dan ook van harte uitgenodigd voor het minicongres op donderdag 19 april, waar grondlegster Mary Gordon komt spreken.

Latest news image

15 maart 2018

Voorbereidingen Leerlingenvervoer naar Trevvel

De gemeente Rotterdam heeft laten weten dat met ingang van het nieuwe schooljaar de nieuwe vervoerder Trevvel ook het leerlingenvervoer gaat verzorgen. De voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe situatie zijn inmiddels in volle gang.

15 maart 2018

De unieke formule van Zuidwijk en Pendrecht

18 januari 2018

Zwanenzang

14 december 2017

Van vinken naar vonken

PPO in vogelvlucht

PPO in vogelvlucht

21 maart 2018

Themamiddag: Zml leerlijnen – leren-leren, aanpakgedrag en werkhouding

We zullen deze middag aandacht besteden aan het volgende:

  • Leren van zeer moeilijk lerende leerlingen
  • Cognitieve functies: bouwstenen van het denken
  • Metacognitie: Inzage in ondersteunende materialen en leermiddelendoelgericht en efficiënt leren

22 maart 2018

Netwerkborrel IJsselmonde

In het kader van samenwerking en verbinding binnen het integraal werken en het passend onderwijs organiseert OAT IJsselmonde een netwerkborrel op donderdag 22 maart a.s. van 16:00 tot 17:30 uur. De netwerkborrel zal plaatsvinden op onze locatie: Groene Tuin 265 te Rotterdam, 2e verdieping.

PPO Rotterdam - Brief Ouders Leesbehandeling

Uitkomsten Evaluatie SCP 2015-2016

Pilots & Projecten in Rotterdamse wijken