Ieder kind een passende plek in het basisonderwijs. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

21 juni 2018

Maatwerkbudgetten: kaders en afspraken schooljaar 2018-2019

Ons samenwerkingsverband maakt deze periode een pas op de plaats. Dit betekent dat - om financieel gezond te blijven en kinderen waar nodig passende ondersteuning te kunnen blijven geven - het noodzakelijk is om de afspraken in de begroting van 2018 na te leven.

Latest news image

14 juni 2018

Nieuwe SO-vestiging Yulius in Rotterdam-IJsselmonde

Op dit moment maken zo’n zestig Rotterdamse leerlingen gebruik van SO-school De Wilgen in Barendrecht. Na de zomervakantie start Yulius Onderwijs ook met een SO-school in Rotterdam-IJsselmonde.

 

 

11 juni 2018

Mindset

15 mei 2018

Gedrag op de schoolagenda in IJsselmonde

16 april 2018

Vroegsignalering in Feijenoord

PPO Rotterdam in vogelvlucht

PPO Rotterdam in vogelvlucht

Procesverslag Wijkplan - Passend Ommoord

PPO Rotterdam -Stroomschema Klachtenprocedure

Voortgangsrapportage 2017-1