Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

13 mei 2019

"Het is als het maskeren van de rode vlekjes bij de mazelen, de patiënt blijft ziek….."

PPO Rotterdam vraagt minister Slob het onrechtvaardige salarisverschil tussen leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam op te heffen. De aanleiding van dat verzoek lag in het feit dat er een klein aantal SO-leerlingen in Rotterdam thuiszit vanwege het lerarentekort in Rotterdam en dat uw Inspectie dit probleem op de schouders van PPO Rotterdam heeft gelegd.

Klik hier voor de volledige brief.

Latest news image

2 april 2019

Nieuwe samenstelling OPR

​De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit personeelsleden en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam. 

In maart jl. heeft er een verkiezing plaats gevonden voor de OPR. Inmiddels is de stembus gesloten en zijn alle stemmen geteld. Het volledige overzicht met alle (nieuwe) leden kun je hier​ terug vinden.

 

16 mei 2019

Blog 4 - IJsland "We gaan het doen!"

15 mei 2019

Blog 3 - IJsland "Pak je kans wanneer het kan"

14 mei 2019

Blog 2 IJsland - bezoek aan het Ministerie van Onderwijs

PPO Rotterdam in vogelvlucht

PPO Rotterdam in vogelvlucht

Uitkomsten Evaluatie SCP 2015-2016

Pilots & Projecten in Rotterdamse wijken

Ondersteuningsplan PPO Rotterdam 2016-2020