Ieder kind een passende onderwijsplek. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

27 oktober 2020

De OverstapRoute schooljaar 2020-2021 is gereed

De OverstapRoute 2020-2021 is gereed!

Via het filmpje krijgt u alvast een eerste indruk. Klik hier voor het fimpje. Op de website van De OverstapRoute vindt u alle materialen.

Na de herfstvakantie zijn de eerste OverstapRouteMails verstuurd met toelichting op de benodigde stappen en tips. Ontving u vorig schooljaar de OverstapRouteMail niet en wilt u zich hiervoor aanmelden? Mail dan uw gegevens (naam, mailadres, functie en school) naar: deoverstaproute@koersvo.nl.

Lees verder
Latest news image

15 oktober 2020

Communiqué 12 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam, van de Schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de Besturen van de kinderopvang, heeft zijn werkzaamheden vanwege de tweede corona-golf weer opgepakt. Het Regieteam komt geregeld bijeen en brengt over de nodige inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.

Het Regieteam heeft in zijn vergadering van dinsdag 13 oktober 2020 het volgende besproken.

Nog geen noodopvang
Er komen steeds meer vragen over het instellen van noodopvang. Het Gezamenlijk Regieteam wacht op een besluit van het Rijk hierover.

Het Regieteam treft komende week wel al voorbereidingen, omdat de verwachting is dat na de herfstvakantie de vraag naar noodopvang zal toenemen.

Wat te doen bij besmetting?
Er blijkt regelmatig onduidelijkheid te bestaan over wat men moet doen bij besmetting. De antwoorden zijn te vinden op de website van de RIVM en van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Kijk niet op de website van andere GGD’s, want er zijn regionale verschillen.

Voor Rotterdam geldt: bij vastgestelde besmetting blijf je zeven dagen thuis (in isolatie) en voordat je weer aan het werk gaat, moet je tenminste 24 uur vrij zijn van klachten of verschijnselen.

Wat te doen bij sluiting van een kinderopvang of een school?
De sluiting moet meteen worden gemeld bij de partners van de locatie en bij de gemeente Rotterdam. Sluiting van een kinderopvanglocatie moet direct gemeld worden bij de sectorkamer via vveMO@rotterdam.nl. Het schoolbestuur moet de sluiting melden aan de schoolbestuurlijk contactpersoon.

Elk besluit heeft consequenties voor de partners. Andere kinderopvanglocaties krijgen bijvoorbeeld de vraag om kinderen over te nemen. Dus vraagt het Regieteam: informeer elkaar en overleg.

Mondkapjes
Het kabinet wil de discussie over de mondkapjes beëindigen. In alle publieke ruimtes, behalve op straat, wordt het dragen verplicht. Dit wordt nog wettelijk geregeld; nu geldt nog het zeer dringende advies.

In lijn met het landelijke beleid, is het uitgangspunt dat mondkapjes worden gedragen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hogere beroepsopleidingen en wetenschappelijk onderwijs door alle leerlingen en studenten buiten de klas- of collegelokalen.

Het bestaande dringende advies is daarmee uitgebreid met mbo, hbo en wo. Het geldt niet voor het primair onderwijs.

Openbaar vervoer - alleen noodzakelijk; dus ook voor onderwijs!
Het kabinet wil gebruik van het openbaar vervoer zoveel mogelijk ontmoedigen, want veel bewegingen maken de kans op besmetting groter. Noodzakelijk vervoer moet echter doorgang vinden. Ook het bezoeken van een school is noodzakelijk. Het is dus toegestaan om met openbaar vervoer naar de onderwijslocatie te gaan.

De al ingestelde verplichting voor een mondkapje in het openbaar vervoer blijft van kracht.

Sporten
Er zijn nieuwe regels voor sporten, maar gymmen in het primair en voortgezet onderwijs kan nog steeds.

Tenslotte
De coronacrisis treft de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de scholen bijzonder zwaar. En lang niet iedereen toont begrip. Het Regieteam ziet en hoort van onbetamelijkheden, van ouders en anderen. Rustig blijven en tegelijkertijd duidelijk de grenzen trekken, helpt. Het devies is: niet accepteren wat onacceptabel is, maar neem angst en spanning wel serieus en probeer deze weg te nemen.

 

Lees verder
Latest news image

13 oktober 2020

Communiqué 11 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang, heeft zijn werkzaamheden vanwege de tweede coronagolf weer opgepakt. Het regieteam komt geregeld bijeen en brengt over de benodigde inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.


Het Regieteam heeft in de vergadering van woensdag 7 oktober 2020 het volgende besproken en besloten:

Het is op dit moment niet mogelijk om het beeld van de coronagolf volledig scherp te stellen. Hoewel de besmettingen omvangrijk zijn, blijven de bestemmingshaarden nog goed te lokaliseren. Dat vraagt om maatwerk - met in achtneming van geldende maatregelen en algemene regels (RIVM) - en aanvullende maatregelen vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Besmettingen
Het is voor de basisscholen en de kinderopvang belangrijk om vast te houden aan het uitgangspunt dat kinderen tot twaalf jaar onderling niet besmettelijk zijn: zij zijn niet of nauwelijks de oorzaak van besmettingen. De besmettingen vinden voornamelijk plaats in de privésfeer en niet op de scholen of in de kinderopvang.

Overplaatsing
Wanneer een afzonderlijke kinderopvangvoorziening of school voor primair onderwijs wordt gesloten, bijvoorbeeld omdat te veel medewerkers thuis moeten blijven vanwege coronaverschijnselen of -besmetting, is de lijn dat de kinderen binnen de kinderopvang elders geplaatst kunnen worden als de ouders daarmee instemmen. De school die gesloten wordt, verzorgt in die gevallen onderwijs op afstand.

Overplaatsing geldt niet voor de medewerkers: zij kunnen niet van een gelokaliseerde besmettingshaard naar een andere locatie worden overgeplaatst. Dat brengt te veel risico’s met zich mee.

Regels
Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de hoofdregels houdt. Dus: blijf thuis bij klachten of verschijnselen, houd anderhalve meter afstand, houd je aan de hygiënevoorschriften, ventileer de ruimtes en volg de voor de sector geldende aanvullende maatregelen (zie bijlage ‘Mondkapjes in het onderwijs’).

Nog geen noodopvang
Er komt pas noodopvang wanneer de Rijksoverheid daarover het besluit neemt en daarvoor de financiële mogelijkheden schept. Bij tijdelijke sluiting van afzonderlijke scholen of kinderopvangvoorzieningen kan daarom nu nog niet voorzien worden in noodopvang. Het Gezamenlijk Regieteam treft wel al voorbereidingen om te zijner tijd noodopvang te kunnen bieden aan de kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang. Het regieteam zal grenzen stellen aan de toelating tot noodopvang vanwege de personeelskrapte waarvan nu al sprake is.

Lees verder

03 september 2019

Schoolcontactpersoon bij PPO Rotterdam

Bekijk Video

02 juli 2019

Aanmelden en inschrijven op de basisschool

Bekijk Video

02 juli 2019

PPO Rotterdam jaarverslag 2018

Bekijk Video
Agenda items

04 november 2020

Themamiddag: Teach Like A Champion

Datum: 04-11-2020
Tijd:   van 13.30 uur tot 16.00 uur (inloop om 13.00 uur).
Door:  Walter Wilschut

Programma
Wil je weten hoe je zowel doelgericht, effectief maar ook tegelijkertijd inspirerend jouw klas kunt leiden? Dan is Teach like a champion zeker iets voor jou!

Na een korte introductie van wat Teach like a champion inhoudt, waar het vandaan komt en waarom iedere leerkracht deze werkwijze zou moeten omarmen zullen enkele technieken de revue passeren. Technieken waar je de dag erna direct mee aan de slag kunt zullen worden voorgedaan, getoond middels beeldmateriaal en omdat Teach vooral dóen is, wordt ook jij actief betrokken bij het ervaren van de werkwijzen (uiteraard passend binnen de 1,5 meter- maatregel).

Aangezien deze bijeenkomst gaat om jóuw leerkrachtvaardigheden en ik daar optimaal bij wil aansluiten, wil ik je vragen om van tevoren aan te geven hoeveel kennis en ervaringen je reeds hebt met betrekking tot Teach. Uiterlijk vóór de herfstvakantie, je kunt je mail sturen naar: w.wilschut@pporotterdam.nl

Er is een maximum van 15 personen.

Locatie
Naam Locatie: Maria Basisschool
Adres: Schietbaanlaan 90 (NB: dus Níet Taandersplein!)
Postcode: 3021 LN

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving! Tot ziens op 4 november 2020!
Walter Wilschut

Lees verder

11 november 2020

Themamiddag: Teach Like A Champion

Datum: 11-11-2020
Tijd:   van 13.30 uur tot 16.00 uur (inloop om 13.00 uur).
Door:  Walter Wilschut

Programma
Wil je weten hoe je zowel doelgericht, effectief maar ook tegelijkertijd inspirerend jouw klas kunt leiden? Dan is Teach like a champion zeker iets voor jou!

Na een korte introductie van wat Teach like a champion inhoudt, waar het vandaan komt en waarom iedere leerkracht deze werkwijze zou moeten omarmen zullen enkele technieken de revue passeren. Technieken waar je de dag erna direct mee aan de slag kunt zullen worden voorgedaan, getoond middels beeldmateriaal en omdat Teach vooral dóen is, wordt ook jij actief betrokken bij het ervaren van de werkwijzen (uiteraard passend binnen de 1,5 meter- maatregel).

Aangezien deze bijeenkomst gaat om jóuw leerkrachtvaardigheden en ik daar optimaal bij wil aansluiten, wil ik je vragen om van tevoren aan te geven hoeveel kennis en ervaringen je reeds hebt met betrekking tot Teach. Uiterlijk vóór de herfstvakantie, je kunt je mail sturen naar: w.wilschut@pporotterdam.nl

Er is een maximum van 15 personen.

Locatie
Naam Locatie: Maria Basisschool
Adres: Schietbaanlaan 90 (NB: dus Níet Taandersplein!)
Postcode: 3021 LN

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving! Tot ziens op 11 november 2020!
Walter Wilschut

 

 

Lees verder

11 november 2020 - 11 november 2020

Themamiddag: EED voor beginnende IB en IB met weinig ervaring - poortwachtersteam

De voorlichting is vooral bestemd voor beginnende IB’ers en beginnende schoolcontactpersonen.

Datum: 11-11-2020

Tijd: Van 14.00 tot 15.30 uur
Door: Het poortwachtersteam van PPO Rotterdam bestaande uit: Marga Boer, Marleen van Dijk, Elouise van Vessem, Kees Stentler en Anneke Buis.

Programma
‘Wanneer kan ik aanmelden voor vergoed onderzoek naar dyslexie?’
‘Hoe kom ik tot een kloppende aanmelding?
‘Wat is ondersteuningsniveau 1, 2 en 3?’
‘Hoe ziet een goed handelingsplan eruit’?

Op deze vragen krijgt u sowieso antwoord. Maar denkt u ook na over andere EED-vragen? Deze beantwoorden wij graag!

Locatie
De voorlichting vindt online plaats via Teams.    

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Tot ziens op 11 november, namens het poortwachtersteam,

Anneke Buis
E:  a.buis@pporotterdam.nl
T:  06 - 20018083

 

Lees verder

10 februari 2021

Themamiddag: EED voor beginnende IB en IB met weinig ervaring

Lees verder