Ieder kind een passende plek in het basisonderwijs. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen.
Latest news image

27 april 2018

Bereikbaarheid meivakantie 2018

De meivakantie loopt van 27 april t/m 13 mei. Alle locaties van PPO Rotterdam zijn op deze dagen gesloten. 

Latest news image

26 april 2018

Ouderbetrokkenheid en OPP

Wettelijk is vastgelegd dat daar waar sprake is van ‘extra ondersteuning’ er een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) met betrokkenheid van ouders moet zijn opgesteld. Dit betekent dat PPO Rotterdam alleen betrokken kan worden bij extra ondersteuning wanneer er een OPP is (gestart).

15 mei 2018

Gedrag op de schoolagenda in IJsselmonde

16 april 2018

Vroegsignalering in Feijenoord

15 maart 2018

De unieke formule van Zuidwijk en Pendrecht

PPO Rotterdam in vogelvlucht

PPO Rotterdam in vogelvlucht

30 mei 2018

Arena Hoogbegaafdheid

Op 30 mei 2018 organiseert PPO Rotterdam een Arena Hoogbegaafdheid. Tijdens deze middag verkennen we met elkaar de wensen en mogelijkheden voor een passend ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen.

21 juni 2018

Vergadering Stuurgroep

De Stuurgroep vergadert op donderdag 21 juni van 9.30-11.00 uur op de hoofdlocatie van PPO Rotterdam, Schiekade 34 in Rotterdam.

Poster - Themamiddagen 2017-2018

Tussenevaluatie KID - maart 2017

PPO Rotterdam - Privacyreglement