Ondersteuningsaanbod

Scholen kunnen PPO Rotterdam vragen om ondersteuning te bieden. Dit doen wij met behulp van een arrangement. Dit arrangement wordt bij ons aangevraagd door de intern begeleider van de school waar het kind naartoe gaat.
Daarnaast lopen er in verschillende wijken diverse pilots en projecten waar wij bij wijze van proef ondersteuning bieden op een aantal thema's. Deelname aan deze pilots en projecten is wijk- of schoolgebonden.

Ambulante Begeleiding

Arrangement

Deze begeleiding door PPO-professionals ondersteunt leerkrachten om (nog beter) aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Ambulante begeleiding kan bestaan uit gesprekken, observaties en/of klein didactisch onderzoek.

Maatwerkbudget

Arrangement

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan dat de school kan bieden. Op dat moment is er extra geld nodig om die hulp wel te realiseren zodat het kind op school kan blijven en niet naar het speciaal onderwijs hoeft. Dit extra geld kan worden aangevraagd bij PPO Rotterdam. We noemen dat het Maatwerkbudget.

SBO Maatwerkbudget

Arrangement

Steeds minder Rotterdamse kinderen volgen onderwijs op het SBO. Het aantal leerlingen met SBO-ondersteuningsbehoeften is echter onverminderd, zij blijven op of verplaatsen zich naar het regulier onderwijs. Iets wat past binnen de visie van thuisnabij passend onderwijs: regulier waar het kan, speciaal als het moet.

Kleuters In Delfshaven (KID)

Project

Kleuters In Delfshaven (KID)
Elk kind is anders, ontwikkelt zich anders en heeft een andere benadering nodig. KID is bedoeld om laagdrempelig, preventief en snel adequate en integrale (onderwijs en niet-geïndiceerde jeugdhulp) ondersteuning te bieden, voornamelijk op gedragsvraagstukken, aan leerkrachten en oudste peuters en kleuters met hun ouders in Delfshaven. Er is gestart met een groep van 8 scholen. Inmiddels is het project uitgerold over heel Delfshaven.

 

Passend Ommoord

Project

De afstand tussen regulier en speciaal onderwijs wordt steeds kleiner. Sinds de invoering van Passend Onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs nauwer samen.