Ondersteuningsaanbod

Scholen kunnenĀ PPO Rotterdam vragen om ondersteuning te bieden. Dit doen wij met behulp van een arrangement. Dit arrangement wordt bij ons aangevraagd door deĀ intern begeleider van de school waar het kind naartoe gaat.
Daarnaast lopen er in verschillende wijken diverse pilots en projecten waar wij bij wijze van proef ondersteuning bieden op een aantal thema's. Deelname aan deze pilots en projecten is wijk- of schoolgebonden.

Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Project

Graag verwijzen we u naar de website van Dyslexie Centraal voor wat betreft de begeleiding van leerlingen met lees- en mogelijke spellingproblemen en dyslexie in tijden van het coronavirus.

Leesbehandeling PPO Rotterdam

Arrangement

De Leesbehandeling PPO Rotterdam is bedoeld voor leerlingen die niet voldoen aan de criteria van de vergoede dyslexiezorg, maar waarbij sprake is van forse leesproblematiek en waarbij school handelingsverlegen is.