Ondersteuningsaanbod

Scholen kunnenĀ PPO Rotterdam vragen om ondersteuning te bieden. Dit doen wij met behulp van een arrangement. Dit arrangement wordt bij ons aangevraagd door deĀ intern begeleider van de school waar het kind naartoe gaat.
Daarnaast lopen er in verschillende wijken diverse pilots en projecten waar wij bij wijze van proef ondersteuning bieden op een aantal thema's. Deelname aan deze pilots en projecten is wijk- of schoolgebonden.

Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs

Arrangement

Voor een aantal leerlingen is een onderwijsplaats in het SBO of SO het meest passend. Zij krijgen met behulp van de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).