Ondersteuningsaanbod

Scholen kunnen PPO Rotterdam vragen om ondersteuning te bieden. Dit doen wij met behulp van een arrangement. Dit arrangement wordt bij ons aangevraagd door de intern begeleider van de school waar het kind naartoe gaat.
Daarnaast lopen er in verschillende wijken diverse pilots en projecten waar wij bij wijze van proef ondersteuning bieden op een aantal thema's. Deelname aan deze pilots en projecten is wijk- of schoolgebonden.

Kleuters In Delfshaven (KID)

Project

Kleuters In Delfshaven (KID)
Elk kind is anders, ontwikkelt zich anders en heeft een andere benadering nodig. KID is bedoeld om laagdrempelig, preventief en snel adequate en integrale (onderwijs en niet-geïndiceerde jeugdhulp) ondersteuning te bieden, voornamelijk op gedragsvraagstukken, aan leerkrachten en oudste peuters en kleuters met hun ouders in Delfshaven. Er is gestart met een groep van 8 scholen. Inmiddels is het project uitgerold over heel Delfshaven.

 

Inzet Ouderfunctionaris en/of Schoolcontactpersoon

Soms gaat het even niet zo lekker op school. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen dan terugvallen op de inzet van onze ouderfunctionaris of schoolcontactpersoon.

Passend Ommoord

Project

De afstand tussen regulier en speciaal onderwijs wordt steeds kleiner. Sinds de invoering van Passend Onderwijs werken reguliere scholen en scholen in het speciaal (basis) onderwijs nauwer samen.

Leerrecht

Project

Kinderen die extra zorg nodig hebben, hebben recht op onderwijs op maat, zo pleit Kinderombudsman Marc Dullaert. Ook kinderen met een leerplichtontheffing, die door een lichamelijke of psychische reden geen onderwijs kunnen volgen. Ouders, de gemeente Rotterdam en PPO Rotterdam onderschrijven dit en de laatste twee startten afgelopen jaar - als een van de eersten in Nederland - de pilot Leerrecht. Kinderen met een leerplichtontheffing volgen speciaal onderwijs gecombineerd met zorg. Het aantal deelnemers loopt op: de pilot blijkt een succes!