Project

Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in tijden van het coronavirus

Op de website van Dyslexie Centraal is een nieuwsbericht verschenen over de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in tijden van het coronavirus.

Dyslexie Centraal adviseert waar mogelijk de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 met de desbetreffende leerlingen online te verzorgen.

Ook is terug te lezen dat eventuele doorverwijzing naar de vergoede dyslexiezorg pas op een later moment mogelijk zal zijn als de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 niet goed geregeld kan worden in de komende periode.

Er is een advieslijn voor het stellen van vragen en er wordt verwezen naar twee websites die kunnen ondersteunen bij het aanbieden van begeleiding op afstand.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar deze website.

Wanneer een leerling erg veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen dan geeft dat zorgen. Er zou sprake kunnen zijn van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Het is van groot belang dat deze leerling snel onderzocht wordt en wanneer passend ook behandeling krijgt aangeboden.

Jeugdwet
Vanuit de Jeugdwet is er vergoeding beschikbaar voor zowel het dyslexie onderzoek als dyslexie behandeling. Niet alle leerlingen komen in aanmerking. Het schooldossier van een leerling moet voldoen aan de criteria voor aanmelding en enkel bij de diagnose EED wordt behandeling vergoed.

Wat bieden wij?
Het dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie van PPO Rotterdam neemt in opdracht van de gemeente Rotterdam, aanvragen van scholen voor vergoede dyslexiezorg in behandeling. Zij beoordeelt het ingediende schooldossier. Ook verzorgt zij in overleg met ouders en school de aanmelding bij een van de aanbieders van dyslexiezorg in Rotterdam.

Aanbieders
De gecontracteerde aanbieders van vergoede dyslexiezorg in Rotterdam zijn het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID), Opdidakt en OnderwijsAdvies. Met hen is door de gemeente Rotterdam voor de periode 2018-2020 een contract afgesloten. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Werkwijze
In de download ‘PPO werkwijze aanmelding leerling’ hieronder kunt u informatie vinden over de voorbereiding horend bij de aanmelding van het schooldossier, info over de inhoud van het schooldossier en de beoordeling die daarop volgt vanuit PPO.

Downloads

Het Leerlingdossier Dyslexie is digitaal in te vullen: download het Leerlingdossier, sla het op in de eigen computer en open het in Adobe Acrobat Reader.

Wat kan de school zelf?
Wanneer er geen sprake is van EED, maar een kind wel grote problemen ondervindt op school met lezen en spellen, is school verantwoordelijk voor hulp en begeleiding van deze leerling. Als dit onvoldoende blijkt, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning vanuit PPO Rotterdam, bijvoorbeeld door aanvraag van het arrangement ‘Ambulante leesbegeleiding’ of ‘PPO leesbehandeling’.

Vragen?
Stel ze aan de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam (Rotterdamse scholen) of via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl (basisscholen buiten Rotterdam). 

 

Pagina delen: