Project

Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Wanneer een leerling erg veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen dan geeft dat zorgen. Er zou sprake kunnen zijn van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Het is van groot belang dat deze leerling snel onderzocht wordt en wanneer passend ook behandeling krijgt aangeboden.

Jeugdwet
Vanuit de Jeugdwet is er vergoeding beschikbaar voor zowel het dyslexie onderzoek als dyslexie behandeling. Niet alle leerlingen komen in aanmerking. Het schooldossier van een leerling moet voldoen aan de criteria voor aanmelding en enkel bij de diagnose EED wordt behandeling vergoed.

Wat bieden wij?
Het dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie van PPO Rotterdam neemt in opdracht van de gemeente Rotterdam, aanvragen van scholen voor vergoede dyslexiezorg in behandeling. Zij beoordeelt het ingediende schooldossier. Ook verzorgt zij in overleg met ouders en school de aanmelding bij een van de aanbieders van dyslexiezorg in Rotterdam.

Aanbieders
De gecontracteerde aanbieders van vergoede dyslexiezorg in Rotterdam zijn het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID), Opdidakt en OnderwijsAdvies. Met hen is door de gemeente Rotterdam voor de periode 2018-2020 een contract afgesloten. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Werkwijze
In de download ‘PPO werkwijze aanmelding leerling’ hieronder kunt u informatie vinden over de voorbereiding horend bij de aanmelding van het schooldossier, info over de inhoud van het schooldossier en de beoordeling die daarop volgt vanuit PPO.

Downloads


Wat kan de school zelf?
Wanneer er geen sprake is van EED, maar een kind wel grote problemen ondervindt op school met lezen en spellen, is school verantwoordelijk voor hulp en begeleiding van deze leerling. Als dit onvoldoende blijkt, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning vanuit PPO Rotterdam, bijvoorbeeld door aanvraag van het arrangement ‘Ambulante leesbegeleiding’ of ‘PPO leesbehandeling’.

Vragen?
Stel ze aan de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam (Rotterdamse scholen) of via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl (basisscholen buiten Rotterdam). 

 

Pagina delen: