Inzet Ouderfunctionaris en/of Schoolcontactpersoon

Soms gaat het even niet zo lekker op school. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen dan terugvallen op de inzet van onze ouderfunctionaris of schoolcontactpersoon.

De schoolcontactpersoon
Op iedere basisschool in Rotterdam is een contactpersoon van PPO Rotterdam actief. Deze persoon denkt mee over de ondersteuning die de school het kind kan bieden en zoekt naar de kracht van zowel de school als de leerling. Deze zogenoemde schoolcontactpersoon is voor de school het eerste aanspreekpunt bij vragen over onderwijsondersteuning en zoekt afstemming tussen school, leerkracht, ouder, eventueel jeugdhulpverlening en PPO Rotterdam zelf.

Onze schoolcontactpersoon werkt een vastgesteld aantal uren op een of meerdere scholen. Op de school is hij of zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van passend onderwijs. Onze schoolcontactpersoon werkt voornamelijk preventief om op die manier zoveel mogelijk opschaling naar het Onderwijs Arrangeer Team (OAT) te voorkomen.

Klik hier voor meer informatie.

De ouderfunctionaris
Op iedere Rotterdamse basisschool is, naast een schoolcontactpersoon, een ouderfunctionaris van PPO Rotterdam actief. Ouders met vragen over de ondersteuningsbehoefte van hun kind, kunnen bij de ouderfunctionaris van PPO Rotterdam terecht.

De ouderfunctionaris kent de wijk waarin hij of zij werkt goed en weet welke mogelijkheden er bij PPO Rotterdam zijn om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen. De ouderfunctionaris helpt ook graag bij het kiezen van een passende basisschool of biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld een lastig gesprek op school. Daarnaast legt hij of zij contact met partnerorganisaties zoals het wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wanneer dat nodig is.

De ouderfunctionarissen van PPO Rotterdam zijn niet alleen voor ouders, maar ook voor scholen neutrale gesprekspartners. Zij spelen een belangrijke rol in het vormgeven van educatief partnerschap, de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind, op de scholen. Zij richten zich vooral op het blijven voeren van gesprekken met elkaar, zodat het kind op een prettige manier naar school kan (blijven) gaan.

Klik hier voor meer informatie.

 

Pagina delen: