Project

Kinderen In Delfshaven (KID)

Elk kind is anders, ontwikkelt zich anders en heeft een andere benadering nodig. KID is bedoeld om laagdrempelig, preventief en snel adequate en integrale (onderwijs en niet-geïndiceerde jeugdhulp) ondersteuning te bieden, voornamelijk op gedragsvraagstukken, aan leerkrachten en (beginnende) kleuters met hun ouders in Delfshaven. Er is gestart met een groep van 8 scholen. Per 1-1-2018 zal het project worden uitgerold over heel Delfshaven.

KID richt zich op kleuters aan het begin van hun schoolloopbaan, in het reguliere onderwijs, die meer (begeleiding) nodig hebben dan een reguliere aanpak. Het gedrag van het kind en de (re)actie van de leerkracht hierop vormen het vertrekpunt van KID. Met KID krijgen de leerkracht (stamschool) en het kind (gezin) specifieke ondersteuning bij onderwijsbehoeften, zodat de kans groter is dat het kind blijft gedijen in het reguliere onderwijs en dat gezinnen vroegtijdig weten wat nodig is aan ondersteuning van hun kind, en zo nodig het gezin zelf passende ondersteuning te bieden.

Voor wie?
Het project KID is bedoeld voor kleuters (3,5 - 6 jaar) met een extra ondersteuningsbehoeften op een reguliere basisschool in Delfshaven, hun ouders en de betrokken onderbouwleerkrachten. De samenwerking met andere stakeholders in de wijk zoals het wijkteam, het CJG en de voorschoolse voorzieningen (Peuter en Co maakt sinds dit schooljaar deel uit van het project) wordt altijd opgezocht. 

Het project
Met het project KID krijgen de leerkracht, het kind met specifieke ondersteuningsbehoeften en hun ouders begeleiding, zodat de kans groter is dat het kind blijft gedijen in het reguliere onderwijs en dat gezinnen ook vroegtijdig weten wat nodig is aan ondersteuning van hun kind. Door samen te werken met school, ouders, onderwijs-en jeugdhulpprofessionals zet dit project in op het hele systeem. Vroegtijdige, niet-geïndexeerde inzet van jeugdhulp op school maakt dit project uniek.

Tijdens het project kunnen drie sporen worden ingezet:

  • Snelle en flexibele inzet op preventie en vroege signalering in de reguliere groep door middel van ambulante steun en advies voor de leerkracht.
  • Specifieke, ambulante ondersteuning en/of interventies bieden, conform een opgesteld plan van aanpak.
  • Tijdelijke – parttime plaatsing in een bovenschoolse, deeltijd KID groep.

Er is geen volgordelijk verband tussen de losse onderdelen. Elke situatie vraag om maatwerk. Plaatsing in de bovenschoolse KID groep zal wel altijd samen oplopen met ambulante ondersteuning.

Samenwerking
KID is een 3-jarig project vanuit PPO Rotterdam in samenwerking met STEK Jeugdhulp. De KID pilot maakte in het (eerste) schooljaar 16-17 samen met andere proeftuinen onderdeel uit van het Programma Kwaliteit van de samenleving van JSO (mede) gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Vanuit dit programma werd onderzoek gedaan door externe bureaus. Voor meer informatie zie website JSO

Bent u benieuwd naar het project Kinderen In Delfshaven of heeft u vragen?
Stel ze aan Ingeborg Steenwinkel | beleidsadviseur PPO Rotterdam | Jeanne van Berkel | extern proces/projectleider  

Downloads

Pagina delen:

Pilot KID - Kinderen In Delfshaven