Project

Kleuters In Delfshaven (KID)

Kleuters In Delfshaven (KID)
Elk kind is anders, ontwikkelt zich anders en heeft een andere benadering nodig. KID is bedoeld om laagdrempelig, preventief en snel adequate en integrale (onderwijs en niet-geïndiceerde jeugdhulp) ondersteuning te bieden, voornamelijk op gedragsvraagstukken, aan leerkrachten en oudste peuters en kleuters met hun ouders in Delfshaven. Er is gestart met een groep van 8 scholen. Inmiddels is het project uitgerold over heel Delfshaven.

 

KID richt zich op oudste peuters en kleuters aan het begin van hun schoolloopbaan, in het reguliere onderwijs, die meer (begeleiding) nodig hebben dan een reguliere aanpak. Het gedrag van het kind en de (re)actie van de leerkracht hierop vormen het vertrekpunt van KID. Met KID krijgen de leerkracht (stamschool) en het kind (gezin) specifieke ondersteuning bij onderwijsbehoeften, zodat de kans groter is dat het kind blijft gedijen in het reguliere onderwijs en dat gezinnen vroegtijdig weten wat nodig is aan ondersteuning van hun kind, en zo nodig het gezin zelf passende ondersteuning te bieden.
KID heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een veel ingezette en door leerkrachten en ouders gewaardeerde interventie. Met name de laagdrempeligheid en snelheid waarmee het KID-team kan reageren wordt gewaardeerd. De resultaten lijken, op ook langere termijn goed. Het KID-team bestaat uit een leerkracht, een ambulant begeleider en iemand uit de jeugdhulpverlening.

Downloads

Pagina delen:

Pilot KID - Kinderen In Delfshaven