Project

Leerrecht

Kinderen die extra zorg nodig hebben, hebben recht op onderwijs op maat, zo pleit Kinderombudsman Marc Dullaert. Ook kinderen met een leerplichtontheffing, die door een lichamelijke of psychische reden geen onderwijs kunnen volgen. Ouders, de gemeente Rotterdam en PPO Rotterdam onderschrijven dit en de laatste twee startten afgelopen jaar - als een van de eersten in Nederland - de pilot Leerrecht. Kinderen met een leerplichtontheffing volgen speciaal onderwijs gecombineerd met zorg. Het aantal deelnemers loopt op: de pilot blijkt een succes!

Op zes verschillende locaties in Rotterdam lopen deze zogenoemde leerrechtpilots. Hier zitten kinderen met een leerplichtontheffing parttime op school door het combineren van zorg en onderwijs.


PPO Rotterdam hoopt dat er op korte termijn een structureel aanbod kan worden neergezet en dat er zo meer kinderen voor deze vormen van onderwijs in aanmerking komen. Financieel is dit nog een uitdaging. PPO Rotterdam, gemeente, SO en zorgaanbieders zijn in gesprek met het ministerie van OC&W en VWS om tot een oplossing te komen.

Bent u benieuwd naar de pilot Leerrecht of heeft u vragen? 
Neem dan contact op met Merlijn Jacobs | programmamanager PPO Rotterdam 

Pagina delen: