Arrangement

Logopedie: Samen Kleuters Screenen (SKS)

De logopedisten van PPO Rotterdam helpen leerkrachten van groep 0, groep 1 en groep 2 en intern begeleiders vaardig te worden bij het signaleren van kinderen die hulp nodig hebben bij problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor of slikken. Daarnaast helpen zij leerkrachten vaardig te worden in het ondersteunen van de spraaktaal ontwikkeling. Alle scholen kunnen een logopedist van PPO raadplegen.

Wat kan de school zelf?
De scholen kunnen zich zelf verder professionaliseren op het gebied van spraak-taal -mondmotoriek. Zo kunnen zij via de schoolcontactpersoon in contact komen met een van onze logopedisten. Zij leren leerkrachten om zelf, in overleg met de ouders, een signaleringslijst bij de leerling af te nemen. De logopedist bespreekt vervolgens de gesignaleerde leerling met de leerkracht. Indien nodig kan er worden besloten om verder te screenen middels het arrangement Logopedie.

De logopedisten van PPO Rotterdam organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor leerkrachten en intern begeleiders over het brede gebied van de taalontwikkeling en signalering van logopedische problematiek. Daarnaast kan er flexibel een beroep worden gedaan op de kennis en kunde van de logopedist, tijdens bijvoorbeeld de IB-netwerken, bij het aansluiten bij een bouwvergadering of bijvoorbeeld bij een gezamenlijke professionaliseringsvraag van een of meerdere scholen.

Wat bieden wij?
Op aanvraag van de school en schoolcontactpersoon kan er bij het Onderwijs Arrangeer Team ambulante begeleiding op het gebied van taal, spraak, gehoor, (begrijpend) lezen, spelling en auditieve vaardigheden worden aangevraagd. Samen met alle betrokkenen wordt er dan gewerkt aan directe hulp en het verder in kaart brengen van welke ondersteuning er nodig is.

Daarnaast is het mogelijk om Logopedisch onderzoek te doen. Dit onderzoek zowel particulier als door een logopedist van PPO Rotterdam gedaan worden. Onderzoek door een van onze logopedisten zal alleen plaatsvinden als de leerling nog geen logopedische ondersteuning ontvangt en er onderzoeksresultaten nodig zijn om taalproblematiek te onderscheiden van een eventuele algehele cognitieve beperking.

Doel van Logopedie: Samen Kleuters Screenen
Het doel van Samen Kleuters Screenen is om leerkrachten en intern begeleiders verder te professionaliseren op het gebied van logopedie. Daarnaast kan ambulante begeleiding en screening worden ingezet om zo de taal, spraak, gehoor, (begrijpend) lezen, spelling en auditieve vaardigheden van de jonge leerling te verbeteren om zo een goede start te maken op de basisschool.

Werkwijze
Het aanvragen van ondersteuning op het gebied van logopedie voor het jonge kind kan via onze schoolcontactpersoon werkzaam op de school van het kind. 

Vragen?
Stel ze aan de schoolcontactpersoon of neem contact op met Léoni Penninkhof | ambulant begeleider/ logopedist | 06-20508914

 

Pagina delen: