Arrangement

Maatwerkbudget

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan dat de school kan bieden. Op dat moment is er extra geld nodig om die hulp wel te realiseren zodat het kind op school kan blijven en niet naar het speciaal onderwijs hoeft. Dit extra geld kan worden aangevraagd bij PPO Rotterdam. We noemen dat het Maatwerkbudget.

Het Maatwerkbudget kan waar nodig ook ingezet worden wanneer ex-nieuwkomers in de overgang de van schakelklas moeite hebben om didactisch mee te kunnen komen met de reguliere groep.  

Wat kan de school zelf?
De school kan de leerling zelf ondersteunen vanuit de basisondersteuning en het eigen schoolondersteuningsprofiel. Mocht er toch meer of ander soort ondersteuning nodig zijn dan dat de school zelf kan bieden, dan kan de school via de schoolcontactpersoon bij PPO Rotterdam een Maatwerkbudget aanvragen.

Wat bieden wij?
PPO Rotterdam biedt leerlingen met het Maatwerkbudget een bedrag van maximaal €7.000,-  (voor één kind per schooljaar). In incidentele gevallen kan dit worden opgehoogd. Het betreft bij maatwerkbudget altijd een bedrag inclusief btw, reiskosten etc. Voor materialen is maximaal 700 euro per kind per schooljaar beschikbaar. Met dit geld kan de school de benodigde extra ondersteuning voor de leerling betalen.

Doel van het Maatwerkbudget
Met het Maatwerkbudget wil PPO Rotterdam scholen financieel helpen om leerlingen op school extra ondersteuning te bieden. Op die manier kunnen deze kinderen op hun eigen school blijven en hoeven zij niet naar het speciaal onderwijs.

Werkwijze
Voor dat een maatwerkbudget wordt aangevraagd moeten de school en ouders van de leerling samen met de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam de ondersteuningsbehoeften van de leerling vaststellen. Ook brengen ze samen de bestaande ondersteuningsmogelijkheden op school en bij PPO Rotterdam (zoals arrangementen) in kaart. Wanneer er twijfel bestaat over de aanvraag van een maatwerkbudget, wordt door de schoolcontactpersoon vroegtijdig binnen PPO Rotterdam overlegd.

Wanneer de aanvraag kan worden gedaan, stellen school en ouders samen met de schoolcontactpersoon een plan van aanpak en een begroting op en beschrijven deze in het aanvraagformulier (zie de link hiernaast). Het aanvraagformulier gaat via de schoolcontactpersoon naar de betreffende regiomanager van PPO Rotterdam. In de aanvraag wordt onderbouwd waarom deze financiële middelen nodig zijn om de leerling in het regulier onderwijs te kunnen laten functioneren. De regiomanager besluit of de aanvraag kan worden goedgekeurd.  De school en de ouders worden door de schoolcontactpersoon van het besluit op de hoogte gesteld.

Vragen?
Stel ze aan de schoolcontactpersoon.

Pagina delen: