Aanwezigheid van leerlingen op scholen

Afgelopen week zijn de scholen weer begonnen. Een spannend moment voor alle betrokkenen ten tijde van de coronacrisis.

Wat kan een school doen als een leerling (nog) niet aanwezig is? En hoe zou een Schoolcontactpersoon of Ambulant begeleider hierbij kunnen ondersteunen?

Op de website van ‘Weer aanwezig op school’ staat betrouwbare informatie en antwoord op vragen die kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee wordt erbij gedragen om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Pagina delen: