Agenda

In deze agenda vindt u allerlei activiteiten van PPO Rotterdam en vanuit ons werkveld.

22 maart 2018

Netwerkborrel IJsselmonde

In het kader van samenwerking en verbinding binnen het integraal werken en het passend onderwijs organiseert OAT IJsselmonde een netwerkborrel op donderdag 22 maart a.s. van 16:00 tot 17:30 uur. De netwerkborrel zal plaatsvinden op onze locatie: Groene Tuin 265 te Rotterdam, 2e verdieping.

28 maart 2018

Themamiddag: Ouders wat moet je ermee?

We gaan op deze themamiddag op een interactieve manier met jullie aan de slag om jullie beeldvorming over ouders en je visie op educatief partnerschap onder de loep te nemen.
We zullen jullie voeden met informatie over ouderschapskunde, handelingsgericht werken en onze ervaring en kennis in het werken met ouders.

Op deze middag staat de vraag 'Wat is de bedoeling van de samenwerking met ouders voor jullie als leerkrachten en de kinderen die op jullie school les krijgen' centraal.

Samenwerking met ouders is niet een doel op zich. Het is een middel om de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van kinderen een duwtje in de rug te geven.

We hopen jullie te inspireren en ook dat jullie elkaar inspireren, zodat jullie een volgende stap kunnen zetten in de samenwerking met ouders.

Er is voldoende gelegenheid om jullie ervaringen, tips en adviezen in het samenwerken met ouders uit te wisselen.

29 maart 2018

Afscheidssymposium Nicole Teeuwen - Aandacht als Basis

Directeur-bestuurder Nicole Teeuwen neemt na een periode van vier jaar afscheid van PPO Rotterdam. Ter gelegenheid hiervan biedt PPO Rotterdam haar op donderdag 29 maart 2018 een symposium met het thema “Aandacht als basis” en afscheidsreceptie aan.

04 april 2018

Themamiddag: HGW, handelingen met elkaar (school-ouders-leerling)

Let op! Deze themamiddag komt helaas te vervallen.

Het zal een interactieve workshop worden, waarin het vertellen van theorie (afgestemd op wat ieder al weet), oefenen/ervaren van de theorie en kennis en ervaringen uitwisselen centraal staan. Tevens is er ruimte om een casus in te brengen en te bespreken.

Er zal worden stil gestaan bij handelingsgericht werken (HGW). Scholen dienen te werken volgens de uitgangspunten van HGW. (Dit is vastgelegd in de basisondersteuning van scholen en is één van de onderdelen waar de onderwijsinspectie naar kijkt.)

Wat weet ik van HGW? Lukt het mij als leerkracht of intern begeleider om de zeven uitgangspunten van HGW toe te passen in het dagelijks handelen? Wat lukt niet en wat zou ik nog willen leren?

Uit de praktijk blijkt dat het niet altijd meevalt om bijv. doelgericht te werken, stil te blijven staan bij de onderwijs- en opvoedingsbehoeften, positieve kanten van een leerling te zien en te reflecteren op je eigen rol en het effect van jouw gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en op basis hiervan eigen gedrag bij te stellen. In hoeverre ga je het gesprek aan met een ouder over opvoedingsbehoeften?

Wat doe ik om ervoor te zorgen dat er wordt afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken? Hoe zorg ik ervoor dat de omgeving (de groep, de school en de ouders) worden afgestemd op een leerling? Of wat doe ik om een leerkracht te helpen om dit te realiseren?

Er zal stil worden gestaan bij mindsets en effectieve interventies, blijkende uit de literatuur en praktijk. Deze zullen worden besproken en middels oefening zal ieder ervaren wat het effect kan zijn van een interventie.

11 april 2018

Themamiddag: Vluchtelingenkinderen in de klas

Ook het onderwijs krijgt te maken met de grotere instroom van vluchtelingen in ons land. De kinderen moeten naar school en staan soms onverwacht op de stoep. Veel leerkrachten en schoolteams vragen zich af wat ze moeten weten over deze kinderen en hoe ze hen zo goed mogelijk kunnen opvangen.

In de themamiddag bespreken we een korte handreiking voor de school. Hoe scholen en leerkrachten (en de klas) om kunnen gaan met kinderen met oorlogservaringen. Wat er is aan lesmateriaal en ondersteuning voor scholen, leerkrachten en ouders. En wat belangrijk is aan het snel leren van de taal.

17 april 2018

Een vliegend start in het voortgezet onderwijs!

Twijfel je wel eens over het juiste schooladvies voor een leerling in groep 8? Lukt het om een passende school te vinden voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften? Heb je voldoende zicht op het traject van de overgang naar het voortgezet onderwijs? Hoe neem je leerlingen en ouders hierin mee?

18 april 2018

Landelijke praktijkdag 'integratie sbo-so-bao'

In het vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 organiseert het NCOJ op 18 april weer een landelijke bijeenkomst met het thema 'Zien is geloven'.

19 april 2018

Huiselijk geweld. Werk je eraan mee? Of werk je er mee?

Aandachtfunctionarissen hebben een dankbare en verantwoordelijke taak waarmee zij het verschil kunt maken voor een kind in een zorgwekkende situatie. De opdracht die er ligt om te werken met SISA en de Meldcode kan voor dilemma’s zorgen. Vanuit PPO Rotterdam wil OAT IJsselmonde graag meer verbinding creëren tussen de aandachtfunctionarissen in IJsselmonde. Daarom organiseren zij een bijeenkomst met als doel van en met elkaar leren en elkaar te ondersteunen.