Agenda

In deze agenda vindt u allerlei activiteiten van PPO Rotterdam en vanuit ons werkveld.

07 maart 2018

Themamiddag: Ontwikkelingsmaterialen bij kleuters

In de onderbouw van de basisschool zijn ontwikkelingsmaterialen een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van kleuters om ze te laten experimenteren en ontdekken. In de  enorme verscheidenheid aan ontwikkelingsmaterialen willen we tijdens deze themamiddag expliciet ingaan op de toevallige, kosteloze materialen (Dingsels) waarmee kinderen  kunnen experimenteren en ervaringen kunnen opdoen.

Verder halen we  een stukje kennis op over ontwikkelingsmaterialen en gaan we praktisch aan de slag om ideeën op te doen voor in de klas.

De themamiddag is vooral bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw die hun kennis over ontwikkelingsmaterialen wat willen opfrissen en die willen ervaren welke aanvulling kosteloos materiaal zou kunnen geven.

Aan het eind van de middag krijgen alle deelnemers een startpakket van 'Dingsels'  mee om meteen te kunnen gebruiken in de klas.

14 maart 2018

Themamiddag: Intelligentie en het onderzoeken daarvan

Intelligentie is een veelbesproken thema binnen de psychologie. Ook in het leven van alledag en daarmee ook binnen het onderwijs krijgt het veel aandacht. Maar wat is intelligentie nu eigenlijk en hoe onderzoek je het? En natuurlijk, hoe maak je de vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar de dagelijkse praktijk in de klas?

Binnen deze themamiddag willen we op een interactieve manier bovenstaande vragen met jullie behandelen. Het doel is om inzicht te geven in het begrip intelligentie, hoe je intelligentie bij kinderen betrouwbaar kunt onderzoeken (en jullie dit ook laten ervaren) en wat je in de dagelijkse praktijk kunt met onderzoeksgegevens rondom intelligentie. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van overige vragen over intelligentie(onderzoek).

15 maart 2018

Vergadering Stuurgroep

De Stuurgroep vergadert op donderdag 15 maart van 9.30-11.00 uur op de hoofdlocatie van PPO Rotterdam, Schiekade 34 in Rotterdam.

21 maart 2018

Themamiddag: Zml leerlijnen – leren-leren, aanpakgedrag en werkhouding

We zullen deze middag aandacht besteden aan het volgende:

  • Leren van zeer moeilijk lerende leerlingen
  • Cognitieve functies: bouwstenen van het denken
  • Metacognitie: Inzage in ondersteunende materialen en leermiddelendoelgericht en efficiënt leren

22 maart 2018

Netwerkborrel IJsselmonde

In het kader van samenwerking en verbinding binnen het integraal werken en het passend onderwijs organiseert OAT IJsselmonde een netwerkborrel op donderdag 22 maart a.s. van 16:00 tot 17:30 uur. De netwerkborrel zal plaatsvinden op onze locatie: Groene Tuin 265 te Rotterdam, 2e verdieping.

28 maart 2018

Themamiddag: Ouders wat moet je ermee?

We gaan op deze themamiddag op een interactieve manier met jullie aan de slag om jullie beeldvorming over ouders en je visie op educatief partnerschap onder de loep te nemen.
We zullen jullie voeden met informatie over ouderschapskunde, handelingsgericht werken en onze ervaring en kennis in het werken met ouders.

Op deze middag staat de vraag 'Wat is de bedoeling van de samenwerking met ouders voor jullie als leerkrachten en de kinderen die op jullie school les krijgen' centraal.

Samenwerking met ouders is niet een doel op zich. Het is een middel om de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van kinderen een duwtje in de rug te geven.

We hopen jullie te inspireren en ook dat jullie elkaar inspireren, zodat jullie een volgende stap kunnen zetten in de samenwerking met ouders.

Er is voldoende gelegenheid om jullie ervaringen, tips en adviezen in het samenwerken met ouders uit te wisselen.

29 maart 2018

Afscheidssymposium Nicole Teeuwen - Aandacht als Basis

Directeur-bestuurder Nicole Teeuwen neemt na een periode van vier jaar afscheid van PPO Rotterdam. Ter gelegenheid hiervan biedt PPO Rotterdam haar op donderdag 29 maart 2018 een symposium met het thema “Aandacht als basis” en afscheidsreceptie aan.

04 april 2018

Themamiddag: HGW, handelingen met elkaar (school-ouders-leerling)

Let op! Deze themamiddag komt helaas te vervallen.

Het zal een interactieve workshop worden, waarin het vertellen van theorie (afgestemd op wat ieder al weet), oefenen/ervaren van de theorie en kennis en ervaringen uitwisselen centraal staan. Tevens is er ruimte om een casus in te brengen en te bespreken.

Er zal worden stil gestaan bij handelingsgericht werken (HGW). Scholen dienen te werken volgens de uitgangspunten van HGW. (Dit is vastgelegd in de basisondersteuning van scholen en is één van de onderdelen waar de onderwijsinspectie naar kijkt.)

Wat weet ik van HGW? Lukt het mij als leerkracht of intern begeleider om de zeven uitgangspunten van HGW toe te passen in het dagelijks handelen? Wat lukt niet en wat zou ik nog willen leren?

Uit de praktijk blijkt dat het niet altijd meevalt om bijv. doelgericht te werken, stil te blijven staan bij de onderwijs- en opvoedingsbehoeften, positieve kanten van een leerling te zien en te reflecteren op je eigen rol en het effect van jouw gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en op basis hiervan eigen gedrag bij te stellen. In hoeverre ga je het gesprek aan met een ouder over opvoedingsbehoeften?

Wat doe ik om ervoor te zorgen dat er wordt afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken? Hoe zorg ik ervoor dat de omgeving (de groep, de school en de ouders) worden afgestemd op een leerling? Of wat doe ik om een leerkracht te helpen om dit te realiseren?

Er zal stil worden gestaan bij mindsets en effectieve interventies, blijkende uit de literatuur en praktijk. Deze zullen worden besproken en middels oefening zal ieder ervaren wat het effect kan zijn van een interventie.