Agenda

In deze agenda vindt u allerlei activiteiten van PPO Rotterdam en vanuit ons werkveld.

13 maart 2019

Themamiddag: Hechtingsproblematiek en trauma in de klas

Themamiddag: Hechtingsproblematiek en trauma in de klas

20 maart 2019

Themamiddag: Ontwikkelingsmaterialen voor kleuters (ook met speciale onderwijsbehoefte(n))

Themamiddag: Ontwikkelingsmaterialen voor kleuters (ook met speciale onderwijsbehoefte(n))

27 maart 2019

Themamiddag: Zml-leerlijn - mondige taal

Themamiddag: Zml-leerlijn - mondelinge taal

03 april 2019

Themamiddag: Autisme

Als je vraagt aan begeleiders/leerkrachten van kinderen met autisme om enkele kenmerken van deze ontwikkelingsstoornis te noemen, hoor je al snel twee soorten antwoorden. Los van alle diagnostische criteria, zien ouders en professionals elke dag opnieuw dingen in het gedrag die anders zijn bij kinderen met autisme. De één zal veel positieve kenmerken noemen zoals leerlingen met autisme houden zich goed aan afspraken, hebben oog voor detail, hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel, goed in feitenkennis etc. Kijken naar wat deze leerlingen wel kunnen geeft aan hoe deze begeleiders in hun werk staan.

10 april 2019

Themamiddag: Hoogbegaafdheid

Themamiddag: Hoogbegaafdheid