Agenda

In deze agenda vindt u allerlei activiteiten van PPO Rotterdam en vanuit ons werkveld.

29 januari 2020 - 29 januari 2020

Themamiddag: Begaafdheid (leerkrachten)

Datum: 29-1-2020
Tijd:   van 14.30 tot 16.30 (inloop om 14.00 uur)
Door:  Jeroen Naaktgeboren

Programma: 
Er is een maximum van 20 personen.

14.00 uur – Inloop en informatie over het deeltijdarrangement Begaafdheid op Zuid.

14.30 uur Begaafdheid als onderwijsbehoefte. Een beschouwing op de verschillende hedendaagse visies op begaafdheid en de consequenties daarvan voor de onderwijspraktijk. De plaats van begaafdheid binnen ons samenwerkingsverband. Informatie en discussie.

15.00 uur Dubbel-bijzonder. Hoe gaan we daar handelingsgericht mee om. Wat dit betekent voor de onderwijsbehoeften? Welke factoren en werkwijzen bevorderen schoolsucces? Informatie en voorlichting.

15.30 uur pauze / materialen- en boekentafel

16.00 uur Executieve functies en begaafdheid. Hoe kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van executieve vaardigheden? Informatie en uitwisseling.

16.30 uur. Afsluiting + uitloop met materialen- en boekentafel

Locatie:
De Globetrotter Katendrecht
Tolhuisstraat 107 
3072 LS Rotterdam

Aanmelden
info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres. (De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

Tot ziens op 29 januari!

 

Jeroen Naaktgeboren.

 

05 februari 2020 - 05 februari 2020

Themamiddag: Leerlingen met een motorische beperking, ziekte of handicap (leerrkachten)

Passend onderwijs voor leerlingen met een motorische beperking, ziekte of een handicap.

Tijd:   van 14.30 tot 16.30 uur (inloop om 14.15 uur)
Door:  Corine van Ipenburg, Marga van der Kooij, Annick Volker, Jacqueline Bezemer

Programma:
Er is een maximum van 20 personen.
Korte beschrijving van het programma verloop van de middag
Een dag uit het schoolleven van verschillende leerlingen met een handicap of ziekte. Wat maken zij mee, wat kunt u doen als leerkracht en wat kan PPO betekenen voor u en de leerlingen. Aan bod komen: leren signaleren, bespreken casuïstiek, hoe maak je het onderwijs passend, diverse handige materialen en boeken. 

Locatie
Naam Locatie: OLS De Recon
Adres: Olijflaan 4
Postcode: 3053WK Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden graag vóór 13 januari 2020 bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en verspreiding over de verschil-lende OAT’s)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
Tot ziens op woensdag 05 februari 2020!
Annick Volker, Corine van Ipenburg, Jacqueline Bezemer en Marga van der Kooij

07 februari 2020 - 07 december 2019

Themaochtend over ’Privacy’ voor directies

Sessie over bewustzijn van AVG en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Datum: 07-02-2020
Tijd:   van 9.00 uur tot 11.30 uur (inloop om 8.45)

Door: Wilmar Hendriks, Functionaris Gegevensbescherming van PPO Rotterdam.

 

Programma

AVG, privacy en verwerking van persoonsgegevens zijn termen die we de laatste tijd vaker horen. Sommige verwerkers van persoonsgegevens trekken zich er niet teveel van aan. En soms leidt het juist tot vragen of discussies. Een enkel keer zelfs tot ergernis en vertraging van lopende processen. En soms komt het tot blokkades in processen of samenwerking. En daar is de wet natuurlijk niet voor bedoeld. Net zoals die niet bedoeld is om je niets van aan te trekken, want hij geldt voor iedereen. Met rust gelaten worden in de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. In bijzondere gevallen mag daarin worden getreden, dat ligt in de diverse wetten vastgelegd. Daarnaast gelden er dan regels bij, die liggen vast in de AVG en vragen meer dan voorheen aandacht voor transparantie en aanspreekbaarheid voor de verwerkers en daarnaast steviger rechten voor de betrokkenen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt hier extra aandacht besteed. Uiteraard wordt aandacht besteed aan hoe we omgaan met de gegevens die we verwerken om Passend Onderwijs goede invulling te geven. En de afspraken die hierbij gelden, misschien ook verbeteringen die we daarin kunnen realiseren. Daarnaast kan de bijeenkomst u, als verwerker van veel persoonsgegevens, helpen om de verantwoordelijkheid scherper in beeld te krijgen. U krijgt daarvoor ook een aantal concrete handreikingen gepresenteerd die specifiek bedoeld zijn voor directie en management. De bedoeling van de bijeenkomst is niet om met een waarschuwende vinger naar alle verboden dingen te wijzen. Het doel is juist om op constructieve manier, realistisch, werkbaar en effectief invulling aan ons werk te helpen geven.

 

Locatie

PPO Rotterdam     

Adres:            Schiekade 34         

Postcode:       3032 AJ Rotterdam

 

Aanmelden

Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst). Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

Tot ziens op 7 februari,

Wilmar Hendriks

 

 

 

 

18 maart 2020 - 18 maart 2020

Themamiddag: De rol van ontwikkelingsmaterialen in de kleutergroep (leerkrachten)

Datum: 18-03-2020
Tijd:   van 13.30- tot 15.00 (inloop om 13.15 uur)
Door:  Dieneke ten Berge en Heleen Janse


Programma
In de onderbouw van de basisschool zijn ontwikkelingsmaterialen een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van kleuters om ze te laten experimenteren en ontdekken. In de  enorme verschei-denheid aan ontwikkelingsmaterialen willen we tijdens deze themamiddag expliciet ingaan op de toevallige, kosteloze materialen (Dingsels) waarmee kinderen kunnen experimenteren en erva-ringen kunnen opdoen. Dit geldt voor alle kinderen, ook voor kinderen met een ontwikkelingsach-terstand en HB kinderen.
Verder halen we  een stukje kennis op over ontwikkelingsmaterialen en gaan we praktisch aan de slag om ideeën op te doen voor in de klas.
De themamiddag is vooral bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw die hun kennis over ontwik-kelingsmaterialen wat willen opfrissen en die willen ervaren welke aanvulling kosteloos mate-riaal zou kunnen geven. Aan het eind van de middag krijgen alle deelnemers een startpakket van 'Dingsels'  mee om met-een te kunnen gebruiken in de klas.

Locatie
OBS 't Landje (locatie Singel)
Schiedamsesingel 180
3012 BA Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl.  
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
Tot ziens op 18 maart 2020.
Dieneke ten Berge en Heleen Janse

25 maart 2020 - 25 maart 2020

Themamiddag: Hechtings- en trauma problematiek (leerkrachten)


Datum: 25-03-2020
Tijd:   van 15.00 uur tot 16.30 uur (inloop om 14.45 uur)
Door:  Janine Hartman en Joke van Mastrigt

Locatie: Wereldwijs
Adres: Van Eversdijckstraat 31
Postcode:  3083 MA Rotterdam


Programma
Er is een maximum van 20 personen.
Wil je meer achtergrondinformatie over hechting- en trauma problematiek en wat je ermee kunt in de klas, kom dan naar deze themamiddag.
We geven je informatie over het ontstaan van hechtingsproblematiek, hoe je het kunt herkennen in de klas en welke aanpak effectief zou kunnen zijn.
Het wordt een informatieve, maar vooral praktische bijeenkomst.

Locatie: volgt 

Aanmelden
Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl,
onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.
(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!
We kijken uit naar jullie komst!
Tot ziens op 25 maart,
Janine Hartman en Joke van Mastrigt

02 april 2020 - 02 april 2020

Themamiddag: voor interne begeleiders: Verbindende communicatie

Datum: 02-04-2020
Tijd:   van 13.30 tot 16.30 (inloop om 13.00 uur)
Door:  Irma Bergmans van de Verbindingsfirma www.verbindingsfirma.nl.

Programma:
We communiceren de hele dag, zowel in privé- als werksituaties. De manier waarop we communiceren heeft dan ook veel invloed op ons leven. Verbindende Communicatie, ook wel Geweldloze Communicatie genoemd, is een gedachtegoed dat behoorlijk verschilt van hoe de meeste mensen hebben geleerd om te communiceren. Het b​iedt je een andere manier van denken, spreken en luisteren.

Deze themabijeenkomst over  Verbindende  Communicatie is naast theoretisch ook praktisch van aard. De middag is bedoeld om te inspireren, te ervaren en uit te wisselen. Iedereen die nieuwsgierig is naar wat Verbindende Communicatie is en wat het zou kunnen brengen is van harte welkom.

Locatie:
Imelda Basisschool
Veurstraat 3-7      
3037 BN Rotterdam        

Aanmelden:
info@pporotterdam.nl

onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres. (De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst). Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

Tot ziens op 2 april,

Irma Bergmans en de Beleidsadvies Groep intern begeleiders (BAG-IB)

 

 

 

 

 

 

 

29 mei 2020 - 29 mei 2020

Themaochtend: Gedrag in school (directies)

Themaochtend: Gedrag in school (directies)

29 mei 2020 - 29 mei 2020

"Gedrag in de school, wat kan ik daar aan doen?"

Themabijeenkomst:  
"Gedrag in de school, wat kan ik daar aan doen?"
 
Datum: 29-05-2020
Tijd:  van 09.00 tot 12.00 uur (inloop om 08.30 uur) voor een lunch wordt gezorgd
Door: Michiel Minderhoud en Marjolein Versluis  

Programma:
Uit de gesprekken in de wijken is gebleken dat er op een aantal scholen grote problemen worden ervaren met het gedrag van leerlingen en soms ook hun ouders. Als directeur heb je op het gedrag van de mensen in je school een enorme invloed.

In deze themabijeenkomst spreken we daar met elkaar over. Naast wat theorie vooral voorbeelden uit de praktijk van alle dag die jou als directeur kunnen helpen. Met name jouw invloed op het voorkomen van ongewenst gedrag is gespreksonderwerp. Het wordt een bijeenkomst van ‘directeuren onder elkaar’. Behalve wat goede voorbeelden zullen vooral ook de dilemma’s worden gedeeld die de dagelijkse praktijk van ons geweldige vak soms zo moeilijk maken.

Locatie:
PPO Rotterdam 
Schiekade 34          
3032 AJ Rotterdam                

Aanmelden
info@pporotterdam.nl
onder vermelding van naam, naam themabijeenkomst, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)

 

Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!