19 april 2018

Huiselijk geweld. Werk je eraan mee? Of werk je er mee?

Aandachtfunctionarissen hebben een dankbare en verantwoordelijke taak waarmee zij het verschil kunt maken voor een kind in een zorgwekkende situatie. De opdracht die er ligt om te werken met SISA en de Meldcode kan voor dilemma’s zorgen. Vanuit PPO Rotterdam wil OAT IJsselmonde graag meer verbinding creëren tussen de aandachtfunctionarissen in IJsselmonde. Daarom organiseren zij een bijeenkomst met als doel van en met elkaar leren en elkaar te ondersteunen.

Andrea Kolijn van SISA zal de middag starten en spreken over vroegsignalering, de Meldcode en SISA. Vervolgens is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over visie, protocollen en/of casuïstiek. Aansluitend zal Ida Groeneveld van Veilig Thuis iets vertellen over hun werkwijze en wat Veilig Thuis wel en niet kan betekenen in verschillende situaties.

Datum en locatie
Donderdag 19 april 2018 | Groene Tuin 265 (2e etage) Rotterdam IJsselmonde

Programma
13.45-14.00 uur Inloop
14.00-15.00 uur Andrea Kolijn | SISA
15.00-15.15 uur Pauze
15.15-16.00 uur Intervisie
16.00-16.45 uur Ida Groeneveld | Veilig Thuis
16.45-17.30 uur Borrel


Aanmelden t/m dinsdag 10 april bij:
Eva TroostSusanne Meesters
Of via de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam.

Pagina delen: