17 april 2018

Een vliegend start in het voortgezet onderwijs!

Twijfel je wel eens over het juiste schooladvies voor een leerling in groep 8? Lukt het om een passende school te vinden voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften? Heb je voldoende zicht op het traject van de overgang naar het voortgezet onderwijs? Hoe neem je leerlingen en ouders hierin mee?


Koers VO, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en PPO Rotterdam organiseren een bijeenkomst in de Rotterdamse wijk Centrum-Noord die in het teken staat van de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.


Het doel van de bijeenkomst is tweeledig:
• Het vergroten van de kennis in het basisonderwijs over de (on)mogelijkheden en onderwijsvormen in het voortgezet onderwijs.
• Het optimaliseren van een warme overdracht in samenwerking met leerlingen en hun ouders.


Tijdens de bijeenkomst gaan we o.a. in op hoe te adviseren bij twijfel, de plaatsingswijzer en gesprekken met ouders over het schooladvies. Iedereen die in de wijken Centrum, Noord, Kralingen en Crooswijk betrokken is bij leerlingen die de overstap naar het voortgezet onderwijs maken, is van harte uitgenodigd. Bij deze bijeenkomst zijn ook de zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs van harte welkom. Gastspreker Jos Meester (afdelingshoofd onderbouw Melanchthon Kralingen) neemt ons mee in zijn aanpak van de warme overdracht.


Wanneer? Dinsdag 17 april
Hoe laat? Inloop 15.00 uur | Start 15.30 uur | Afronding 17.00 uur
Waar? Carré college | Beukelsdijk 145, 3022 DC in Rotterdam
Voor wie? IB’er | directie | groep 6/7/8 leerkracht uit het basisonderwijs|
zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs


Aanmelden kan bij Monique Bouman | Graag tot de 17e!

Pagina delen: