24 januari 2018

Themamiddag: Groepsdynamica, een moeilijke klas

In deze bijeenkomst worden de verschillende fasen van de groepsdynamiek besproken die uw klas gedurende het schooljaar doorloopt. Er worden tips gegeven om te bouwen aan een positieve groep. Daarnaast worden interventies besproken, die ingezet kunnen worden bij een negatieve groep, om de gedragsproblemen te reguleren of te voorkomen. Er is een maximum van 20 personen.

Tijd
Van 14.00 tot 15:30 uur (inloop vanaf 14:30 uur)

Deze themamiddag wordt verzorgd door
Diana Willmes 

Locatie
Basisschool De Mare, Grift 42, 3075 SB in Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden graag vóór 10 januari 2018 bij: info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres (de inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en verspreiding over de verschillende OAT’s). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Tot ziens op 24 januari,
Diana Willmes

Pagina delen: