04 april 2018

Themamiddag: HGW, handelingen met elkaar (school-ouders-leerling)

Let op! Deze themamiddag komt helaas te vervallen.

Het zal een interactieve workshop worden, waarin het vertellen van theorie (afgestemd op wat ieder al weet), oefenen/ervaren van de theorie en kennis en ervaringen uitwisselen centraal staan. Tevens is er ruimte om een casus in te brengen en te bespreken.

Er zal worden stil gestaan bij handelingsgericht werken (HGW). Scholen dienen te werken volgens de uitgangspunten van HGW. (Dit is vastgelegd in de basisondersteuning van scholen en is één van de onderdelen waar de onderwijsinspectie naar kijkt.)

Wat weet ik van HGW? Lukt het mij als leerkracht of intern begeleider om de zeven uitgangspunten van HGW toe te passen in het dagelijks handelen? Wat lukt niet en wat zou ik nog willen leren?

Uit de praktijk blijkt dat het niet altijd meevalt om bijv. doelgericht te werken, stil te blijven staan bij de onderwijs- en opvoedingsbehoeften, positieve kanten van een leerling te zien en te reflecteren op je eigen rol en het effect van jouw gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en op basis hiervan eigen gedrag bij te stellen. In hoeverre ga je het gesprek aan met een ouder over opvoedingsbehoeften?

Wat doe ik om ervoor te zorgen dat er wordt afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken? Hoe zorg ik ervoor dat de omgeving (de groep, de school en de ouders) worden afgestemd op een leerling? Of wat doe ik om een leerkracht te helpen om dit te realiseren?

Er zal stil worden gestaan bij mindsets en effectieve interventies, blijkende uit de literatuur en praktijk. Deze zullen worden besproken en middels oefening zal ieder ervaren wat het effect kan zijn van een interventie.

Tijd
Van 13.30 uur tot 16.30 uur (inloop om 13.15 uur)

Deze themamiddag wordt verzorgd door
Ineke Schipper en Liesbeth van der Sluijs

Wie zijn Ineke en Liesbeth? Ineke Schipper is leerkracht van groep vier van basisschool de Pijler. Ze heeft ervaring met het werken met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en laat zien dat ze met (kleine) interventies (met en zonder ouders) leerlingen helpt in hun (leer)ontwikkeling.

Ineke heet nu nog Ineke Schipper, maar binnenkort (in de zomer van 2017) zal haar achternaam veranderen. Dan stapt ze in het huwelijksbootje.

Liesbeth van der Sluijs is psycholoog, schoolcontactpersoon en ambulant begeleider van PPO Rotterdam, OAT Feijenoord en moeder van twee kinderen. Ze heeft eveneens ervaring met het werken met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en het inzetten van interventies.

Ineke en Liesbeth zijn bekend met handelingsgericht werken (HGW) en beseffen en ervaren in de praktijk dat dit effectief kan zijn en dat het niet altijd meevalt om te werken volgens de principes van HGW.

Waarom gaan zij samen een workshop geven? Ineke en Liesbeth kennen elkaar van een ambulant begeleidingstraject dat momenteel nog loopt. Ze zien dat ieder met haar expertise anderen kennis en ervaringen kunnen brengen. Tevens staan ze ook open om van anderen te leren.

Locatie
Het hoofdgebouw van OBS De Pijler, W.G. Witteveenplein 10, 3071 MA in Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden graag vóór 1 februari 2018 bij: info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en verspreiding over de verschillende OAT’s) Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving.

Tot ziens op woensdag 4 april 2018!
Ineke en Liesbeth

Pagina delen: