30 januari 2019

Themamiddag: Kleuters met externaliserend gedrag

Herkennen van en omgaan met externaliserend gedrag bij kinderen onder de 6 jaar.

Tijd: van 13.15 tot 16.30 (inloop om 13.00 uur)
Door: dr. A. Maras

Programma
13.00 uur inloop met koffie/thee
13.15 uur start themaprogramma:

  • Definitie en beschrijving van externaliserend gedrag bij jonge kinderen.
  • Hoe ontstaat het en hoe ontwikkelt het zich verder?
  • Welke psychische en gedragsstoornissen zijn hiermee verbonden? Hoe kan men deze onderscheiden?
  • Hoe kan je externaliserend gedrag op school herkennen en onderzoeken?

14.30 uur koffie / thee pauze
14.45 uur vervolg programma:

  • Effect van externaliserend gedrag op het leren en de ontwikkeling van jonge leerlingen.
  • Individuele begeleiding van leerlingen met externaliserend gedrag.
  • Klassenmanagement en groepsinterventies gericht op het verminderen van externaliserend gedrag.
  • Samenwerking met specialisten en jeugdzorg. Wanneer nodig en hoe te organiseren?
  • Afsluitende discussie en beantwoorden van vragen.

16.00 uur einde programma

Locatie
PPO Rotterdam – Zaal Erasmusbrug
Schiekade 34, 3032 AJ  ROTTERDAM

Aanmelden
Aanmelden kan via: info@pporotterdam.nl onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres. De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en verspreiding over de verschillende OAT’s. Er is een maximum van 20 -30 personen.
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving.

Tot ziens op woensdag 30 januari 2019,
A. Maras

Pagina delen: