17 januari 2018

Themamiddag: Oplossingsgericht leren omgaan met faalangst

In anderhalf uur tijd bespreken we met u hoe u faalangstig gedrag kunt herkennen, wat de onderwijsbehoeften van deze kinderen zijn en hoe u op school-, groeps- en individueel niveau als leerkracht dit gedrag kunt beïnvloeden.

Wij gaan hierbij op een oplossingsgerichte manier te werk. In de reader kunt u de tips, materialen en de aanpak nog eens terug lezen. Er is een maximum van 30 personen. We zullen de presentatie, afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen, in twee groepen geven.

Tijd
Van 13.30 uur tot 15.00 uur (inloop om 13.15 uur)

Deze themamiddag wordt verzorgd door
Marjan Verhart en Hélène van Vliet

Locatie
Hoofdkantoor PPO Rotterdam, Schiekade 34, eerste verdieping

Aanmelden
Aanmelden graag vóór 9 januari 2018 bij: info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres. Graag met cc naar h.vanvliet@pporotterdam.nl (de inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en verspreiding over de verschillende OAT’s).

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
Mocht u daarna onverhoopt toch verhinderd zijn, dan horen wij dat graag, zodat we nog iemand anders uit kunnen nodigen.

Tot ziens op woensdag 17 januari 2018,
Marjan Verhart en Hélène van Vliet

Pagina delen: