07 februari 2020 - 07 december 2019

Themaochtend over ’Privacy’ voor directies

Sessie over bewustzijn van AVG en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Datum: 07-02-2020
Tijd:   van 9.00 uur tot 11.30 uur (inloop om 8.45)

Door: Wilmar Hendriks, Functionaris Gegevensbescherming van PPO Rotterdam.

 

Programma

AVG, privacy en verwerking van persoonsgegevens zijn termen die we de laatste tijd vaker horen. Sommige verwerkers van persoonsgegevens trekken zich er niet teveel van aan. En soms leidt het juist tot vragen of discussies. Een enkel keer zelfs tot ergernis en vertraging van lopende processen. En soms komt het tot blokkades in processen of samenwerking. En daar is de wet natuurlijk niet voor bedoeld. Net zoals die niet bedoeld is om je niets van aan te trekken, want hij geldt voor iedereen. Met rust gelaten worden in de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. In bijzondere gevallen mag daarin worden getreden, dat ligt in de diverse wetten vastgelegd. Daarnaast gelden er dan regels bij, die liggen vast in de AVG en vragen meer dan voorheen aandacht voor transparantie en aanspreekbaarheid voor de verwerkers en daarnaast steviger rechten voor de betrokkenen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt hier extra aandacht besteed. Uiteraard wordt aandacht besteed aan hoe we omgaan met de gegevens die we verwerken om Passend Onderwijs goede invulling te geven. En de afspraken die hierbij gelden, misschien ook verbeteringen die we daarin kunnen realiseren. Daarnaast kan de bijeenkomst u, als verwerker van veel persoonsgegevens, helpen om de verantwoordelijkheid scherper in beeld te krijgen. U krijgt daarvoor ook een aantal concrete handreikingen gepresenteerd die specifiek bedoeld zijn voor directie en management. De bedoeling van de bijeenkomst is niet om met een waarschuwende vinger naar alle verboden dingen te wijzen. Het doel is juist om op constructieve manier, realistisch, werkbaar en effectief invulling aan ons werk te helpen geven.

 

Locatie

PPO Rotterdam     

Adres:            Schiekade 34         

Postcode:       3032 AJ Rotterdam

 

Aanmelden

Aanmelden bij: info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres.

(De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst). Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

 

Tot ziens op 7 februari,

Wilmar Hendriks

 

 

 

 

Pagina delen: