16 mei 2019

Blog 4 - IJsland "We gaan het doen!"

We gaan het doen! 

Opnieuw hebben we een inspirerende dag gehad; in de ochtend een aantal scholen voor basis- en voortgezet onderwijs bezocht, en een school voor SO. In de middag zijn we gastvrij ontvangen bij een leisure centrum, die de naschoolse opvang verzorgen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. De jongeren kunnen hier sporten, spelletjes doen, zichzelf ontwikkelen op verschillende gebieden onder begeleiding van jongerenwerkers.

Bij wrap-up hebben we ,met elkaar besproken wat we met de informatie van de afgelopen dagen gaan doen binnen het Rotterdamse onderwijs. Dit alles hebben we samengevat op een tafelkleedje:

- Beginnen met inclusief onderwijs waar mogelijk (niet laten tegenhouden door beren op de weg).

- Gewoon doen, in kleine stapjes.

- Visie op inclusief onderwijs agenderen.

- UNESCO definitie van inclusief onderwijs opzoeken, verspreiden.

- ADHD=jeugd

We bereiden ons voor op de laatste dag!

 

 

 

Pagina delen: