17 november 2016

De kers op de taart

Feest! Dat was het vandaag bij PPO. Ik mocht onze medewerkers vanmorgen verrassen met de prachtige resultaten van de SCP evaluatie. Resultaten om apetrots op te zijn en die natuurlijk gevierd moesten worden met een lekker stukje taart. 

Blog detail image
Nicole Teeuwen , directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, deelt iedere maand haar ervaringen en inzichten over passend onderwijs en gerelateerde onderwerpen.

Vlak voor de zomervakantie hebben onze schoolcontactpersonen een gesprek gevoerd met de ‘eigen’ scholen over de ervaren kwaliteit van de door henzelf geleverde diensten. Deze diensten zijn niet alleen besproken maar ook geëvalueerd en gewaardeerd.

Ruim 180 scholen hebben deelgenomen aan het onderzoek. En wat blijkt? Zij waarderen de SCP met een gemiddeld cijfer van 8,2! Fantastisch om te zien dat scholen de ondersteuning van schoolcontactpersonen als echte meerwaarde zien. Zij waarderen de fijne samenwerking, de doeltreffende hulp, de korte lijnen en de flexibiliteit van werken.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo werd aangegeven dat er behoefte is aan meer psychodiagnostiek en dat SO en SBO in sommige gevallen beter betrokken kan worden. Dat is input waar we iets mee kunnen.

PPO Rotterdam als geheel wordt door scholen gezien als een organisatie met korte lijnen en een groot aanbod van arrangementen. Een lerende organisatie met oog voor actualiteit en een goede kijk op passend onderwijs. Toch zouden scholen graag meer zicht krijgen op wat PPO als organisatie kan bieden. Het optimaliseren van de website is daarom een aanbeveling waar wij de komende periode direct mee aan de slag gaan.

Deze evaluatie is de opmaat naar het continu meten van klanttevredenheid. Met als doel het frequent en efficiënt evalueren van onze arrangementen. Benieuwd naar het hele rapport? Lees het hier.

Passend onderwijs pioniert in een wereld die voortdurend kansen biedt, maar ook knellende beperkingen opwerpt. Denk maar eens aan de zorgplicht die zowel een kans als een beperking in zich heeft. Deze week nog bracht ik een werkbezoek aan een school waar deze tweeledigheid duidelijk zichtbaar was. Tegelijkertijd kon ik samen met de directeur en ib-ers aldaar vaststellen dat Rotterdam, met de mentaliteit van niet lullen maar poetsen, haar weg lijkt te vinden. Niet alleen alle Rotterdamse scholen, maar ook onze medewerkers stropen hun mouwen op. Met dit prachtige resultaat als kers op de taart.

En dat maakt dat ik al de hele dag met een grote lach op mijn gezicht rondloop.

Pagina delen: