15 maart 2018

De unieke formule van Zuidwijk en Pendrecht

In groep 2 zit Jason heen en weer te wippen op zijn stoel. Hij moet nog even wachten totdat hij aan de beurt is bij het planbord. Jason lacht naar buurmeisje Noa en geeft haar een gemoedelijke dreun op haar schouder. Als zijn groepje aan de beurt is, stuift hij vol enthousiasme naar het planbord en wil zijn kaartje ophangen bij de bouwhoek. Die blijkt bezet. Met wat sturing van de juf hangt hij een beetje beteuterd zijn kaartje bij de weektaak. Jason sloft door de klas, loopt de gang op en duwt ondertussen een klasgenootje opzij om vervolgens neer te ploffen in de bouwhoek. Als de juf hem roept komt hij niet. En wanneer ze eventjes later opnieuw contact met hem probeert te maken, stribbelt hij tegen. Jason wordt boos en rent door de gang.

Blog detail image
Ywanka Jacobsen en Marjolein de Heer De komende maanden delen onze OAT-medewerkers hun ervaringen in eigen wijk. Dit keer is het de beurt aan schoolcontactpersonen Ywanka Jacobsen en Marjolein de Heer, beide werkzaam in de Rotterdamse wijken Zuidwijk en Pendrecht.

Zomaar een verhaal op zomaar een basisschool in de wijk Zuidwijk. Zuidwijk en Pendrecht, met hun ruime opzet en vele groen, behoren beiden tot de Zuidelijke Tuinsteden. Zuidwijk wordt gekenmerkt door uitstekende voorzieningen, goed openbaar vervoer en een prettig woon- en leefklimaat. De wijk telt iets meer dan 12.000 inwoners en 36% van de bewoners woont tien jaar of langer in de wijk. Er zijn 3 basisscholen en veel voorzieningen: scholen, kerken en winkels.

Het naastgelegen Pendrecht is een naoorlogse wijk aan de zuidrand van Rotterdam. Met meer dan 20% aan 0 t/m 14 jarigen is de wijk kinderrijk. Het aantal ouderen daalt de laatste jaren licht maar is nog aanzienlijk. Deze wijk telt vier basisscholen. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in kindvriendelijke routes door de wijk. Aan de randen van Pendrecht zijn veel sportvoorzieningen. Met het Zuiderpark als ‘achtertuin’ heeft de wijk op loopafstand een gebied waar men kan spelen, sporten en recreëren. Beide wijken scoren laag op de sociale index. Gemiddeld is van 61% van alle inwoners het huishoudinkomen laag. Voor heel Rotterdam ligt dit percentage op 51%.

De scholen in Zuidwijk en Pendrecht hebben de ambitie uitgesproken om met elkaar tot een passend aanbod te komen voor de leerlingen van 4 tot en met ongeveer 8 jaar (groep 3) met zogenoemd externaliserend probleemgedrag. Om deze ambitie zo goed mogelijk vorm te geven wordt samenwerking gezocht met o.a. de externe ketenpartners en overige aanbieders. De gedachte hierachter is dat leerkrachten samen met ouders in een vroeg stadium op het gedrag van jonge leerlingen met externaliserend gedrag kunnen bijsturen, zodat wordt voorkomen dat zij op oudere leeftijd ernstiger gedragsproblemen zullen vertonen. Uiteindelijk is de leerling en zijn omgeving hierbij gebaat.

Deze ambitie is zeker niet nieuw. De scholen in deze wijken zijn al enige jaren bezig met het terugdringen van externaliserend probleemgedrag: het gedrag dat Jason uit de inleiding op zijn school laat zien. Dat gaat steeds beter. Waar het nog regelmatig moeizaam gaat, zijn de vrije situaties en het buiten spelen. Jonge leerlingen dagen elkaar nog vaak uit en kunnen hun emoties (nog) niet altijd goed kanaliseren. Ouders en school kunnen nog verder ondersteund worden als het gaat om het voorkomen en oplossen van conflictsituaties. Het aanreiken van passende ‘tools’ is hiervoor het uitgangspunt.   

De scholen in de wijk Pendrecht en Zuidwijk hebben een unieke formule bedacht om te komen tot een dekkend netwerk. In deze formule wordt de ambitie van het wijkplan gedeeld, maar blijft de eigenheid van de scholen bewaard. Iedere school geeft een eigen invulling aan het vorm geven van de ambitie. Zo creëert Pendrecht-Zuidwijk een ‘bijzonder’’ dekkend netwerk met een gezamenlijk gedragen ambitie, passend bij beide wijken.

Vragen? Stel ze aan Ywanka Jacobsen en Marjolein de Heer.

We geven het stokje door…
Volgende maand zal er een blog met bespiegelingen uit de Rotterdamse wijk Feijenoord verschijnen.

 

 

Pagina delen: