17 mei 2017

Druk

Juf Elif haalt haar mouw langs haar voorhoofd. Het is pas 11 uur, maar het voelt alsof de laatste bel ieder moment kan gaan. Voor haar zitten 37 kinderen - juf Margje is ziek – door de WWZ was er was geen vervanger dus haar klas is opgedeeld - keurig in rijtjes gebogen over hun rekenwerk. Het duurde even, maar ze heeft het toch voor elkaar. Er steekt een hoofd om de hoek van de deur: “Willen Hamit, Jada en Levi meekomen voor de remedial teaching?”

Blog detail image
Nicole Teeuwen , directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, deelt iedere maand haar ervaringen en inzichten over passend onderwijs en gerelateerde onderwerpen.

De kinderen pakken hun spullen, een uitgelezen kans voor Lars om zijn buurvrouw aan haar haar te trekken. De toch al licht ontvlambare buurvrouw krijgt spontaan een woede-uitbarsting. Als juf Elif het tumult weer tot bedaren heeft gebracht kan ze zich weer richten op het uitleggen van de som op het bord.

Ruim 33.000 basisschoolleraren - die zich hebben verenigd onder de naam PO in Actie - klagen ook over de werkdruk en papieren rompslomp. Deze onderwijzers zeggen te gaan staken als hun eisen niet worden ingewilligd bij de formatiebesprekingen.

De werkdruk in het onderwijs is een ontegenzeggelijk probleem. Een probleem waar ik de leerkrachten in het Rotterdamse onderwijs ook mee zie worstelen. Er wordt dan ook nogal wat van hen gevraagd. De afgelopen tijd heeft het onderwijs te maken gehad met een groot aantal ingrijpende maatregelen. Zo gaan scholen sinds kort zelf over materiële zaken wat direct leidt tot minder handen in de klas (Algemeen Dagblad, 5 mei). Daarnaast zorgt het onderwijsachterstandenbeleid vaak tot grotere klassen en is de jeugdzorg gedecentraliseerd waar juist de combinatie onderwijs-zorg zo belangrijk is. En denk eens aan de torenhoge administratieve werklast. Tenslotte is er nog de invoering van passend onderwijs: het bieden van een goede onderwijsplek aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Maar is dat laatste nu werkelijk de (hoofd)oorzaak van de ervaren werkdruk?

Ik probeer iedere vrijdag mijn agenda vrij te houden voor een schoolbezoek. Zo bezocht ik afgelopen week De Archipel, een SO cluster 4 school in Rotterdam-Zuid. Een school die het moeilijk had, maar nu tien groepen goed draaiend houdt. Naast veel betrokken en bevlogen leerklachten zag ik daar een mooi voorbeeld van werkdrukverlichting. Het meisje aan het tafeltje kijkt schichtig om zich heen, naast haar zie ik het bekende gezicht van onze schoolcontactpersoon.Mij wordt verteld dat dit meisje met goede resultaten behandeld is in een ziekenhuis, nog ondersteuning nodig heeft en daardoor thuis dreigde te komen zitten. Mede dankzij de inzet van de Taskforce Thuiszitters, de Archipel en de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam kan zij nu toch naar school. Er is tijdelijke klassenassistentie voor de ochtenden - gefinancierd door PPO Rotterdam – gericht op volledige integratie in de klas.

Dít is de Rotterdamse aanpak. Het verlichten van de werkdruk van leerkrachten door hen daar waar nodig te ondersteunen tot aan meer handen in de klas. Met de glimlach van het kind als doel. Ja, er is een hoge werkdruk en laten we daar zeker wat aan doen. Snijd in administratielast, leg geen onnodige bijtaken op, zorg dat de klassen niet te groot worden. En laat dan leerkrachten doen waar hun hart ligt: het onderwijzen van álle kinderen. Daar zijn zij, naar mijn idee, graag druk mee.

Pagina delen: