15 mei 2018

Gedrag op de schoolagenda in IJsselmonde

Tegenwoordig heet het bijvoorbeeld ‘werkhouding’ en ‘samenwerken’. Op mijn schoolrapporten stonden nog cijfers voor gedrag, netheid en vlijt. Meestal was mijn gedrag een 7 waard, dat van mijn buurjongetje een 5 of lager. We hadden beiden geen idee van het waarom, maar wisten wel dat híj vaker op de gang stond dan ik. Maar verder? Gedrag is niet meer dan een poging je te verhouden tot de wereld. Waar en hoe leer je eigenlijk om ‘je te gedragen’, behalve door ‘vallen en opstaan’? Als kind lijkt het, alsof je gedrag je overkomt.

Blog detail image
Hansje Kersten De komende maanden delen onze OAT-medewerkers hun ervaringen in eigen wijk. Dit keer is het de beurt aan schoolcontactpersoon Hansje Kersten werkzaam in de Rotterdamse wijk IJsselmonde

Op het plein voor een speellokaal van een school in de Beverwaard-IJsselmonde, staan op woensdagmiddag een paar kinderen van een jaar of tien te wachten. Ze hebben geen sporttassen bij zich. Iets verderop staan volwassenen. Zij wachten ook. Als de deur van het speellokaal opengaat, rennen er een tiental kleuters en kinderen uit groep 3 naar hen toe. Ook zij hebben geen sporttassen bij zich. Als daar niet gesport wordt, wat doen die kinderen daar dan wel op hun vrije woensdagmiddag in dat speellokaal?

Deze kinderen doen mee met de IK BEN KI-training die door het Netwerk Beverwaard binnen het wijkplan wordt aangeboden. IK BEN KI is een psychomotorische training, waarbij vanuit een sterke, fysieke basis, sociale en mentale vaardigheden worden aangeleerd die kinderen helpen om beter(e) keuzes te maken. Ze leren zelfvertrouwen te ontwikkelen en hun gedrag flexibeler te sturen. De training wordt gegeven door een weerbaarheidstrainster en een psychomotorisch kindertherapeute.

Vorig schooljaar zijn, in het kader van de wijknetwerkplannen, de ib-ers en gymdocenten van alle basisscholen in Netwerk Beverwaard geschoold. Elena Carmona van Loon en Marcel Venis van Zwanen trainden hen in Regie Versterkend Handelen (RVH) in combinatie met Rots & Water. Alle basisscholen in het Netwerk Beverwaard kunnen sindsdien binnen het basisarrangement met RVH werken. RVH gaat over de invloed die leerkrachten hebben op de versterking van de regiefuncties van hun leerlingen. ‘Regiefuncties zorgen ervoor dat leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag en op hun leerproces. Hierdoor leren zij zichzelf kennen en ervaren zij dat ze keuzes hebben en krijgen zij meer zelfvertrouwen’, aldus Carmona van Loon. De IK BEN KI training bouwt hierop voort en is bedoeld voor leerlingen die op dit gebied wat extra’s te leren hebben, omdat ze wat vaker dan andere kinderen gedragsproblemen hebben. De kinderen die hebben meegedaan ervaren dat zij meer regie kunnen hebben over hun eigen gedrag, zodat dat gedrag hen minder ‘overkomt’.

In het Netwerk Groot IJsselmonde heeft men er voor gekozen om vanaf komend schooljaar te gaan werken met een gedragsspecialist die aan de scholen toegevoegd zal worden, zodat er gespecialiseerde kennis de scholen binnengehaald wordt. Daarnaast zal vanuit het SBO-wijkmaatwerkbudget gestart worden met professionalisering en begeleiding op het gebied van rekenen voor leerlingen met een SBO-profiel. SBO Van Heuven Goedhart verzorgt dit traject. In het Netwerk Lombardijen zullen de schooldirecteuren en IB-ers volgend schooljaar studiemiddagen RVH gaan volgen.

Kortom: Gedrag staat hoog op de schoolagenda van alle scholen in IJsselmonde!

Vragen? Stel ze aan Hansje Kersten.
Deze blog is mede tot stand gekomen o.b.v. input van portefeuillehouders Wijk Marieke Hovers en Pauline Disser.

Ik geef het stokje door…
Volgende maand zal er een blog met bespiegelingen uit de Rotterdamse wijk Alexander verschijnen.

Pagina delen: