16 maart 2017

Geef onderwijs een stem in de formatie

De meeste stemmen zijn geteld. Nederland heeft massaal (het opkomstpercentage ligt rond de 82%) gesproken. De koppen op de ochtendkranten liegen er niet om: Rutte blijft aan het roer, Nederland is rechts geworden (Trouw), Rutte houdt populisten eronder (de Volkskrant),Toch weer Rutte (AD).

Blog detail image
Nicole Teeuwen , directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, deelt iedere maand haar ervaringen en inzichten over passend onderwijs en gerelateerde onderwerpen.

Maar wat zal deze uitslag nu betekenen voor de kinderen in ons land? En meer specifiek: gaan we er hier in Rotterdam iets van merken, bijvoorbeeld op het gebied van Passend Onderwijs. Waar tijdens de campagne onderwerpen als veiligheid, milieu en identiteit veelvuldig aan bod kwamen, bleef het thema (Passend) Onderwijs vaak onaangeroerd.

Als ik kijk naar de programma’s van VVD, CDA en D66, de waarschijnlijke regeringspartners, dan valt mij een aantal punten op. De VVD wil gaan voor het allerbeste onderwijs en wil dat bewerkstelligen met modern, gelijkwaardig onderwijs en de beste leerkrachten voor de klas. Zij willen vooral de basis op orde brengen. Het CDA linkt het onderwijs liefst aan burgerschap, gevoed door verbinding met Nederlandse kernwaarden. Daarnaast benadrukt deze partij iets te willen doen aan kansen(on)gelijkheid. D66 wil vooral de werkdruk in het onderwijs verlagen en investeren in leerkrachten. Acceptatieplicht en het openbare karakter van scholen staan bij deze partij centraal.

Over Passend Onderwijs wordt tot nog toe weinig gezegd in de programma’s. Mogelijk dat de formatie en het coalitieakkoord hier een licht op gaan werpen. Want het is nodig. Passend Onderwijs verdient het om als maatschappelijke opdracht verder uitgewerkt te worden. Wanneer is Passend Onderwijs nu eigenlijk een succes? Wanneer is Passend Onderwijs nu eigenlijk af? Is Passend Onderwijs een succes als er geen thuiszitters zijn? Of als het doorverwijzingspercentage van het speciaal en speciaal basis onderwijs niet stijgt of juist daalt? Of als alle kinderen een passende plek hebben? En wat is dat dan precies? Zaken waar ieder schoolbestuur en samenwerkingsverband, na twee jaar Wet op het Passend Onderwijs, nog altijd mee worstelt.

Ook in de komende periode verdient de doorontwikkeling van Passend Onderwijs aandacht vanuit Den Haag. En dan graag een discussie die niet alleen door met casuïstiek in de media te komen wordt gevoerd, maar juist met opbouwend-kritische feedback vanuit de onderwijssector zelf.

En heeft u gezien hoe Rotterdam gisteren heeft gestemd? De VVD ging nek aan nek met de PVV, met een uiteindelijk verschil van minder dan 0,3%. Ook DENK haalde een flink aantal stemmen (8,1%). De PvdA viel in Rotterdam hard weg, zij gingen van 32% in 2012 naar 6,4%. De polarisatie in Rotterdam lijkt hiermee groter dan ooit. Rotterdamse scholen zullen hier dagelijks, steeds weer, een antwoord op moeten hebben. En dat dat niet altijd meevalt, hoor ik dagelijks van de werkvloer.

De partijen gaan nu aan de slag met de formatie. Ik zou hen willen oproepen om met elkaar op zoek te blijven naar een inclusieve samenleving in al haar vormen. Zeker die van het onderwijs. Laat in tegenstelling tot tijdens de campagne het thema (passend) onderwijs niet onbesproken. Investeer met elkaar in de toekomst, laat leerkrachten niet in de kou staan en zorg met elkaar dat Nederland kan blijven concurreren als het gaat om best opgeleide beroepsbevolking. Geef ieder kind gelijke kansen en het recht op passend, thuisnabij onderwijs. Geef onderwijs een stem!

Pagina delen: