15 januari 2019

“Geen kind Hoogvliet en Pernis uit”

In de middenbouw van de SBO school in Hoogvliet zit Chris. Chris is een jongen met meerdere diagnoses die binnen zijn vorige basisschool (regulier) veel gedragsproblemen liet zien. Chris zou naar het cluster 4 onderwijs verwezen worden, maar de IB’er van de school heeft contact opgenomen met de IB’er van de SBO school om te bespreken of daar nog opties lagen en zij eventueel een observatieplaatsing zouden aandurven met Chris. De IB’ers en schoolcontactpersonen van beide scholen hebben vervolgens onderzocht wat de mogelijkheden hiertoe waren. Na het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van Chris werd besloten tot een observatieplaatsing. Deze is succesvol verlopen en inmiddels voelt Chris zich helemaal thuis op de SBO school.

Blog detail image
Marielle van der Stap en Agnes Kleinjan Deze maanden delen onze OAT-medewerkers hun ervaringen in eigen wijk. Dit keer is het de beurt aan OAT Hoogvliet-Pernis.

Dit is een mooi voorbeeld van hoe scholen binnen Hoogvliet en Pernis alle opties goed bekijken en benutten voordat een kind buiten het gebied wordt geplaatst.

OAT A beslaat de gebieden Hoogvliet & Pernis. Het gebied Hoogvliet en Pernis telt 13 scholen, met in totaal 15 locaties. In het gebied bevindt zich één SBO-school en geen SO-voorziening. 

We staan met elkaar achter de visie zo veel mogelijk thuisnabij onderwijs te realiseren waarbij ieder kind in een straal van 3 km van zijn/ haar huis een passende onderwijsplek kan vinden (met uitzondering van SO): ‘Geen kind Hoogvliet en Pernis uit’.

Er is unaniem voor gekozen Hoogvliet & Pernis als één wijk te beschouwen en alle directieleden werken dan ook samen. Er wordt zes keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor directieleden belegd. Ook de IB’ers komen zes keer per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht. De voorbereiding en uitvoering voor deze bijeenkomsten worden sinds september 2018 ook zelf geregeld door de scholen waarbij er steeds 2 scholen in de voorbereidingsgroep nauw samenwerken.

Het vertrouwen tussen de scholen en PPO Rotterdam is groot, er vindt veel uitwisseling plaats en er wordt al regelmatig samen nagedacht over de beste plek voor een leerling. 

Bij de start van het wijkplan werd gezamenlijk gewerkt aan de doelen uit het wijkplan zoals bv. handelingsgericht werken. Zo heeft Noelle Pameijer afgelopen schooljaar een workshop gegeven en werden onderwijsborrels georganiseerd waar leerkrachten met elkaar konden sparren over verschillende onderwerpen.

Toch werd al snel duidelijk dat het lastig was om met alle scholen aan gezamenlijke doelen te werken. De puzzels en parels die door de verschillende scholen op de werkvloer werden ervaren  lagen te ver uiteen. Daarom is er in het directienetwerkoverleg besloten om miniteams te formeren. Scholen met dezelfde puzzels en parels hebben elkaar opgezocht en hebben met elkaar een plan gemaakt dat past binnen het overkoepelende wijkplan. In het wijkplan staan de thema’s HGW en gedrag centraal. De gemaakte plannen hebben de miniteams aan elkaar gepresenteerd, zodat er unaniem overeenstemming was over besteding van het wijkbudget. De scholen van Hoogvliet en Pernis hebben zich inmiddels verdeeld over 4 miniteams. Op dit moment worden de plannen van deze teams concreet uitgewerkt. Hierbij is steeds het uitgangspunt: ‘regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig’.

We geven het stokje door…
Volgende maand zal er een blog met bespiegelingen uit de Rotterdamse wijk Centrum-Noord verschijnen.

Pagina delen: