19 januari 2017

Het geheim

Ommoord. Zomaar een Rotterdamse wijk in het gebied Prins Alexander. Een rustige woonwijk met veel groen. Een wijk met meer dan 12.000 woningen en ruim 25.500 inwoners. Een wijk waar een derde van de inwoners kinderen heeft en men graag een blokje omgaat met de hond. Doorsnee niet? Toch pioniert deze wijk. Ommoord wil namelijk zoveel mogelijk kinderen een fijne plek op een reguliere basisschool geven. Ook als diezelfde kinderen gedrag vertonen waar anderen last van hebben, zoals driftaanvallen en agressie. Ook als escalatie dreigt.

Blog detail image
Nicole Teeuwen , directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, deelt iedere maand haar ervaringen en inzichten over passend onderwijs en gerelateerde onderwerpen.

Met de het project Passend Ommoord wil deze wijk het aantal verwijzingen van leerlingen naar het SO en SBO terugdringen. Niet alleen door de basisondersteuning te versterken en te borgen of door het vergroten van leerkrachtvaardigheden, maar vooral door het 'geheim' van het SO en SBO te leren kennen. Want wat is er nu precies zo effectief in de aanpak zoals die wordt gehanteerd? Het project vergt een intensieve samenwerking tussen regulier onderwijs, SBO, SO en BAO. Scholen in de wijk bundelen hun krachten. Zij willen hun leerkrachten niet alleen theoretisch scholen, maar ook teaching on the job bieden. Zo leert de juf of meester in de klas probleemgedrag bij kinderen te voorkomen en te hanteren. Met als doel: zo min mogelijk kinderen de wijk uit.

Ommoord is niet alleen. Ik zie dat steeds meer Rotterdamse wijken opstaan voor hun kinderen. Het boekje Pilots en projecten in Rotterdamse wijken is daar het directe bewijs van. Dit boekje laat niet alleen zien waarin is geïnvesteerd, maar vooral wat het effect is van de vele wijkinitiatieven. De visie op deze initiatieven komt voort uit ons implementatieplan horend bij de intentieverklaring die getekend is door alle Rotterdamse schoolbesturen. Je zou kunnen zeggen dat dit plan het geheim van succesvol passend onderwijs prijs geeft: het werkt pas wanneer de initiatieven van onderop komen. Juist daarom zie ik dit boekje als de verdienste van onze scholen, die gekomen zijn tot zoveel mooie initiatieven in de wijk.

Morgen spreek ik tijdens een bijeenkomst over de doorontwikkeling van passend onderwijs van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ). Zij brengen vier initiatieven in kaart, waaronder de wijkaanpak in Rotterdam. Het eigenaarschap van de scholen, de ontwikkeling ‘op maat’ per wijk en de verbreding van het SBO zijn ontwikkelingen die ook hen niet zijn ontgaan. Er zijn hierin twee lijnen te onderscheiden: de financiële lijn die zo haar prikkels afgeeft en de realisatie van een dekkend netwerk per wijk. Een netwerk waar zoveel mogelijk kinderen in het ‘regulier’ komen met waar nodig integratie van het speciaal onderwijs.

Ook benieuwd naar het geheim van passend onderwijs? Nieuwsgierig naar het project Passend Ommoord of een van de andere projecten? Lees ons boekje en laat je inspireren!

Pagina delen: