01 oktober 2017

Investeren in goed onderwijs

Investeren in goed onderwijs Vijf oktober nadert. Het PO front luidt die dag de noodklok en met de leus ‘Code Rood’ leggen zo’n 10.000 leerkrachten uit het basisonderwijs het werk neer. Investeren in goed onderwijs, dát is wat de actievoerders willen. En dat snap ik heel goed. Want de werkdruk in het primair onderwijs is groot. Hoe dat komt? Naast Passend Onderwijs is er een veelheid aan maatregelen over de sector uitgestort. Teveel tegelijkertijd. En wie voelt dat het meest? De leerkracht in de klas. Kijk maar eens mee: 

Blog detail image
Nicole Teeuwen , directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, deelt iedere maand haar ervaringen en inzichten over passend onderwijs en gerelateerde onderwerpen.

Investeren in goed onderwijs Vijf oktober nadert. Het PO front luidt die dag de noodklok en met de leus ‘Code Rood’ leggen zo’n 10.000 leerkrachten uit het basisonderwijs het werk neer. Investeren in goed onderwijs, dát is wat de actievoerders willen. En dat snap ik heel goed. Want de werkdruk in het primair onderwijs is groot. Hoe dat komt? Naast Passend Onderwijs is er een veelheid aan maatregelen over de sector uitgestort. Teveel tegelijkertijd. En wie voelt dat het meest? De leerkracht in de klas. Kijk maar eens mee: 
 

  • Op macroniveau waren er de afgelopen jaren de drie grote decentralisaties in het sociale domein. Dit zorgt voor de verschijning van een andere, moeilijkere  doelgroep in het basisonderwijs.
  • De grote klassen die, zeker in Rotterdam, een gevolg zijn van het snijden in onderwijsachterstandenbeleid.
  • De nieuwe regeling materiële instandhouding die ongetwijfeld leidt tot minder geld en dus minder personeel.
  • De grote variatie aan nationaliteiten in de klas en de toename in NT2.
    Het steeds mondiger worden van ouders (zie uitzending De Wereld Draait Door van afgelopen dinsdag 12 september).

Natuurlijk wordt mij ook de vraag gesteld of Passend Onderwijs niet een prominente rol speelt in deze problematiek. Zo zou het geld bestemd voor passend onderwijs niet terecht komen bij de leerkracht wat dan weer tot een hogere werkdruk in de klas zou leiden. Dergelijke vragenstellers baseren zich dan op de 10e voortgangsrapportage van OC&W, die destijds voor veel verwarring zorgde. Of het rapport van de Rekenkamer van afgelopen mei. Het klopt dat er bij de invoering van passend onderwijs niet goed nagedacht is over een eenduidige landelijke registratie.
 
Samenwerkingsverbanden verantwoorden nu nog individueel. De cijfers geven daardoor vaak een vertekend beeld van de werkelijkheid (zie onze brief aan Sander Dekker in reactie op de 10e voortgangsrapportage OC&W of onze reactie op het rapport van de Rekenkamer). Met als gevolg dat er een verkeerd beeld over het toekennen van gelden ontstaat. Dit probleem is door zowel de rekenkamer, als OC&W en samenwerkingsverbanden erkend. Op dit moment wordt er gepraat over een oplossing waarbij de cijfers een weergave van de werkelijkheid zijn.
 
In Rotterdam wordt het geld in elk geval veelal juist heel praktisch ingezet door extra handen in de klas. Dat wij in Rotterdam van meerwaarde zijn erkennen ook onze scholen: zij waardeerden onlangs onze medewerkers met het mooie cijfer van een 8,4. Het investeren in goed onderwijs zien wij als een prioriteit. Net als de zorg om de leerkracht die op dit moment overloopt. En wel door te kijken naar het échte waarom achter deze noodkreet. In Rotterdam zijn we samen met de gemeente een onderzoek gestart naar het verband tussen jeugdzorg en onderwijs. Juíst om erachter te komen of daar (en zo ja, waar) de schoen wringt. Naar mijn menig zou er een oplossing liggen in de inzet van jeugdhulp op school.
 
Vanaf deze plek wil ik dan ook namens PPO Rotterdam mijn solidariteit en steun uitspreken voor alle leerkrachten die willen investeren in het onderwijs. Laten wij hen de ruimte en mogelijkheden (blijven) bieden dit op de allerbeste wijze te blijven doen. Voor onze kinderen.

Pagina delen: