20 oktober 2016

Lef!

Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Mijn zoon van vier voor het eerst naar school. Zijn klamme handje in de mijne. Een beetje schuchter, maar opeens zijn verlegenheid opzij zettend laat hij los. “Ga maar mama, ik kan het zelf.” En hop daar stapte hij de klas in, gaf de juf een hand en zocht zijn plekje. Dat noem ik nou lef. 

Blog detail image
Nicole Teeuwen , directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, deelt iedere maand haar ervaringen en inzichten over passend onderwijs en gerelateerde onderwerpen.

Afgelopen maand bezocht ik samen met een heleboel collega's uit VO en PO de tweedaagse conferentie ‘Samen werken aan transformatie.' De conferentie bestond uit een aaneenschakeling van nuttige workshops, co-creatie sessies, interessante dialogen en toespraken met als rode draad hoe nu verder.

Na de enorme stelselwijziging die zowel passend onderwijs als jeugdzorg voor hun kiezen kregen is het nu tijd voor de volgende stap. Toch lijkt passend onderwijs daarin te aarzelen. Bekneld door regels en gedemotiveerd door veel papier. Hoe gaat passend onderwijs de omslag maken van samenwerkende besturen naar samenwerking in en rond de school? Naar mijn mening begint dat met een stevige portie lef. Lef om de transformatie te laten beginnen bij jezelf. Lef om stevig mandaat te pakken, om ondanks dat er zaken nu ingewikkeld liggen doelen te stellen. Niet te denken in beperkingen, maar in mogelijkheden en kansen. Katinka Slump, juridisch adviseur onderwijsrecht en spreker op de conferentie noemde het de emancipatie van schoolbesturen. Wij in Rotterdam zeggen: de mouwen opstropen en ervoor gaan!

In datzelfde Rotterdam zijn we sinds de start van passend onderwijs bezig met de initiatieven van scholen zelf. Juist om te komen tot een dekkend netwerk en om passend onderwijs vorm te geven. Het getuigt van lef dat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dit durven. En het getuigt van lef dat scholen niet terugdeinzen, maar zich met enorme passie en betrokkenheid inzetten voor die leerlingen die het het hardste nodig hebben. We willen heel graag laten zien hoeveel van dit soort initiatieven er zijn. Eind dit jaar zullen we dan ook een reader beschikbaar stellen aan alle scholen waarin dit alles gebundeld is. Met als doel van elkaar te leren.

In mijn optiek maakt de combinatie van zorg en onderwijs passend onderwijs tot een succes. Dat is iets waarmee wij als PPO Rotterdam mee aan de slag zijn en gaan. Om met Marc Dullaert te spreken: “Het centraal stellen van de onderwijsbehoefte van het kind. Dat is waar het om gaat.”

Pagina delen: