11 september 2018

Past ons onderwijs ons?

Na twee jaar hard werken aan het wijkplan en een aftrap in het vorig schooljaar met o.a. inspirerende bijeenkomsten met Elena Carmona van Loon staan we in Delfshaven nu voor de taak om de plannen ook handen en voeten te geven. Daarvoor hebben we iedereen in de wijk nodig: directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en ook verdere partners als CJG, wijkteams enzovoorts.

Blog detail image
Frank Jacobs (i.s.m. Jet Laforet en Walter Wilschut) Deze maanden delen onze OAT-medewerkers hun ervaringen in eigen wijk. Dit keer is het de beurt aan OAT Delfshaven.

Op 2 oktober trappen we daarom met het hele (scholen)veld af in de Fruitvis met een inspirerende en gezellige middag, onder de titel “Past ons onderwijs ons”. We zullen worden geprikkeld door de “Vrije Denkers” om buiten de gangbare paden van doen en denken te treden en zo het (passend) onderwijs meer passend op onze situatie te maken. Ook Michiel Minderhoud zal op luchtige wijze zijn steentje bijdragen en vooruit kijken en vooral luisteren naar de ambities van de wijk.

Na deze aftrap gaan we hard aan de slag om de initiatieven, die in het wijkplan zijn genoemd uit te rollen over heel Delfshaven. KID, vorig jaar gestart in de wijk Sparta moet een plek krijgen binnen heel Delfshaven. Ook het in wijk Havens op de OBS Delfshaven gestarte initiatief “De Tweede Haven” zal verder worden uitgerold. De drie nieuwe in het wijkplan genoemde initiatieven rondom de “ZML-leerling”, “meergebegaafdheid” en “"van SBO-individueel budget naar wijkbudget” gaan worden uitgewerkt en een praktische invulling krijgen. Voor deze 5 initiatieven zijn ontwikkelgroepen in het leven geroepen bestaande uit mensen vanuit de scholen verspreid over het OAT-gebied, die ondersteund vanuit het OAT hier invulling aan gaan geven. Zo kan de samenwerking tussen scholen gaan verbeteren en kan er voor de leerlingen in Delfshaven nog meer dan nu een passende plek worden gevonden.

Voor alle scholen in Delfshaven verschijnt een paar keer per jaar vanuit de stuurgroep Passend Onderwijs een voortgangsbericht, zodat ieder op de hoogte kan blijven over de ontwikkelingen in Delfshaven.

We geven het stokje door…
Volgende maand zal er een blog met bespiegelingen uit de Rotterdamse wijk Kralingen-Crooswijk verschijnen.

Pagina delen: