16 april 2018

Vroegsignalering in Feijenoord

Het is een zonnige ochtend ergens op een schoolplein in de Rotterdamse wijk Feijenoord.  Voor het gebouw - een combinatie van school en peuterspeelzaal – rennen en springen peuters en basisschoolkinderen op hun eigen plein. De peuters vermaken zich prima tot zij weer worden opgehaald. Zo ook peuter Gino. Gino is al bijna vier jaar en mag dus binnenkort naar de basisschool. Hij wordt altijd door mama gebracht. Alleen, mama blijft. Weggaan is voor haar geen optie: Gino heeft nog steeds extreem veel moeite met afscheid nemen.

Ondertussen speelt Gino op de peutergroep met de invaljuf. Het spel - en de daarbij horende aandacht van de juf - houdt hij vast totdat hij wordt opgehaald door oma. Zijn moeder gaat straks namelijk met de juf praten en een aantal andere deskundigen over hoe het verder moet als hij straks naar de basisschool gaat. Als het tijd is en oma staat te wachten, begint hij alle schepjes, harken en emmers die op de speelplaats liggen op te ruimen. Hij vertelt hardop wat hij opraapt. Pas als Gino alles geordend heeft, loopt hij tevreden met zijn oma mee. Rugzak op de rug en handen tegen zijn oren omdat er op straat zoveel geluiden zijn. 

Blog detail image
Heleen Janse en Marianne Nobel De komende maanden delen onze OAT-medewerkers hun ervaringen in eigen wijk. Dit keer is het de beurt aan schoolcontactpersonen Heleen Janse en Marianne Nobel, beiden werkzaam in de Rotterdamse wijken Vreewijk, Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk en Kop van Zuid-Katendrecht-Feijenoord in het gebied Feijenoord.

Feijenoord op Koers! Een slogan uit de voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). En dat is precies waar het in de samenwerking tussen partners rondom het jonge kind in het kansrijke gebied Feijenoord om gaat. Feijenoord ligt in het hart van Rotterdam Zuid en is opgedeeld in zeven wijken. De meeste wijken vallen onder de Children’s zone of werken deels volgens de Children’s zone aanpak. Dit betekent dat verschillende partijen samen, vanuit een gedeelde pedagogische en didactische visie, kinderen van 0 tot 18 jaar extra aandacht geven en voorbereiden op een succesvolle toekomst. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders. Onderwijs, gemeente, wijkteams, het CJG en welzijn zetten alles op alles om de samenwerking te optimaliseren: barrières worden blootgelegd, partners leren elkaar beter kennen en verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. 

Binnen de vijf netwerken in Feijenoord, Vreewijk, Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk en Kop van Zuid-Katendrecht-Feijenoord, staat het onderwerp Verbeteren van Vroegsignalering als een van de ambities in de wijkplannen. Dit houdt in het zo vroeg mogelijk signaleren van opgroei- en opvoedproblemen van kinderen in de wijk, zodat er in een zo vroeg mogelijk stadium passende zorg en ondersteuning geboden kan worden. Deze signalering start al in de voorschoolse periode. Dit betekent dat, wanneer kinderen starten op een voorschoolse voorziening, deze voorziening ook een belangrijke rol krijgt in het signaleren. Ook kunnen zij, in samenspraak met ouders, tijdig opschalen bij zorgen.

Mooie voorbeelden van afstemmingsoverleggen tussen partners in de wijk zijn het JKZ-jonge kind overleg in Vreewijk en het CZ-jonge kind overleg in Hillesluis. Hier sluiten voorschoolse organisaties, VSMW, wijkteam, het CJG en PPO Rotterdam aan om knelpunten rondom de zorg voor jonge kinderen te bespreken en aan te pakken. Het resultaat is dat leidsters op de voorscholen eerder signaleren. Vanuit de wijkteams is er nu een vaste contactpersoon gekoppeld aan iedere voorschoolse voorziening in Vreewijk. Wij merken dat ons OAT tijdig wordt ingeschakeld bij twijfels over een passende onderwijsplek en dat men bekend is met de expertise van de BEO-groep van Horizon en de KDV+ groep van Kinderdam.

Een volgende stap is het nog verder verbeteren van de doorgaande lijn tussen de voorschoolse voorziening en de basisschool. Daarnaast hebben OAT Feijenoord, het CJG en de organisatie Samen1Feijenoord de handen ineen geslagen om een tweetal grote netwerkbijeenkomsten rondom het Jonge Kind te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten zullen - naast de voorgenoemde partners - ook partners als Homestart, Wijkacademie opvoeden, logopedisten, kinderfysiotherapeuten en verpleegkundigen aansluiten.

Steeds meer weten de voorschoolse voorzieningen en scholen elkaar te vinden. Steeds vaker wordt er tijdig een beroep gedaan op deskundigheid van partners zoals het CJG, het wijkteam en PPO Rotterdam met betrekking tot de vroegsignalering. Het zo vroeg mogelijk in kaart brengen van speciale onderwijsbehoeften, dát is onze ambitie. Zodat een kind zich zonder onderbrekingen kan ontwikkelen, met aandacht voor zijn of haar gezin. Er zijn inmiddels mooie stappen gezet. De uitdaging is om elkaar te blijven vinden!

Vragen? Stel ze aan Heleen Janse of Marianne Nobel

We geven het stokje door…
Volgende maand zal er een blog met bespiegelingen uit de Rotterdamse wijk IJsselmonde verschijnen.

Pagina delen: