20 mei 2020

Communiqué 7 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang. Het Regieteam heeft in de vergadering van dinsdag 19 mei 2020 het volgende besproken en besloten:

Noodopvang echt voor nood

Het Gezamenlijk Regieteam ziet een flinke groei in de noodopvang, mede veroorzaakt door vraag om opvang vanuit ouders met aan cruciale functies gerelateerde beroepen.

Deze groei, in combinatie met de heropening van de scholen en kinderopvang, leidt tot capaciteitsproblemen.

De noodopvang moet beschikbaar blijven voor diegene die dat écht nodig heeft om de dienstverlening aan de stad te kunnen blijven waarborgen. Daarom willen we de noodopvang tot beheersbare proporties terugbrengen. De Rotterdamse kinderopvang en de scholen hebben daarom gezamenlijk besloten om strenger te controleren op de noodzaak tot toegang tot de noodopvang. 

Alle gezonde kinderen weer naar school en reguliere opvang

De basisscholen zijn weer open - zij het op ‘halve kracht’. Het is de bedoeling dat alle kinderen die gezond zijn weer naar school gaan.

Nog niet alle kinderen gaan weer naar school. Voor de goede orde: er is géén afstands- of thuisonderwijs meer beschikbaar. Kinderen krijgen voor de helft van de onderwijstijd les op school en de andere helft is op basis van huiswerk en opdrachten ingevuld. Als ouders die hun kinderen thuis houden toch onderwijs voor hen willen, is er maar één dringend advies: Laat ze weer naar school gaan.

Pagina delen: