29 juni 2020

Slotcommuniqué / Communiqué 10 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Peuteropvang & Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam Rotterdam verzorgt de coördinatie en uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen om opvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen te realiseren, om kwetsbare kinderen in beeld te brengen en van extra steun en begeleiding thuis te voorzien, of noodopvang te realiseren.

Het Regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Rotterdam, schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en besturen Kinderopvang.

Het Regieteam heeft in de vergadering van woensdag 24 juni 2020 het volgende besproken en besloten:

Laatste vergadering van het Regieteam

Het Gezamenlijk Regieteam heeft besloten zijn werkzaamheden te beëindigen – voor nu zit het werk erop.

Het Regieteam wil alle betrokkenen, en dat waren er zeer velen, in de kinderopvang, in de buitenschoolse opvang, in de scholen, in de noodopvang, de ‘leerrechtambtenaren’ en het stedelijk team jongerenwerk zeer hartelijk danken voor hun inzet en medewerking, geleverd in een sfeer van goede samenwerking.

Het Regieteam heeft zichzelf niet ontbonden. Mocht daartoe aanleiding ontstaan, dan zal het team weer in functie treden.

Laten wij hopen dat dat niet nodig zal blijken.

Pagina delen: