Nieuws

News overview image

21 juni 2018

Maatwerkbudgetten: kaders en afspraken schooljaar 2018-2019

Ons samenwerkingsverband maakt deze periode een pas op de plaats. Dit betekent dat - om financieel gezond te blijven en kinderen waar nodig passende ondersteuning te kunnen blijven geven - het noodzakelijk is om de afspraken in de begroting van 2018 na te leven.

News overview image

14 juni 2018

Nieuwe SO-vestiging Yulius in Rotterdam-IJsselmonde

Op dit moment maken zo’n zestig Rotterdamse leerlingen gebruik van SO-school De Wilgen in Barendrecht. Na de zomervakantie start Yulius Onderwijs ook met een SO-school in Rotterdam-IJsselmonde.

 

 

News overview image

12 juni 2018

Thuiszitters: tijd voor actie!

Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een schoolloopbaan krijgt die bij hem of haar past, met de juiste ondersteuning op het juiste moment. Thuiszitten moet daarom worden voorkomen en bestreden. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, zitten er nog steeds te veel kinderen thuis. Tijd voor actie!

News overview image

12 juni 2018

Zicht op de basisondersteuning

Onze schoolbesturen realiseren zich dat de PPO medewerkers gezamenlijk over veel kennis beschikken van de Rotterdamse scholen. De besturen hebben PPO Rotterdam daarom verzocht deze kennis meer en gestructureerd met hen te delen.

News overview image

11 juni 2018

Van groep 8 naar het VO: warme overdracht

Op woensdag 6 juni organiseerden Koers VO (Kees Blaauw) en PPO Rotterdam (Lizzy van den Berg) een pilotbijeenkomst rond het thema ‘warme overdracht van leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs’.

News overview image

4 juni 2018

Terugblik: “Zijn we slim bezig?”

Afgelopen woensdag 30 mei was het zover: kinderen, ouders en professionals verzamelden zich in de Rotterdamse Fruitvis om met elkaar na te denken over Hoogbegaafdheid. Met als centrale vraag van de middag: Zijn we slim bezig?

News overview image

31 mei 2018

Let op! Dossiers EED uiterlijk 22 juni aanleveren

Let op intern begeleiders! Dossiers voor de vergoede dyslexiezorg die uiterlijk 22 juni 2018 zijn aangeleverd en zowel volledig zijn als voldoen aan alle criteria/eisen kunnen voor de zomervakantie door de poortwachter EED zeker verwerkt worden.

News overview image

31 mei 2018

Kindkans op 1 juni in Alexander van start!

De afgelopen weken zijn alle intern begeleiders en onze eigen medewerkers in de wijk Alexander geschoold in het nieuwe, veilige systeem voor gegevensoverdracht: Kindkans. Samen zijn zij nu startklaar om per 1 juni het systeem in gebruik te nemen.