Nieuws

News overview image

19 april 2018

Toeleidingsroute EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie)

Vanaf januari 2018 verloopt de toeleidingsroute naar de vergoede dyslexiezorg niet via het wijkteam maar via het onderwijs (PPO Rotterdam). PPO Rotterdam heeft van de gemeente Rotterdam de opdracht gekregen te zorgen voor complete dossiers. Dit houdt in dat alleen leerlingen die voldoen aan de gestelde criteria, welke terug te vinden zijn in een compleet ingevuld leerlingdossier, kunnen worden aangemeld bij een van de gecontracteerde aanbieders.

News overview image

19 april 2018

Kindkans: scholing en tussenliggende periode

De inrichting van het nieuwe systeem voor gegevensoverdracht Kindkans is in volle gang. De scholingsdata voor start-OAT Alexander zijn dan ook  geprikt en met betrokkenen gecommuniceerd.

News overview image

19 april 2018

Tijdig aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring

Wij maken scholen erop attent dat de uiterste datum voor het indienen van aanvragen TLV bij de TLC dit jaar is vastgesteld op 1 juni 2018.

News overview image

17 april 2018

Nieuwe werkinstructie wijkteams en scholen per 1 juni 2018

Het verbeteren van de samenwerking tussen scholen en wijkteams heeft volop de aandacht. Vanuit de gemeente Rotterdam zijn er daarom nieuwe werkinstructies ontwikkeld. Deze dragen bij aan een vlottere samenwerking tussen scholen en wijkteams.

News overview image

17 april 2018

Van AB Plus naar AB Gedrag

Het aantal aanmeldingen voor ons arrangement Ambulante Begeleiding Plus is vorig schooljaar toegenomen. Om lange wachtlijsten te voorkomen, preventiever te kunnen werken én beter in te kunnen spelen op de vraag van scholen, hebben we besloten e.e.a. te veranderen in ons aanbod van ambulante begeleiding op het gebied van gedrag.

News overview image

16 april 2018

Jaarverslag Gemeentelijke Kinderombudsman 2017

Het Jaarverslag van de Gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam, Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen 2017 is gepubliceerd. Lees het jaarverslag hier

News overview image

12 april 2018

Staat van de Samenwerkingsverbanden

Elk jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Op het congres De Staat van het Onderwijs van afgelopen woensdag 11 april, werd het gelijknamige rapport aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overhandigd. Dit jaar leggen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs daar De Staat van de Samenwerkingsverbanden naast.

News overview image

9 april 2018

Aanmelden: Zijn we slim bezig?

Bent u een professional die werkt met Rotterdamse (hoog)begaafde kinderen of bent u een ouder/verzorger van een (hoog)begaafd kind die graag meedenkt en kritisch constructief is? Of bent u bijvoorbeeld HB-specialist op een Rotterdamse school? Dan nodigen we u graag uit!