Nieuws

News overview image

2 april 2019

Nieuwe samenstelling OPR

​De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit personeelsleden en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam. 

In maart jl. heeft er een verkiezing plaats gevonden voor de OPR. Inmiddels is de stembus gesloten en zijn alle stemmen geteld. Het volledige overzicht met alle (nieuwe) leden kun je hier​ terug vinden.

 

News overview image

29 maart 2019

Vacature: medewerker PPO Rotterdam | Team Kralingen Crooswijk

Voor OAT Kralingen Crooswijk in Rotterdam zoeken wij een Medewerker PPO voor 24 uur per week met ingang van 1 mei 2019.

News overview image

19 maart 2019

Samen zijn wij school

Samen willen we ieder kind een passende onderwijsplek bieden. Samen met collega's van PPO, scholen, schoolbesturen en natuurlijk ook met ouders. 

News overview image

19 maart 2019

Voortgangsrapportage 3 - 2018

Het derde en laatste Voortgangsrapportage van PPO Rotterdam over het jaar 2018 is beschikbaar. In deze rapportage wordt kort teruggeblikt op de periode september tot en met december 2018. 

Klik hier.

News overview image

19 maart 2019

Kleuters op het SBO

PPO Rotterdam zet de eerste stap 

News overview image

19 februari 2019

Rotterdamse kampioenen-PPO themamiddag ‘Teach Like a Champion’

Wat hebben de Rotterdamse ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit en Teach Like a Champion gemeen? Dát hebben een dertigtal toppers uit de Rotterdamse scholen ondervonden tijdens de twee themabijeenkomsten ‘Teach Like a Champion’.

News overview image

5 februari 2019

ParnasSys Academie

Sinds de invoering van Kindkans krijgen we af en toe de vraag of het ook mogelijk is een cursus te krijgen om de voorbereidingen van een hulpvraag in ParnasSys efficiënter te kunnen doen.

News overview image

5 februari 2019

Onderzoek naar slechthorende kinderen in het regulier onderwijs

Bericht van mevrouw Femke Hempel: “Ik neem samen met een groep andere master studenten van de Universiteit van Leiden, deel aan een onderzoek naar slechthorende kinderen in het regulier basisonderwijs.