Nieuws

News overview image

11 juni 2019

Samen zorgen voor privacy en veiligheid

Naast de wettelijke verplichting vinden wij het ook zeer belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze samenwerkingspartners en onze leerlingen uit Rotterdam. Dat kan alleen als we samen zorgen voor veiligheid.

Daarom vragen wij aan alle scholen en schoolbesturen in ons samenwerkingsverband om drie acties zo snel en nauwkeurig mogelijk uit te voeren.

Bekijk hier de leaflet "Samen zorgen voor privacy en veiligheid". 

News overview image

4 juni 2019

Themabijeenkomsten schooljaar 2019-2020

Komend schooljaar organiseren we weer themabijeenkomsten rond diverse onderwerpen.

Nieuw dit schooljaar is dat er bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen worden georganiseerd. Naast de al bekende themabijeenkomsten voor leerkrachten wordt er ook een themabijeenkomst voor directies en één voor intern begeleiders georganiseerd.

Er zijn al een aantal data bekend, je ziet ze in onze agenda. Aanmelden kan alvast. 

News overview image

27 mei 2019

GAAF op Zuid

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt op basisschool de Globetrotter Katendrecht een (tweede) locatie voor het deeltijdarrangement voor begaafde (dubbel-bijzondere) leerlingen gestart. Vanuit een enthousiaste samenwerking met het wijkoverleg Katendrecht - Kop van Zuid gaat PPO Rotterdam ook in Rotterdam Zuid verder werken aan een zo goed mogelijk aanbod voor begaafde leerlingen.


Rotterdam Gaaf is de naam van het actieplan waarmee PPO Rotterdam in de komende jaren inzet op ondersteuning, kennis en kunde met betrekking tot begaafdheid. Gaaf in de zin van geweldig en gaaf in de zin van heel (maken) met elkaar.
PPO Rotterdam biedt ambulante begeleiding door begaafdheidsspecialisten die de school, ouders en leerlingen ondersteunt om (nog beter) aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen. Wanneer dit niet voldoende is kan dit  deeltijdarrangement worden ingezet als een interventie. PPO Rotterdam draagt hiermee bij aan het verminderen van handelingsverlegenheid op de eigen school van deze ‘dubbel-bijzondere’ leerlingen.


Met het arrangement zet PPO Rotterdam in op intensieve, gespecialiseerde begeleiding voor begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsbelemmeringen. Na een succesvolle pilot in Rotterdam Noord, wordt dit deeltijdarrangement  voor begaafde leerlingen in de komende jaren geleidelijk dekkend gemaakt voor het gehele verzorgingsgebied van PPO Rotterdam.

News overview image

13 mei 2019

"Het is als het maskeren van de rode vlekjes bij de mazelen, de patiënt blijft ziek….."

PPO Rotterdam vraagt minister Slob het onrechtvaardige salarisverschil tussen leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam op te heffen. De aanleiding van dat verzoek lag in het feit dat er een klein aantal SO-leerlingen in Rotterdam thuiszit vanwege het lerarentekort in Rotterdam en dat uw Inspectie dit probleem op de schouders van PPO Rotterdam heeft gelegd.

Klik hier voor de volledige brief.

News overview image

2 april 2019

Nieuwe samenstelling OPR

​De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit personeelsleden en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam. 

In maart jl. heeft er een verkiezing plaats gevonden voor de OPR. Inmiddels is de stembus gesloten en zijn alle stemmen geteld. Het volledige overzicht met alle (nieuwe) leden kun je hier​ terug vinden.

 

News overview image

29 maart 2019

Vacature: medewerker PPO Rotterdam | Team Kralingen Crooswijk

Voor OAT Kralingen Crooswijk in Rotterdam zoeken wij een Medewerker PPO voor 24 uur per week met ingang van 1 mei 2019.

News overview image

19 maart 2019

Samen zijn wij school

Samen willen we ieder kind een passende onderwijsplek bieden. Samen met collega's van PPO, scholen, schoolbesturen en natuurlijk ook met ouders. 

News overview image

19 maart 2019

Voortgangsrapportage 3 - 2018

Het derde en laatste Voortgangsrapportage van PPO Rotterdam over het jaar 2018 is beschikbaar. In deze rapportage wordt kort teruggeblikt op de periode september tot en met december 2018. 

Klik hier.