Nieuws

News overview image

10 februari 2020

Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk

Onderstaande films geven handvatten om de kwaliteit van procedures rond de vergoedingsregeling (verder) te verbeteren.

 

News overview image

4 februari 2020

Vooraankondiging Tafeltjesmiddag PO - VO

Samen zorgen we voor een goede overstap naar het VO. Op woensdagmiddag, 17 juni organiseren Koers VO, gemeente Rotterdam en PPO Rotterdam een nieuwe editie van de tafeltjesmiddag. De gelegenheid voor po-scholen om een mondelinge toelichting te geven op het OKR voor leerlingen die naar Rotterdamse vo-scholen gaan.

Klik hier voor de volledige vooraankondiging.

News overview image

4 februari 2020

Uitnodiging creatieve werkplaats "Oog voor jou"

Elke school heeft leerlingen die wel eens niet op school zijn. In Rotterdam willen we stil staan bij het geoorloofd verzuim in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, met name de overgang van het PO naar het VO is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Met als motto “Oog voor jou” organiseren PPO Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Koers VO samen een creatieve werkplaats geoorloofd verzuim voor onderwijsprofessionals (bovenbouw PO en onderbouw VO) en samenwerkingspartners op 4  maart 2020 (scholen op Noord) of 25 maart 2020 (scholen op Zuid). Zie uitnodiging en aanmelding in de bijlage.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 12 februari 2020. De beschikbare plaatsen zijn beperkt dus aanmelden is erg belangrijk. Uiterlijk 20 februari 2020 laten we weten of je hierbij aanwezig kunt zijn. Een bevestiging is nodig om toegang te krijgen tot deze bijeenkomst.

We hopen jou of je collega in maart 2020 op een van de bijeenkomsten te zien.

Klik hier voor de uitnodiging en de mogelijkheid tot inschrijving.

 

                 

 

News overview image

28 januari 2020

Film OPP

Er komen sinds de aanvang van het huidige schooljaar en de start van de nieuwe route voor de aanvraag van de TLV's veel vragen van scholen over de ins en outs van een OPP. Het OPP is nodig voor de aanvraag van een TLV, maar ook voor de aanvraag van een arrangement vanuit PPO (bijvoorbeeld ambulante begeleiding, een psychodiagnostisch onderzoek, een maatwerkbudget). De onderwijsinspectie en de Onderwijsgeschillen signaleerden enkele gevallen waarin niet aan deze eis werd voldaan. 

Maar wat moet er nou precies in een OPP staan en waarom? In bijgaand filmpje vindt u in een notendop de antwoorden op deze vraag. Vanuit PPO zullen de scholen worden ondersteund door de schoolcontactpersonen bij verdere vragen over de OPP's. 

 

News overview image

21 januari 2020

Leerlingdossier Dyslexie 4.0 vanaf heden beschikbaar op de website van PPO Rotterdam!

In 2019 verscheen in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie het Leerlingdossier Dyslexie versie 3.0. Op basis van feedback uit de praktijk en in samenwerking met PPO Rotterdam is het Leerlingdossier aangescherpt. Leerlingdossier Dyslexie versie 4.0 is vanaf januari 2020 beschikbaar. De auteurs hopen met deze vernieuwde versie de praktische bruikbaarheid van dit dossier verder te verbeteren. We verzoeken u om vanaf heden deze vernieuwde versie te gebruiken.

 

News overview image

14 januari 2020

Vooraankondiging: maatwerkbijeenkomsten geoorloofd verzuim in maart 2020

Al het verzuim van leerlingen op school is zorgelijk, ook als dit verzuim geoorloofd is. Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek en vormt een risicofactor voor volledig en ongeoorloofd thuiszitten in het PO en/of VO.

De afspraken in de G4 om meer preventief in te zetten op deze specifieke groep kinderen, heeft ertoe geleid dat Rotterdam vanaf eind 2019 een aanpak ontwikkeld om ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en in te grijpen bij de eerste signalen ervan. PPO Rotterdam maakt deel uit van de Rotterdamse werkgroep ‘zorgelijk verzuim’ waaraan ook de Gemeente Rotterdam, Leerplicht, Koers VO, CJG en de wijkteams deelnemen. Hierbij is speciale aandacht voor het geoorloofd verzuim in de groepen 7 en 8 en de overgang PO-VO.

De maatwerkbijeenkomsten ‘geoorloofd verzuim’ in maart 2020 zijn de start van een stads brede Rotterdamse campagne onder de noemer ‘oog voor jou’. Deze campagne is gericht op bewustwording van geoorloofd verzuim bij ouders, leerlingen en onderwijs- en zorgprofessionals. Verdere uitrol van deze Rotterdamse campagne en bijbehorende acties zullen in de periode van het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 plaats vinden.

Waar & wanneer:
Op 4 maart 2020 vindt de bijeenkomst plaats in Noord en op 25 maart 2020 in Zuid.  De bijeenkomsten vinden plaats in de middag. Nadere informatie over de locatie, tijd en aanmelding volgt zo snel mogelijk.

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Vanuit elke school twee afgevaardigden (directie, IB en/of leerkrachten groep 7 of 8). Het belooft een inspirerende en interactieve middag te worden.

Klik hier voor de vooraankondiging. 

News overview image

17 december 2019

Wisseling van de wacht binnen het poortwachters EED team!

Wisseling van de wacht binnen het poortwachters EED team!

Dees van Grondelle en Toos van Drielen genieten inmiddels van hun welverdiende pensioen. Ingeborg Steenwinkel heeft de overstap gemaakt naar Koers VO en Elouise van Vessem heeft haar EED gerelateerde beleidstaken overgenomen. Marleen van Dijk heeft zich als nieuwe collega vanaf dit schooljaar bij ons team aangesloten. We zijn dus formatief weer compleet en ‘up and running’!

 

Van links naar rechts: Kees Stentler, Marga Boer, Marleen van Dijk, Anneke Buis, Elouise van Vessem

News overview image

17 december 2019

Twee vacatures bij PPO Rotterdam

Wil je aan de slag in een dynamische omgeving? PPO Rotterdam heeft op dit moment 2 openstaande vacatures:

  1. Communicatiemedewerker
  2. Begeleider passend onderwijs

Klik op de link voor meer informatie en solliciteer!