Nieuws

News overview image

20 maart 2020

Brief verzoek om inventarisatie

Het zijn bijzondere tijden die meer dan ooit een beroep doen op onze inzet en onze (communicatieve) vaardigheden. Naar aanleiding van de zorgen die door scholen en kinderopvang zijn geuit vragen wij jullie aandacht voor de kinderen waarvan de veiligheid nu in gevaar komt.

Klik hier voor de volledige brief van PPO Rotterdam. 

News overview image

13 maart 2020

BELANGRIJK: update Coronavirus COVID-19

Naar aanleiding van de persconferentie over de laatste ontwikkelingen van het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM is er binnen PPO Rotterdam het volgende afgesproken:

  • PPO-medewerkers in de scholen wordt verzocht om per direct de werkzaamheden te stoppen, tenzij de school nadrukkelijk vraagt om hun aanwezigheid. Deze beperking wordt ieder geval tot en met 6 april 2020 opgelegd.
  • We hebben alle schoolbesturen vandaag laten weten dat de medewerkers van PPO alleen scholen bezoeken wanneer de school daar nadrukkelijk om vraagt, met het verzoek dit bericht ook te verspreiden richting de scholen.
  • PPO Rotterdam verzoekt al haar medewerkers om zoveel mogelijk thuis te werken en vergaderingen digitaal voort te zetten.

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan erg snel en kunnen dagelijks veranderen. PPO Rotterdam volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal indien nodig haar beleid hierop aanpassen.

News overview image

10 maart 2020

Terugblik - Oog voor jou!

Op woensdag 4 maart 2020 heeft in Rotterdam (Hal 4) de eerste maatwerkbijeenkomst ‘OOG VOOR JOU’ plaats gevonden. Professionals die in en om de scholen werken in het primair en voortgezet onderwijs zijn deze middag actief bezig geweest met het thema ‘geoorloofd verzuim’.

Terugblik
Klik hier voor een terugblik. Quotes, foto's en film vertellen het verhaal van de bijeenkomst van 4 maart.

Nieuwe bijeenkomst 25 maart
Er zijn nog een aantal laatste plaatsen beschikbaar voor de bijeenkomst op 25 maart 2020. Aanmelding kan via deze link. De beschikbare plaatsen zijn beperkt dus aanmelden is erg belangrijk. Uiterlijk 19 maart 2020 laten we weten of je hierbij aanwezig kunt zijn. Een bevestiging is nodig om toegang te krijgen tot deze bijeenkomst.

 

News overview image

9 maart 2020

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wil bevorderen dat scholen systematisch en duurzaam werken aan goed lees- en spellingonderwijs. Met een preventieve en integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie kunnen onterechte verwijzingen naar de dyslexiezorg en het risico op laaggeletterdheid worden voorkomen. Een effectieve aanpak in onderwijs en zorg zal er toe leiden dat alle leerlingen – met of zonder dyslexie – zo geletterd mogelijk worden en zich hierbij competent en gewaardeerd voelen. De vraag is nu: WAT moet er voor deze effectieve aanpak precies gebeuren en HOE kan dit het beste gedaan worden? En wat is er voor NODIG om deze aanpak ook te laten slagen? Het Stimuleringsprogramma gaat uit van een specifieke werkwijze. Klik hier voor meer informatie.

News overview image

10 februari 2020

Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk

Onderstaande films geven handvatten om de kwaliteit van procedures rond de vergoedingsregeling (verder) te verbeteren.

 

News overview image

4 februari 2020

Vooraankondiging Tafeltjesmiddag PO - VO

Samen zorgen we voor een goede overstap naar het VO. Op woensdagmiddag, 17 juni organiseren Koers VO, gemeente Rotterdam en PPO Rotterdam een nieuwe editie van de tafeltjesmiddag. De gelegenheid voor po-scholen om een mondelinge toelichting te geven op het OKR voor leerlingen die naar Rotterdamse vo-scholen gaan.

Klik hier voor de volledige vooraankondiging.

News overview image

4 februari 2020

Uitnodiging creatieve werkplaats "Oog voor jou"

Elke school heeft leerlingen die wel eens niet op school zijn. In Rotterdam willen we stil staan bij het geoorloofd verzuim in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, met name de overgang van het PO naar het VO is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Met als motto “Oog voor jou” organiseren PPO Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Koers VO samen een creatieve werkplaats geoorloofd verzuim voor onderwijsprofessionals (bovenbouw PO en onderbouw VO) en samenwerkingspartners op 4  maart 2020 (scholen op Noord) of 25 maart 2020 (scholen op Zuid). Zie uitnodiging en aanmelding in de bijlage.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 12 februari 2020. De beschikbare plaatsen zijn beperkt dus aanmelden is erg belangrijk. Uiterlijk 20 februari 2020 laten we weten of je hierbij aanwezig kunt zijn. Een bevestiging is nodig om toegang te krijgen tot deze bijeenkomst.

We hopen jou of je collega in maart 2020 op een van de bijeenkomsten te zien.

Klik hier voor de uitnodiging en de mogelijkheid tot inschrijving.

 

                 

 

News overview image

28 januari 2020

Film OPP

Er komen sinds de aanvang van het huidige schooljaar en de start van de nieuwe route voor de aanvraag van de TLV's veel vragen van scholen over de ins en outs van een OPP. Het OPP is nodig voor de aanvraag van een TLV, maar ook voor de aanvraag van een arrangement vanuit PPO (bijvoorbeeld ambulante begeleiding, een psychodiagnostisch onderzoek, een maatwerkbudget). De onderwijsinspectie en de Onderwijsgeschillen signaleerden enkele gevallen waarin niet aan deze eis werd voldaan. 

Maar wat moet er nou precies in een OPP staan en waarom? In bijgaand filmpje vindt u in een notendop de antwoorden op deze vraag. Vanuit PPO zullen de scholen worden ondersteund door de schoolcontactpersonen bij verdere vragen over de OPP's.