08 juli 2013

3

Op 19 september zal de onderwijsinspectie een simulatieonderzoek uitvoeren bij PPO Rotterdam.

In het jaar voorafgaand aan de invoering van de zorgplicht voert de Onderwijsinspectie bij alle samenwerkingsverbanden in Nederland simulatieonderzoeken uit.

 

Het simulatieonderzoek heeft twee doelen:

  1. Het stimuleren van de kwaliteitsontwikkeling van de samenwerkingsverbanden door een kwaliteitsonderzoek na te bootsen en het samenwerkingsverband zo een beeld te geven van de vorderingen in de ontwikkeling op het moment van onderzoek, afgezet tegen het waarderingskader van de inspectie;
  2. Toezicht houden op de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden, zowel inhoudelijk (ondersteuningsplan) als op de totstandkoming van de rechtspersoon en de inspraak door de ondersteuningsplanraad.

Het samenwerkingsverband ontvangt een verslag van het simulatieonderzoek. Dit verslag bevat een algemeen beschrijvend beeld van het samenwerkingsverband waarin tot uitdrukking komt wat goed gaat en wat beter moet. Zo mogelijk geeft de inspectie ook aan wat beter kán in relatie tot vergelijkbare andere samenwerkingsverbanden.
Daarna volgt in het verslag een overzicht van de bevindingen over de onderdelen van het waarderingskader en over al dan niet voldoen aan wettelijke voorschriften.
Op deze manier kunnen de simulaties bijdragen aan kwaliteitsbevordering van het
samenwerkingsverband.

Pagina delen: