07 juli 2016

50% ondervraagden heeft dyscalculie protocol na seminars professor van Luit

In het schooljaar 2015/2016 zijn drie seminars door professor van Luit gegeven over dyscalculie. Hiermee zijn ruim 600 Rotterdamse basisschoolleerkrachten bereikt. Uit een enquête blijkt dat na drie seminars -van de 64 ondervraagden- 50% een dyscalculieprotocol heeft. Dit is een stijging van 38% ten opzichtte het eerste seminar op 24 november 2015.

Op woensdag 11 mei 2016 vond het laatste seminar -uit een reeks van drie- van professor Van Luit plaats. Deze seminars maakten onderdeel uit van een door PPO Rotterdam gefinancierd wijkinitiatief georganiseerd door Elles Vissers en Mariska van Dijk, beide intern begeleiders van de Bavokring. Het doel van de seminars was Rotterdamse basisscholen de mogelijkheid gegeven kennis op te doen over het dyscaculie protocol dat basisscholen per 1 augustus 2016 moeten hebben.
 
Tijdens het eerste seminar van professor van Luit op 24 november 2015 is onder 57 aanwezigen een enquête afgenomen. Uit deze enquête kwam naar voren dat 88% geen dyscalculie protocol had en 12% wel. Tijdens de laatste bijeenkomst op 11 mei is er weer een enquête afgenomen (ditmaal onder 64 aanwezigen). Dit keer had 50% een protocol voor dyscalculie en 50% nog niet.
Pagina delen: