10 mei 2016

600 Rotterdamse leerkrachten bereikt met wijkinitiatief

Op woensdag 11 mei vond het laatste seminar -uit een reeks van drie- van prof. Van Luit plaats. Deze seminars maakten onderdeel uit van een door PPO Rotterdam gefinancierd wijkinitiatief georganiseerd door Elles Vissers en Mariska van Dijk, beide intern begeleiders van de Bavokring. Met de seminars over dyscalculie zijn in totaal zo'n 600  Rotterdamse leerkrachten bereikt.

Het wijkinitiatief is ontstaan omdat per 1 augustus 2016 alle scholen in Rotterdam een dyscalculie protocol moeten hebben. Met de financiering van dit wijkinitiatief heeft PPO, Rotterdamse basisscholen de mogelijkheid gegeven hierover kennis op te doen.
 
Het totale wijkinitiatief omvatte daarnaast speciaal voor de wijk Kralingen-Crooswijk twee extra onderdelen:
 
  • Begeleiding bij het opzetten van het dyscalculie protocol door Marcel Absil,
  • De mogelijkheid tot teamvergaderingen over dyscalculie gegeven door Diana Wilmus.
 
Seminar gemist?
Voor iedereen die niet bij de seminars aanwezig kon zijn, hebben we filmpjes hiervan op het YouTube kanaal van PPO Rotterdam geplaatst. Deze kun je hier bekijken.

Enquête
Met een nulmeting en een eindmeting in de vorm van een enquête is en wordt onderzocht wat de exacte opbrengsten zijn van dit wijkinitiatief. Zodra de resultaten bekend zijn, berichten wij hierover op deze website.
Pagina delen: