Nieuws

News overview image

15 juli 2019

Pilot project KID: Prachtige resultaten, uitrol voor Rotterdam

Basisschoolleerkrachten met ‘moeilijke’ kleuters in de klas hebben een flinke klus te klaren. Dagelijks staan leerkrachten voor de grote uitdaging om elk kind de juiste aandacht te geven. PPO Rotterdam onderzoekt hoe dit beter kan. In het schooljaar 2016/2017 is de pilot KID gestart: Kleuters in Delfshaven. Nu twee jaar later kijken we terug op de eerste resultaten.

Prachtige resultaten 
Ontzettend enthousiast zijn wij over KID Delfshaven, zo enthousiast dat we het project  verder willen uitrollen in andere wijken. De resultaten zijn namelijk direct zichtbaar en tastbaar.
Op financieel vlak zien we dat de investeringen lager zijn dan de kosten. Dat is een prachtig gegeven, maar het gaat in de basis om het geluk van de leerling, de leerkracht en de ouders.  Ook daar boeken we significante resultaten. We zien een daling van kinderen die een verwijzing krijgen naar een dagbehandeling, specialistische GGZ of plaatsing op het SO of SBO. Kinderen krijgen meer kansen om op de reguliere basisschool in de wijk te blijven. Dat is wat ouders ook graag willen. We zien ook een daling van het kortdurend arbeidsverzuim bij leerkrachten.
Door middel van vroegsignalering en het eerder inzetten van extra ondersteuning, wordt voorkomen dat problemen verergeren,  kinderen worden geschorst  of verwijderd en uiteindelijk thuis komen te zitten.
Deze aanpak is baanbrekend in ‘onderwijs-zorgland’, maar past waar PPO Rotterdam voor staat: thuisnabij onderwijs en een inclusieve samenleving waarin kinderen de kans krijgen hechte relaties op te bouwen in hun eigen omgeving en gewoon meedoen. 

Onafhankelijk rapport  
Lees het onafhankelijke rapport van Sinzer: “ Maatschappelijke Business Case. Passend onderwijs in Rotterdam Delfshaven: De effecten van laagdrempelige ondersteuning bij kleuters, peuters en leerkrachten in het regulier onderwijs.”

Hoe nu verder?
Zoals aangegeven willen we KID verder uitrollen over Rotterdam. Dat kunnen en willen we niet alleen. Samen met de gemeente Rotterdam en onze zorgpartners moet het vervolg verder vormgegeven worden. We komen hier op terug en gaan graag het gesprek aan met onze partners.

 

News overview image

9 juli 2019

Geen aanvragen meer op ons algemene e-mailadres

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij geen EED aanmeldingen bij het dyslexieloket meer via ons algemene mailadres poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl in behandeling nemen.

PPO Rotterdam is dit schooljaar gestart met de webapplicatie Kindkans. Wanneer een leerling in Rotterdam woont, maar op een basisschool buiten Rotterdam zit, kunt u als intern begeleider de leerling sinds kort digitaal aanmelden door een nieuwe hulpvraag aan te maken in Kindkans.

Heef u nog geen account voor Kindkans? Dan kunt u deze aanvragen via het ticketsysteem van de PPO Rotterdam helpdesk. Belangrijk daarbij is vermelding van de officiële naam, vestigingsplaats en BRIN van de school en het professionele e-mailadres van uzelf.

News overview image

9 juli 2019

Stroomschema afwijking van de onderwijstijd

Bekijk hier het stroomschema afwijking van de onderwijstijd voor primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.

News overview image

2 juli 2019

Film: Aanmelden en inschrijven op een Rotterdamse basisschool

Het aanmelden en inschrijven van een kind op de basisschool in Rotterdam. Hoe werkt dat? 
Speciaal voor ouders en scholen, bekijk de film van PPO Rotterdam. 

News overview image

2 juli 2019

Film: PPO Rotterdam jaarverslag 2018

Bekijk onze film "PPO Rotterdam jaarverslag 2018".  We kijken terug op het afgelopen jaar, maar kijken juist ook naar de toekomst. 

News overview image

25 juni 2019

Het Leerlingdossier Dyslexie

Deze drie documenten zijn volledig op elkaar afgestemd en vormen samen één geheel. Voor zowel onderwijs- als zorgprofessionals is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de inhoud van deze documenten. Hiernaast is ook het vernieuwde document ‘Werkwijze aanmelding leerling’ terugvinden op de website van PPO Rotterdam met linkjes naar de door de gemeente Rotterdam gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders waar wij mee samen werken.

Belangrijk:
Vriendelijk verzoek om altijd gebruik te maken van de meest recente versie van de formulieren op onze website.

News overview image

24 juni 2019

Artikel "Risicokleuters welkom"

In het Rotterdamse Onderwijs Magazine (ROM) is een artikel gepubliceerd "Risicokleuters welkom".  In maart stemden de Rotterdamse schoolbesturen in met een voorstel om jonge risicokinderen al vanaf vier jaar toe te laten tot het speciaal basisonderwijs (sbo).

Lees hier het artikel 

News overview image

24 juni 2019

Brochure: "Omgaan met armoede op scholen"

Nederland is een rijk land. Toch loopt 8,5 procent van de kinderen risico op armoede. Dan hebben we het over 277.000 kinderen! Op scholen in het hele land worden er initiatieven ontwikkeld. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzamelde een aantal verhalen en bundelde deze in de brochure "Omgaan met armoede op scholen". In deze brochure kun je ook twee verhalen lezen uit Rotterdam.  

Bekijk hier de brochure: "Omgaan met armoede op scholen".