Nieuws

News overview image

23 juni 2020

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Met de invoering van Passend Onderwijs zijn schoolbesturen vanaf 1 augustus 2015 verplicht om het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) te registreren in het basisregister onderwijs (BRON). Het afgelopen schooljaar is het OPP een speerpunt geweest in de communicatie tussen PPO en het scholenveld. Nadat uit verschillende richtingen signalen kwamen dat de OPP's vaak niet werden ingezet op de manier zoals het in de wet Passend Onderwijs beschreven is (o.a. Inspectie Samenwerkingsverbanden, Geschillencommissie Onderwijs, etc.) besteden de schoolcontactpersonen hier extra aandacht aan. 

 

Maar wat zijn nou precies de ins en outs rondom een OPP?
We hebben allereerst het een en ander in een korte factsheet weergegeven, die hierbij wordt gepresenteerd. Medewerkers van PPO kunnen binnen de scholen begeleiding en ondersteuning bieden bij de inzet en inhoud (proces en product) van het OPP op de scholen. De verantwoordelijkheid  en de regie voor het OPP blijft bij de school(besturen), maar PPO wil hier de scholen desgewenst graag in ondersteunen.

News overview image

23 juni 2020

Kinderrechtenlessen - Gemeentelijke ombudsman Rotterdam

Dit bericht is geplaatst op verzoek van de gemeentelijke ombudsman Rotterdam

Kinderrechten zitten overal! Thuis, op school en op straat. Een kind ziet ze pas, als hij/zij ze kent. En als een kind zijn rechten kent, kan hij/zij beter voor zichzelf opkomen. Bijvoorbeeld als een kind gepest wordt op school. Als een kind mee wil praten over belangrijke beslissingen in zijn leven. Of als een kind vervelende reacties krijgt op posts op Instagram. De Gemeentelijke ombudsman Rotterdam maakte een aantal lessen over kinderrechten. Klik hier voor de website en de lessen van de Gemeentelijk ombudsman Rotterdam.

 

News overview image

23 juni 2020

Nieuwe handleiding Kindkans

Overlegronde nu beschikbaar voor scholen

Op veler verzoek is het nu mogelijk om kindkans ook te gebruiken voor veilige informatie-uitwisseling tussen scholen en derden, zonder tussenkomst van PPO. Uiteraard is het van belang dat u zorgvuldig met deze mogelijkheid omgaat in verband met de privacy van alle betrokkenen. In de vernieuwde handleiding hulpvraag indienen staat uitleg waar u op moet letten en hoe u gebruikmaakt van deze mogelijkheid. Klik hier voor de handleiding van KindKans.

News overview image

23 juni 2020

Schoolbudget

Ieder kind een passende onderwijsplek, daar is vaak geld voor nodig. Het aanvragen van een budget voor deze extra ondersteuning wil PPO Rotterdam zo simpel mogelijk houden. Het aanvragen van het schoolbudget is met ingang van het nieuwe ondersteuningsplan (start schooljaar 2020-2021) daarin een belangrijk onderdeel.

Klik hier voor de documenten van het schoolbudget.

News overview image

22 juni 2020

Ouderhandtekeningen & TLV-aanvragen

Om het proces van TLV-afgifte niet te vertragen zijn wij in de periode vanaf eind maart coulant geweest bij het in behandeling nemen van aanvragen zonder de benodigde handtekeningen van ouders op het OPP en de onderbouwingsaanvraag.

Voorwaarde voor de afhandeling van de TLV’s was (en is) dat voor iedere TLV zo spoedig mogelijk na afgifte een door ouders getekend OPP en een door ouders getekende onderbouwingsaanvraag TLV wordt toegevoegd aan de hulpvraag. Wij hebben hiervoor nu een concrete datum vastgesteld.

Vóór 1 oktober 2020 moeten alle incomplete TLV-hulpvragen zijn aangevuld met de getekende bijlagen in Kindkans.

Let erop dat vanaf 1 juli a.s. alle TLV-aanvragen weer compleet moeten zijn d.w.z. voorzien van alle benodigde handtekeningen op OPP en onderbouwingsaanvraag. Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen en krijgen de status ‘niet ontvankelijk’.

News overview image

16 juni 2020

Ondersteuningsplan 2020-2024 PPO Rotterdam

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat PPO Rotterdam het afgelopen jaar bezig is geweest met het maken van het nieuwe Ondersteuningsplan. Velen van jullie hebben hieraan actief een bijdrage geleverd en we zijn blij dat er een plan ligt met draagvlak vanuit het scholenveld: Rotterdam doet het! samen naar inclusiever onderwijs. Klik hier voor het ondersteuningsplan 2020-2024.

News overview image

15 juni 2020

Andere Intern Begeleider? Vergeet Kindkans niet!

Bij veel scholen zullen de komende tijd Intern Begeleiders vertrekken en anderen beginnen. Denkt u eraan dat de kindkanshelpdesk van PPO dit moet weten om te zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de dossiers in Kindkans? En denkt u er ook aan bij bestaande dossiers de ‘schoolgegevens’ aan te passen om te voorkomen dat de vertrekkende intern begeleider nog berichten krijgt over de voortgang van hulpvragen? Wat er precies nodig is vindt u in de handleiding kindkans, onder het kopje ‘wat te doen bij een personeelswissel’. Deze vindt u hier.

News overview image

10 juni 2020

Informatieblad Onderwijszorgarrangementen

Wilt u graag weten hoe u een Onderwijszorgarrangement kunt verkrijgen en wie hier voor in aanmerking komt? Bekijk dan het informatieblad over Onderwijszorgarrangementen. Klik hier voor het informatieblad. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Merlijn Jacobs.