Nieuws

News overview image

8 november 2018

Kijk je rijk in je wijk! – studiemiddag Afrikaanderwijk

Op 10 oktober werd er een studiemiddag in de Afrikaanderwijk georganiseerd door SBO Heldringschool, op verzoek van de scholen behorend tot Netwerk Afrikaanderwijk.

News overview image

5 november 2018

Let op: 1 november financiële teldatum bekostiging nieuwkomers

Het LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Zij organiseren o.a. studiedagen en bijeenkomsten waar informatie en expertise gedeeld wordt. Vier keer per jaar kunnen scholen bekostiging voor nieuwkomers aanvragen.

News overview image

29 oktober 2018

Kindkans operationeel!

Vanaf vandaag gaan we in heel Rotterdam werken met het nieuwe, veilige systeem voor gegevensoverdracht Kindkans. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de inrichting van het systeem, scholing van gebruikers en opzetten van de helpdesk. Wij zijn er klaar voor! Jullie ook?

News overview image

18 oktober 2018

Intakevragenlijst kleuters van SLO Talentontwikkeling

SLO Talentontwikkeling heeft een 'Intakevragenlijst Kleuters' voor ouders en leerkrachten ontwikkeld met als doel alle kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Hierdoor kan onderwijs en begeleiding goed afgestemd worden op de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind.

News overview image

18 oktober 2018

Samen zijn wij school

Onze ouderfunctionarissen willen de scholen graag attenderen op de website samenzijnwijschool.nl

News overview image

18 oktober 2018

Afgegeven TLV niet meer naar nieuwe school

In het licht van de nieuwe privacywetgeving is er iets veranderd in de afhandeling van de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV). PPO Rotterdam stuurt de afgegeven TLV niet meer door naar de nieuwe school. Dit is nu aan de ouders.

News overview image

16 oktober 2018

Vreewijk NetwerkT

Een zonnige 5 oktober 2018 - Dag van de Leerkracht. Bij Van der Valk Ridderkerk stromen groepsleerkrachten, vakleerkrachten, ondersteunend personeel, directies, intern begeleiders en schoolcontactpersonen van de basisscholen in Vreewijk in groepjes of alleen de foyer binnen. Vrolijke, afwachtende, kritische en enthousiaste blikken zoeken bekende collega's op. Om 9 uur wordt eenieder gevraagd om een plekje te zoeken in de grote zaal, waarna Peter van der Waal (directeur van De Mare) de studiedag Vreewijk NetwerkT opent. Het belooft een inspirerende dag te worden, waar naast het thema 'Gedrag', de samenwerking tussen de scholen centraal staat!

News overview image

4 oktober 2018

Hoogbegaafdheid op de agenda in Blijdorp en Provenier

De PPO studiemiddag ‘Hoogbegaafdheid’ in Blijdorp en Provenierswijk vond afgelopen woensdagmiddag 26 september plaats op basisschool De Provenier. Tijdens de middag werden alle teamleden van de basisscholen uit deze wijken geïnspireerd met een variëteit aan workshops.