Nieuws

News overview image

29 januari 2019

Aanstaande wijziging regiomanagement regio Oost

Er zal een wijziging gaan plaatsvinden binnen het regiomanagement van PPO Rotterdam.

 

News overview image

28 januari 2019

Actuele stand van zaken Thuiszitters en SO wachtlijst

Kinderen die thuiszitten? Onacceptabel! In de hele stad gebeurt al veel om het aantal thuiszitters terug te dringen en de duur van het thuiszitten te beperken. PPO Rotterdam kan alle hulp goed gebruiken om het (hoge) aantal kinderen dat thuis zit te verminderen. Daarom delen wij in dit bericht graag een actuele stand van zaken rondom de thuiszitters in Rotterdam en de kinderen die op een wachtlijst staan voor een school voor Speciaal Onderwijs.

News overview image

21 januari 2019

Passend onderwijs: wat vindt u?

In Rotterdam werken we hard om kinderen en jongeren goed te ondersteunen, waar en wanneer ze dat nodig hebben. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er ook verbeteringen nodig. Daarom hoort het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap OCW graag uw ervaring!

News overview image

21 januari 2019

Hart voor passend onderwijs? Oefen invloed uit!

Voor ieder kind een passende plek op school. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar PPO Rotterdam kinderen, ouders en leerkrachten bij wil ondersteunen. Een gezamenlijke missie, waarin we de aansluiting met personeelsleden en ouders uit het Rotterdamse onderwijs waardevol vinden.

News overview image

10 januari 2019

Zorgen delen: in gesprek met de schoolcontactpersoon

Eerder berichtten wij over de vraag van de Rotterdamse schoolbesturen om Zorgen te delen. Onze schoolcontactpersonen zullen binnenkort het initiatief nemen om hierover in gesprek te gaan op school.

News overview image

20 december 2018

Bereikbaarheid Kerstvakantie 2018

De kerstvakantie loopt van 24 december t/m 4 januari. Alle locaties van PPO Rotterdam zijn op deze dagen gesloten. Het is in deze periode wel mogelijk om een bericht achter te laten op het antwoordapparaat wanneer u ons belt: 010-3031400. Een e-mail sturen kan ook: info@pporotterdam.nl.

News overview image

15 november 2018

Voortgangsrapportage eerste 2 trimesters 2018 gereed

De eerste Voortgangsrapportage van PPO Rotterdam over het jaar 2018 is gereed. Een Voortgangsrapportage die dit keer niet één maar twee trimesters bestrijkt. 

News overview image

15 november 2018

Studiereis Passend Onderwijs IJsland: ga je mee?

In 2019 bestaat het samenwerkingsverband PPO Rotterdam vijf jaar. De afgelopen jaren is er in het hele Rotterdamse primair onderwijs flink gebouwd aan passend onderwijs. We zagen goede resultaten en mooie successen. Tegelijkertijd worstelen we nog met thuiszitters, wachtlijsten, een groeiend Speciaal Onderwijs en de samenwerking met de jeugdzorg.