Nieuws

News overview image

15 november 2018

Kindkans: drie weken onderweg

Sinds afgelopen herfstvakantie zet het hele Rotterdamse primair onderwijs nieuwe ondersteuningsvragen in het veilige systeem voor gegevensoverdracht Kindkans. We kijken tevreden terug op de lancering. 

News overview image

15 november 2018

PPO Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Wanneer u een leerling wilt aanmelden bij het PPO-dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, kunt u op onze website de werkwijze terugvinden.

News overview image

15 november 2018

Met spoed gezocht: leerkrachten voor gesprek inspectie

De inspectie doet vierjaarlijks onderzoek bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit jaar is PPO Rotterdam aan de beurt en krijgen we de inspectie op bezoek. We zijn met spoed op zoek naar leerkrachten die op vrijdag 30 november met hen in gesprek willen. Kun jij ons helpen?

News overview image

8 november 2018

Inspectie: mogelijkheden onderwijstijdsvermindering

Er bestaan mogelijkheden om leerlingen met een beperking minder uren onderwijs per week te laten volgen. 

News overview image

8 november 2018

Kijk je rijk in je wijk! – studiemiddag Afrikaanderwijk

Op 10 oktober werd er een studiemiddag in de Afrikaanderwijk georganiseerd door SBO Heldringschool, op verzoek van de scholen behorend tot Netwerk Afrikaanderwijk.

News overview image

5 november 2018

Let op: 1 november financiële teldatum bekostiging nieuwkomers

Het LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Zij organiseren o.a. studiedagen en bijeenkomsten waar informatie en expertise gedeeld wordt. Vier keer per jaar kunnen scholen bekostiging voor nieuwkomers aanvragen.

News overview image

29 oktober 2018

Kindkans operationeel!

Vanaf vandaag gaan we in heel Rotterdam werken met het nieuwe, veilige systeem voor gegevensoverdracht Kindkans. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de inrichting van het systeem, scholing van gebruikers en opzetten van de helpdesk. Wij zijn er klaar voor! Jullie ook?

News overview image

18 oktober 2018

Intakevragenlijst kleuters van SLO Talentontwikkeling

SLO Talentontwikkeling heeft een 'Intakevragenlijst Kleuters' voor ouders en leerkrachten ontwikkeld met als doel alle kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Hierdoor kan onderwijs en begeleiding goed afgestemd worden op de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind.