Nieuws

News overview image

15 november 2018

Voortgangsrapportage eerste 2 trimesters 2018 gereed

De eerste Voortgangsrapportage van PPO Rotterdam over het jaar 2018 is gereed. Een Voortgangsrapportage die dit keer niet één maar twee trimesters bestrijkt. 

News overview image

15 november 2018

Studiereis Passend Onderwijs IJsland: ga je mee?

In 2019 bestaat het samenwerkingsverband PPO Rotterdam vijf jaar. De afgelopen jaren is er in het hele Rotterdamse primair onderwijs flink gebouwd aan passend onderwijs. We zagen goede resultaten en mooie successen. Tegelijkertijd worstelen we nog met thuiszitters, wachtlijsten, een groeiend Speciaal Onderwijs en de samenwerking met de jeugdzorg.

News overview image

15 november 2018

Kindkans: drie weken onderweg

Sinds afgelopen herfstvakantie zet het hele Rotterdamse primair onderwijs nieuwe ondersteuningsvragen in het veilige systeem voor gegevensoverdracht Kindkans. We kijken tevreden terug op de lancering. 

News overview image

15 november 2018

PPO Dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Wanneer u een leerling wilt aanmelden bij het PPO-dyslexieloket Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, kunt u op onze website de werkwijze terugvinden.

News overview image

15 november 2018

Met spoed gezocht: leerkrachten voor gesprek inspectie

De inspectie doet vierjaarlijks onderzoek bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dit jaar is PPO Rotterdam aan de beurt en krijgen we de inspectie op bezoek. We zijn met spoed op zoek naar leerkrachten die op vrijdag 30 november met hen in gesprek willen. Kun jij ons helpen?

News overview image

8 november 2018

Inspectie: mogelijkheden onderwijstijdsvermindering

Er bestaan mogelijkheden om leerlingen met een beperking minder uren onderwijs per week te laten volgen. 

News overview image

8 november 2018

Kijk je rijk in je wijk! – studiemiddag Afrikaanderwijk

Op 10 oktober werd er een studiemiddag in de Afrikaanderwijk georganiseerd door SBO Heldringschool, op verzoek van de scholen behorend tot Netwerk Afrikaanderwijk.

News overview image

5 november 2018

Let op: 1 november financiële teldatum bekostiging nieuwkomers

Het LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Zij organiseren o.a. studiedagen en bijeenkomsten waar informatie en expertise gedeeld wordt. Vier keer per jaar kunnen scholen bekostiging voor nieuwkomers aanvragen.