Nieuws

News overview image

5 november 2019

Speciale aandacht voor deze themabijeenkomsten

Met regelmaat organiseert PPO Rotterdam themabijeenkomsten om IB-ers, leerkrachten of schooldirecteuren te informeren over diverse onderwerpen.

Twee nieuwe bijeenkomsten op de agenda:

Eerst volgende bijeenkomsten:

Wil je het volledige overzicht? Bekijk onze online agenda.

Deelnemen aan een bijeenkomst? Stuur een bericht naar: info@pporotterdam.nl, onder vermelding van naam, naam themamiddag, school, OAT en e-mailadres. (De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst)
Na aanmelding ontvang je een bevestiging van inschrijving!

News overview image

5 november 2019

Belangrijk in het kader van aanmelding vergoede dyslexie zorg

In het kader van de aanmelding vergoede dyslexie zorg is het volgende belangrijk.

Wist u dat....

We na de kerstvakantie verouderde versies van het ‘Leerlingdossier’ & de ‘Oudervragenlijst’ niet meer in behandeling mogen nemen? Op deze pagina op onze website kunt u de recente versie vinden.

En ook belangrijk: Wat u in het 'Leerlingdossier' schrijft, exact overeen moet komen met wat er in de handelingsplannen staat beschreven?

 

 

News overview image

14 oktober 2019

Extra themabijeenkomst voor directies: "Gedrag in de school, wat kan ik daar aan doen?"

Speciaal voor directies is er een extra themabijeenkomst. Op 29 mei bent u van harte welkom tijdens bij de bijeenkomst "Gedrag in de school, wat kan ik daar aan doen?".

Uit de gesprekken in de wijken is gebleken dat er op een aantal scholen grote problemen worden ervaren met het gedrag van leerlingen en soms ook hun ouders. Als directeur heb je op het gedrag van de mensen in je school een enorme invloed.

Meer weten over deze bijeenkomst?
Klik hier voor alle informatie.

News overview image

14 oktober 2019

Het nieuwe leerlingdossier EED 3.0

Voor de zomervakantie is de nieuwste versie van het landelijke format leerlingdossier EED op de website van PPO Rotterdam verschenen. Al snel werd duidelijk dat deze nieuwe versie door scholen niet als een verbetering wordt ervaren.

Als poortwachters EED van PPO Rotterdam delen wij deze mening. Het heeft ons doen besluiten contact te zoeken met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit contact heeft tijdens een constructief en inspirerend gesprek met bestuurslid Chris Struiksma geleid tot een nieuw voorstel. Onze ‘Rotterdamse versie’ wordt begin volgende week door Chris Struiksma aangeboden aan het Expertisecentrum Nederlands, waar men ook werkt aan een revisie.

Het leerlingdossier is HET format waarmee scholen de overstap van onderwijs naar de vergoede dyslexiezorg kunnen realiseren via de PPO poortwachter. In het leerlingdossier staat beschreven waarom de leerling wordt aangemeld, welke de vergoede dyslexiezorg aanbieder genoeg informatie geeft om een dyslexie onderzoek te kunnen opstarten. EED staat voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. 3.0 is ontstaan vanwege eerder verschenen versies.

Wij hopen dat ons voorstel hierin verwerkt wordt. Tot die tijd blijven wij werken met de 3.0 versie. Heb je vragen over dit format? Neem gerust contact met ons op via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl!

Van links naar rechts: Mariska van Noordenne (intern begeleider Montessorischool De Mare), Kees Stentler (gespecialiseerd leesbegeleider en coördinerend poortwachter EED PPO Rotterdam), Marleen van Dijk (gedragswetenschapper en poortwachter EED PPO Rotterdam), Elouise van Vessem (coördinerend poortwachter EED PPO Rotterdam), Chris Struiksma (bestuurslid NKD) Annemieke Gilden (schoolcontactpersoon en ambulant begeleider PPO Rotterdam)

 

News overview image

14 oktober 2019

RVKO directiebijeenkomst ‘Ontdekken & Ervaren’

Op 8 oktober organiseerde de RVKO een directiebijeenkomst met als thema ‘Ontdekken & Ervaren’.

In de ochtend hadden directies de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse schoolbezoeken en workshops. Het middagprogramma stond in het teken van de eerste gemeenschappelijke bijeenkomst van directie en IB van de RVKO-scholen en hun PPO schoolcontactpersonen.

Er werd gestart met een gezamenlijke lunch, gevolgd door een inleiding op de bijeenkomst door Michiel Minderhoud. Hij nam de aanwezigen mee in een korte terugblik op vorig schooljaar, de huidige stand van zaken binnen PPO en de uitdagingen die we met elkaar ondervinden in de zoektocht naar inclusievere vormen van onderwijs, de wijzigende rol van de schoolcontactpersoon en de grootste geplande veranderingen in het nieuwe ondersteuningsplan.

Daarna was er ruimte voor directie en IB om met hun schoolcontactpersoon in gesprek te gaan over de wederzijdse verwachtingen. Dit werd door veel aanwezigen als heel positief ervaren. In de waan van de dag was het een mooie gelegenheid om elkaar feedback te geven, verwachtingen uit te spreken en concrete werkafspraken te maken.

 

News overview image

14 oktober 2019

Terugblik themamiddag voor directeuren ‘gedrag in de school’

Op 4 oktober 2019 heeft de themaochtend voor ‘gedrag in de school’ plaats gevonden. Directeuren van Rotterdamse basisscholen zijn tijdens een inspirerende ochtend met aansluitende lunch samen met Michiel Minderhoud (directeur-bestuurder van PPO Rotterdam) en Marjolein Versluis (beleidsadviseur PPO Rotterdam) met elkaar in gesprek gegaan over het thema ‘gedrag in de school’.

Investeren en grenzen aangeven vanaf dag 1

De belangrijkste sleutel tot succes is vanaf het begin van de aanmelding op de school de relatie met ouders en de leerling aangaan. Investeer in de relatie voordat je je deze nodig hebt! Maar ook duidelijkheid over de geldende schoolregels, het aangeven van de schoolgrenzen en kennis van de wet- en regelgeving zijn belangrijk om als school ‘goed beslagen te ijs te komen’. PPO Rotterdam heeft een filmpje over het aanmelden en inschrijven van leerlingen ontwikkeld waarin voor scholen en ouders duidelijk de aanmeld- en inschrijvingsprocedure beschreven wordt volgens de Wet op primair onderwijs (WPO).

Welk model ben jij als directeur binnen de school?

Het gaat bij ‘gedrag in de school’ om het gedrag van leerlingen en ouders, maar ook het (voorbeeld)gedrag van leerkrachten, intern begeleiders én directeuren binnen de school. Het gedrag van de directeur stuurt namelijk het gedrag binnen de school tussen ouders onderling, leerkrachten onderling en leerlingen onderling.  Staan de directeur en de leerkrachten aan de deur om ouders en leerlingen te verwelkomen?

Inzetten op preventie om curatief te voorkomen

Tijdens de bijeenkomst is er middels een coöperatieve werkvorm met elkaar stil gestaan bij succeservaringen, knelpunten en oplossingen bij het ‘gedrag binnen de school’. Inzetten op preventie wordt als belangrijkste succesfactor genoemd om curatief te voorkomen.

Succesfactoren: vanaf de eerste dag de relatie aangaan, een goed gedragsprotocol (en deze laten ondertekenen bij de inschrijving), overzicht van hoe de zorg in en rondom de school is ingericht, een persoonlijk intakegesprek voor ouders en koffieochtenden door andere ouders werden.

Knelpunten: ouders die niet altijd in de gelegenheid zijn om naar school te komen bij gedragsescalaties (wat te doen als school), een gedragsprotocol heeft altijd ‘grijze’ gebieden, wat te doen met ouders die niet mee willen werken en ruzies tussen ouders onderling (wat is de rol van de school?).

Oplossingen: een gedragsprotocol (met afspraken over hoe om te gaan met fysiek gedrag van een leerling), duidelijk zijn in de verwachtingen en benadrukken dat een ouder altijd verantwoordelijk is voor het gedrag van hun kind op school.

We doen het samen!

Heb je als school zorgen op gebied van gedrag binnen de school? Bespreek dan met je schoolcontactpersoon (SCP) wat PPO Rotterdam hierin voor jullie kan betekenen. PPO Rotterdam kan (preventieve) ondersteuning aan scholen en leerlingen bieden vanuit verschillende arrangementen maar ook met de inzet van schoolcontactpersonen, ouderfunctionarissen en de ombudspersoon PPO Rotterdam. In het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2014 zal er nog meer de focus gelegd worden op de preventie van gedrag door het Rotterdamse onderwijs inclusiever te maken en nog meer maatwerk te bieden door de schoolcontactpersonen.

Extra themamiddag ‘ gedrag in de school’ schooljaar 2019-2020

Heb je als directeur de eerste themamiddag gemist en wil je graag samen met andere Rotterdamse directeuren en PPO Rotterdam het gesprek met elkaar aangaan over het thema ‘gedrag in de school’? Geef je dan op voor de nieuwe themaochtend ‘gedrag in de school’ op 22 mei 2020 (09.00-12.00).

News overview image

14 oktober 2019

Workshop adviseren in geval van twijfel - november 2019

Beste leerkracht of ib-er,

Het schooljaar draait alweer volop. Groep 8 is lekker aan het werk en begin 2020 krijgen al deze leerlingen hun schooladvies. Soms is dit eigenlijk al helder en voor sommigen blijft het spannend. U stelt zich hierbij vast de vraag “waar komt mijn leerling straks het beste tot zijn recht?”.

Juist de afweging “wordt het Praktijkonderwijs of toch vmbo met lwoo”, blijkt in de praktijk vaak best lastig. Welke onderdelen weegt u mee bij de onderbouwing van het advies? Wat is hierbij doorslaggevend? Diana Geukes (Koersconsulent) en Keetie Hobbel (lid ABT van Koers VO) denken met u mee. In de workshop ‘Adviseren in geval van twijfel’ gaan zij in op de verschillen tussen beiden schoolsoorten en zoekt u samen naar het meest passende advies.

Wat:                    workshop adviseren in geval van twijfel

Voor wie:            ib-ers en leerkrachten groep 7 en 8

Wanneer:           woensdag 13 en 20 november van 14:00-15:30 uur

Waar:                  bij Koers VO op de Schiekade 34, zaal Erasmusbrug

Aanmelden:       door invullen van dit  aanmeldingsformulier (max 20 personen per workshop)

News overview image

8 oktober 2019

Privacyreglement PPO Rotterdam

In ons dagelijks werk komen we in aanraking met veel persoonlijke gegevens. Wij willen hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Vanaf 1 oktober 2019 is er een vernieuwd privacyreglement bij PPO Rotterdam van kracht. Dit reglement is terug te vinden op onze website.