Nieuws

News overview image

1 oktober 2018

'Lieve school, ...'

Wanneer peuters de overstap maken van voorschool naar basisschool, is een goede kennisoverdracht van grote meerwaarde. Onze ouderfunctionarissen signaleren dat er op dit gebied nog wel wat te winnen valt. PPO Rotterdam wil graag dat alle peuters een vliegende start kunnen maken en heeft daarom de 'brief aan school' ontwikkeld.

News overview image

24 september 2018

Informatie Vroeghulp - gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2018 is Integrale Vroeghulp overgegaan naar de gemeente Rotterdam en hun expertiseteam. Integrale Vroeghulp waarborgt dat kwetsbare kinderen vroegtijdig in beeld blijven komen. Vanaf april 2018 heeft de Gemeente de Integrale Vroeghulp georganiseerd in het MDO Jonge kind.

News overview image

14 september 2018

Kinderen die thuiszitten? Onacceptabel!

Op dit moment zitten er in Rotterdam 39 kinderen thuis. Zij staan niet ingeschreven op een school of zijn thuiszitter geworden op een school. Wij vinden dit in Rotterdam onacceptabel.

News overview image

13 september 2018

Terugblik aftrap PPO-jaar ‘We doen het samen’

Afgelopen donderdagmiddag werd in Kino het PPO-jaar afgetrapt onder het thema ‘We doen het samen’. Het werd een afwisselende middag waar naast Huub van Blijswijk (voorzitter PPO Rotterdam en bestuurder BOOR) en Peter Mol (orthopedagoog en voormalig directeur van Gedragpunt, Scholing en Advies) ook een aantal medewerkers hun opwachting maakten.

News overview image

13 september 2018

Scholing Kindkans van start!

Afgelopen week is de scholing in het nieuwe systeem voor gegevensoverdracht Kindkans van start gegaan. Alle Rotterdamse intern begeleiders én onze eigen medewerkers krijgen gedurende 2,5 uur uitleg. Na de herfstvakantie zal heel Rotterdam overgaan op deze nieuwe werkwijze.

News overview image

11 september 2018

PO en VO gaan weer bij elkaar op bezoek

Het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) gaan bij elkaar bezoek. Leerkrachten van groep 7 en 8, intern begeleiders van BaO/SBO/SO én docenten van VO-scholen gaan in oktober en november weer 'terug in de schoolbanken'.

News overview image

11 september 2018

“IJzer smeed je als het koud is”

In het wijkplan Hillegersberg-Schiebroek is door alle 19 scholen gekozen om te werken aan meer en betere ondersteuning voor kinderen met gedragsproblemen. Daarbij wil men structureel en deskundig aandacht op het gebied van sociaal emotioneel leren voor alle leerlingen. En er is behoefte aan een dekkend netwerk in de wijk. Dit alles resulteert dit jaar in het gezamenlijke project “IJzer smeed je als het koud is”.

News overview image

11 september 2018

Gezocht: groep 8-ers met moeilijke sociale interactie en/of flexibiliteit

Over het onderzoek MOVING hebben wij u al vaker langs deze weg geïnformeerd. PPO Rotterdam is zijdelings betrokken en zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek. Heeft u leerlingen die moeite hebben met sociale interactie en/of flexibiliteit in groep 8 die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken tijdens de overstap naar het VO? Dan is deelname wellicht iets voor u. Vorig jaar deden al 22 scholen mee!