Nieuws

News overview image

4 juli 2013

Oprichting Ondersteuningsplanraad

In de wet Passend Onderwijs is onder meer aangegeven dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) moet oprichten. Deze raad heeft inspraak op en moet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan (vergelijkbaar met het huidige Zorgplan van de samenwerkingsverbanden WSNS) van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan beschrijft PPO Rotterdam haar beleid op alle, aan passend onderwijs gerelateerde, terreinen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toewijzing van onderwijsondersteuning, de verantwoording naar de Onderwijsinspectie, het financiële beleid, (professionalisering van) het personeel in dienst van het samenwerkingsverband en de samenwerking met partners als jeugdzorg en de gemeenten.

News overview image

24 juni 2013

Schoolondersteuningsprofielen worden verstuurd

Deze week worden de schoolondersteuningsprofielen per e-mail verstuurd naar alle BAO-schooldirecteuren van het samenwerkingsverband.

News overview image

26 april 2013

Nieuwsbrief april 2013

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Update werkgroep Schoolondersteuningsprofielen
  • Samenwerking tussen gemeente en PPO Rotterdam
  • Clinic 'Van indiceren naar arrangeren'
  • Oprichting beleidsadviescommissie

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

News overview image

29 maart 2013

Grote opkomst Voorjaarbijeenkomst

Donderdag 28 maart werd voor de medewerkers van WSNS Noord en WSNS Zuid een voorjaarsbijeenkomst georganiseerd bij Kind en Onderwijs. Thema van de bijeenkomst was kennismaking.

News overview image

25 maart 2013

PPO Rotterdam officieel opgericht!

Vandaag is het zover: PPO Rotterdam is officieel bij de notaris opgericht.

 

 

 

News overview image

23 maart 2013

Eerste gezamenlijke IB-bijeenkomst WSNS-Noord en WSNS-Zuid

Op 21 maart 2013 is de eerste gezamenlijke IB-bijeenkomst van WSNS-Noord en WSNS-Zuid georganiseerd. In de weg naar de inrichting van passend onderwijs in Rotterdam zullen vanaf heden steeds meer activiteiten gezamenlijk opgepakt gaan worden.

News overview image

14 maart 2013

Enquête schoolondersteuningsprofielen

Afgelopen week hebben alle schooldirecteuren die aangesloten zijn bij PPO Rotterdam een aantal e-mailberichten ontvangen met daarin een link naar de enquête schoolondersteuningsprofielen.

News overview image

14 maart 2013

Tweede informatiebijeenkomst schoolondersteuningsprofielen

Op 14 maart werd de tweede informatiebijeenkomst over de schoolondersteuningsprofielen georganiseerd.