Nieuws

News overview image

23 maart 2013

Eerste gezamenlijke IB-bijeenkomst WSNS-Noord en WSNS-Zuid

Op 21 maart 2013 is de eerste gezamenlijke IB-bijeenkomst van WSNS-Noord en WSNS-Zuid georganiseerd. In de weg naar de inrichting van passend onderwijs in Rotterdam zullen vanaf heden steeds meer activiteiten gezamenlijk opgepakt gaan worden.

News overview image

14 maart 2013

Enquête schoolondersteuningsprofielen

Afgelopen week hebben alle schooldirecteuren die aangesloten zijn bij PPO Rotterdam een aantal e-mailberichten ontvangen met daarin een link naar de enquête schoolondersteuningsprofielen.

News overview image

14 maart 2013

Tweede informatiebijeenkomst schoolondersteuningsprofielen

Op 14 maart werd de tweede informatiebijeenkomst over de schoolondersteuningsprofielen georganiseerd.

News overview image

22 februari 2013

Informatiebijeenkomst schoolondersteuningsprofielen

Op 21 februari was de eerste informatiebijeenkomst over de schoolondersteuningsprofielen ter voorbereiding op de webbased enquête.

News overview image

8 februari 2013

Update werkgroep schoolondersteuningsprofielen

Het is inmiddels begin februari en de pilot is afgerond. Op dit moment wordt de enquête webbased gemaakt, zodat deze op tijd gereed is om vanaf begin maart ingevuld te worden.

News overview image

8 januari 2013

Update werkgroep ondersteuningsprofielen

Aan het einde van 2012 is de werkgroep ondersteuningsprofielen nog druk bezig geweest met haar opdracht. Op dit moment is de stand van zaken als volgt:  

News overview image

8 november 2012

Hoofdlijnennotitie PPO Rotterdam

De hoofdlijnennotitie is in concept gereed. Deze is besproken in de algemene vergadering en wordt besproken tussen de besturen en de GMR-en.

News overview image

6 november 2012

Meld je aan bij een werkgroep

Kijk op de pagina Medewerkers voor een overzicht van de werkgroepen en meer informatie over het aanmelden.