Nieuws

News overview image

18 maart 2014

Nieuwsbrief maart 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Bijeenkomst BAG IB
 • Schoolondersteuningsprofielen
 • Ondersteuningsplanraad
 • Algemene ledenvergadering

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

News overview image

14 maart 2014

Schoolondersteuningsprofielen en nu verder

De schoolondersteuningsprofiel zijn nu voor bijna 100% aan de scholen geleverd door Sardes. In eerdere berichtgeving op de website is geschreven dat het proces van vaststelling door school, MR en bestuur nu begint.

News overview image

3 februari 2014

Nieuwsbrief 3 februari 2014

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Ondersteuningsplan
 • Oprichting ondersteuningsplanraad
 • Week van passend onderwijs

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

News overview image

31 januari 2014

Ondersteuningsplan gereed

Het definitief concept van het ondersteuningsplan is inmiddels vastgesteld door het bestuur van PPO Rotterdam. Ook heeft er een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente Rotterdam plaatsgevonden.

News overview image

31 januari 2014

Ondersteuningsplanraad opgericht

Op 21 januari 2014 is de oprichtingsbijeenkomst geweest van de ondersteuningsplanraad. De belangrijkste taak van deze nieuwe medezeggenschapsraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van PPO Rotterdam. In de ondersteuningsplanraad hebben normaal gesproken 14 leden zitting: 7 ouders en 7 personeelsleden. De werving heeft 13 leden opgeleverd.

News overview image

16 december 2013

Nieuwsbrief 16 december 2013

In deze nieuwsbrief onder meer:

 • Benoeming directeur PPO Rotterdam
 • Schoolondersteuningsprofielen
 • Ondersteuningsplan
 • Ondersteuningsplanraad
 • Interview Huub van Blijswijk

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

News overview image

5 december 2013

Brochure passend onderwijs voor leerkrachten

Voor leraren maakte het ministerie van OCW een brochure waarin op hoofdlijnen wordt uitgelegd wat passend onderwijs inhoudt en hoe het wordt vormgegeven. Ook bevat de brochure handige tips voor leraren en antwoorden op vragen als: blijft het speciaal onderwijs bestaan, krijg ik in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en zijn de bezuinigingen nu wel of niet van de baan?

News overview image

3 december 2013

Nicole Teeuwen benoemd als directeur van PPO Rotterdam

Vanmiddag heeft het bestuur unaniem besloten om Nicole Teeuwen per 1 februari 2014 te benoemen als directeur van PPO Rotterdam. Teeuwen is acht jaar wethouder (PvdA) in de gemeente Houten en heeft zich vooral begeven op de terreinen van jeugd(zorg) en onderwijs. In haar nieuwe functie komen deze elementen bij elkaar.