02 juli 2015

Aan de slag met een commissie onderinstroom

Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we binnen PPO Rotterdam werken met een commissie onderinstroom.

Deze commissie onder leiding van Margreet Clarijs wordt binnen PPO Rotterdam het aanspreekpunt voor ouders, voorschoolse opvanglocaties en collega’s met betrekking tot jonge kinderen (tot 4 jaar) met specifieke onderwijsbehoeften, waarvoor een passende onderwijsplek wordt gezocht.  Vanuit PPO Rotterdam willen we tijdig betrokken worden in het besluitvormingsproces rondom de keuze van een passende school. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen zoveel mogelijk direct binnen de juiste onderwijssetting starten. Het uiteindelijke doel is om thuiszitten te voorkomen. 

We gaan nog in gesprek met voorschoolse voorzieningen over de wijze waarop we structureel samen kunnen werken. Aanmeldingen van peuters zullen via deze commissie gaan lopen. Op onze website vindt u onder 'Wat we bieden' en 'Oudersteunpunt' de contactgegevens van de commissie onderinstroom.

Pagina delen: