05 februari 2015

Aangevraagde professionaliseringsgelden

Vier van de schoolbesturen die bij PPO Rotterdam zijn aangesloten hebben tot nu toe een aanvraag gedaan voor professionaliseringsgeld.

De gelden zijn bedoeld voor het versterken van de basisondersteuning van de scholen en het verbreden en verdiepen van het aanbod in de schoolondersteuningsprofielen. Dit wordt bereikt vanuit een gerichte scholing van leerkrachten.

 

Op basis van de leerlingaantallen krijgt BOOR een bedrag toegekend van 230.268 euro, ontvangt RVKO 155.964 euro en maakt Kind & Onderwijs aanspraak op 82.404 euro. PCBO kreeg al eerder een bedrag toegekend. De verantwoording van de middelen dient uiterlijk op 1 augustus 2015 in het bezit te zijn van PPO Rotterdam en zal vervolgens via de externe nieuwsbrief van PPO Rotterdam worden gecommuniceerd. Op die manier is voor iedereen duidelijk waar het geld aan is besteed.

Pagina delen: