02 juli 2015

Aankondiging vacature ondersteuningsplanraad

In het nieuwe schooljaar is er een vacature vrij voor de personeelsgeleding van de grote schoolbesturen (RVKO, BOOR, Kind en Onderwijs en PCBO). Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste leerkracht die de OPR van PPO Rotterdam wil versterken.

De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam. De OPR heeft inspraak op de beleidsvoering van het samenwerkingsverband. Voor meer informatie klikt u hier.

Eind augustus 2015 wordt de vacature via de e-mail verzonden naar de GMR’en en MR’en van de grote schoolbesturen.

Het nieuwe lid zal met ingang van 13 oktober 2015 toetreden in de OPR.

Pagina delen: