30 september 2013

Aanmeldingen CvI

Aanmeldingen bij de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) worden nu soms nog buiten WSNS om gedaan. De gezamenlijke besturen van WSNS Rotterdam-Noord en -Zuid zien graag dat in het vervolg alle aanmeldingen bij de CvI van cluster 3 en 4 via WSNS gaan verlopen.

Zo komt er meer zicht op de leerlingenstroom die straks deel gaat uitmaken van het nieuwe samenwerkingsverband. De schoolbesturen hebben hierover een brief ontvangen, die u hieronder kunt downloaden.

Pagina delen: