01 september 2015

Aanvraag maatwerkbudget

Het aanvraagformulier voor het maatwerkbudget en de toelichting zijn geactualiseerd voor het schooljaar 2015-2016.

Dit schooljaar kunnen ook eventuele materiële kosten worden meegenomen in de aanvraag. Aanvragen lopen via de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam.

Het maatwerkbudget is bedoeld voor leerlingen die zonder deze financiële ondersteuning op speciaal onderwijs aangewezen zouden zijn.

Pagina delen: